Cursos y Masters de Bas Formación Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de Teleformación Online Cursos y Masters de Euroinnova Formación Cursos y Masters de ISED Cursos y Masters de Escuela Europea de Negocios Cursos y Masters de IMF Formacion Cursos y Masters de Isefi Cursos y Masters de Rajesa Formación Cursos y Masters de HOME DEUTSCH - Enseñanza de Idiomas a Distancia

Curs d"Introducció a les Bases de Dades Relacionales

Precio 30 € - Cursos de especialización, OnLine de 50 horas - Titulación Emitida por el centro - Prácticas: No remuneradas
Curso de Introducción a las Bases de Datos Relacionales Curso de Introdución ás Bases de Datos Relacionales   Curs d“Introducció a les Bases de Dades Relacionales   Curso de Introdução às Bases de Dados Relacionales Course of Introduction to the Bases of Data Relacionales Cours d“Introduction aux Bases de Données Relacionales
 
Justificación/Descripción del curso:

Curso de Introducción a las Bases de Datos RelacionalesEn el món actual la informàtica i amb ella la programació i desenvolupament d"aplicacions centrades en el maneig de les dades ha adquirit una importacia de primer ordre per a qualsevol empresa o professional, de manera que no val de gens saber programar en qualsevol llenguatge si no s"entén a la perfecció el funcionament bàsic de qualsevol base de dades i com les dades estan organitzats en elles per a ser cridats des de diverses aplicació en qualsevol entrono operatiu. Partint d"aquesta base i en funció de l"exhaustividad de les dades i les relacions en sí sorgeix el concepte de Bases de Dades Realiconales, que són aquelles que integren diversos tipus de dades en diverses tabalas d"una mateixa base i que es fan indispensables per a l"agilitat i usabilidad dels mateixos.

Dels enunciats anteriors es desprèn que el maneig de les Bases de Dades Relacionales és indispensable en qualsevol llenguatge de programació orientat al maneig de dades i per tant en qualsevol aplicació informàtica que pretengui l"administració dels mateix, més encara quan el major valor de les empreses en l"actualitat radica en el tractament dels seus productes, clients, proveïdors, agents, etc..., no seria comprensible el més senzill programa de facturació, magatzem o comptabilitat sense recórrer a l"usos de Bases de dades Relacionales i per tant és un aspecte fonamental de l"aprenentatge de qualsevol que pretengui dedicarrse al desenvolupament de programari.

Ha de quedar clar des del primer moment que del bon disseny de la base de dades que anem a utilitzar depèn la bona fi de la utilitat informàtica que pretenguem desenvolupar i per tant seria gairebé inútil saber molt de qualsevol llenguatge de programació sense conèixer el funcionament de les bases de dades, ja que una altra forma estaríem condenador a reescribir tot el codi del programa una i mil vegades si no hem plantejat correctament les "bases" del mateix.

Objectius Generals

Amb aquest curs d"Introducció Avançada a les Bases de Dades Relacionales pretenem deixar clars els conceptes del seu funcionament i estructura, aconseguint un triple objectiu:

  • Aclarir el funcionament en tots els aspectes de les Bases de dades relacionales
  • Comprendre com estructurar un numero elevat de dades
  • Planificar des de la "base" com desenvolupar una aplicació informàtica.


Objectius Específics

Especificant una mica més els objectius d"aquest curs podem declarar que l"alumne aconseguirà:

Entendre el funcionament i estructura per a saber com aprofitar totes les capacitats d"aquest tipus de bases de dades en la creació de programes informàtics de qualsevol nivell.
Aprendre la utilització de les bases de dades i de Microsoft Access de cara a la programació.
Estudiar el funcionament de les mateixes per a una millor base de cara a la utilització de sentències SQL i de bases de dades de major complexitat.
Formació específica molt demandada i valorada en el mercat de treball per als professionals de la informàtica.
Assentar els pilars de la programació no només habitual sinó també per a intranets i extranets aprofitant les funcionalitats de les bases de dades pel que fa a les tecnologies de progamación per a la web.

Metodologia

El curs es desenvoluparà completament online, per mitjà de temaris descargables, test d"autoevaluación i completa ajuda i assessorament per mitjà de tutor personal. Al final el curs l"alumne rebrà un diploma acreditativo emès per ACEDIS Formació

Requisitos de acceso al curso:

Cap

Temario cubierto por el curso:

Mòdul 1 - Introducció

1.1- Introducció avançada a les Bases de Dades Relacionales

1.2- Problemes amb les bases de dades simples

1.3- Introducció a les bases de dades relacionales

1.4- Planificació de les bases de dades

Mòdul 2 - Creació d"una Base de dades relacional

2.1- Introducció a la creació d"un Base de Dades amb múltiples taules

2.2- Creació de les taules

2.3- Tipus de dades

2.4- Propietats dels camps

2.5- Indices basats en diversos camps

Mòdul 3 - Creació d"una Base de dades relacional II

3.1- Creació d"una Base de dades relacional II

3.2- Tipus de Relacions

Mòdul 4 - Creació de Relacions

4.1- Creació de Relacions

4.2- Gestió de Relacions

Mòdul 5 - Gestió de registres en BD relacionales

5.1- Introduint i editant dades

5.2- Gestió de camps entre distintes taules

Mòdul 6 - Gestió de formularis

6.1- Creació i gestió de formularis

6.2- Finestra de Disseny de formularis

Mòdul 7 - Consultes

7.1- Aplicació de l"Assistent Access per a consultes de múltiples taules

7.2- La vista de disseny en les consultes

7.3- Propietats avançades de les consultes

Mòdul 8 - Consultes amb operacions de càlcul

8.1- Camps Calculats

8.2- Càlculs sobre les taules

8.3- Càlculs sobre els registres

Mòdul 9 - Consultes avançades en BD relacionales

9.1- Crear consultes en vista dissenyo amb diverses taules

9.2- Gestionar combinacions de taules

9.3- Crear una consulta a partir d"una altra

9.4- Les consultes d"acció

Mòdul 10 - Els filtres

10.1- Els filtres

Mòdul 11 - Els autoinformes

11.1- Assistents per a informes no automàtics

Mòdul 12 - Conclusió

12..1- Conclusió

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs d“Introducció a les Bases de Dades Relacionales está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 24/08/2005.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: