Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de Nebrija Business School-CESAE Cursos y Masters de SAE Institute Spain Cursos y Masters de Escuela de Negocios y Formacion Continua - ENFOC Cursos y Masters de La salle Formación continua Cursos y Masters de CODIS Cursos y Masters de CIPSA Centro de Informática Profesional Cursos y Masters de Master-D Cursos y Masters de Azpe Informática Cursos y Masters de Fundación General de la Universidad de Salamanca

Curs d"Ofimàtica OpenOffice Basi - Base de dades - Nivell Avançat

Precio 90 € - Cursos de especialización, OnLine de 80 horas - Titulación Emitida por el centro
Curso de Ofimática OpenOffice Base - Base de Datos - Nivel Avanzado Curso de Ofimática OpenOffice Basee - Base de Datos - Nivel Avanzado   Curs d“Ofimàtica OpenOffice Basi - Base de dades - Nivell Avançat   Curso de Ofimática OpenOffice Baseie Base de Dados - Nível Avançado Course of Ofimática OpenOffice Basic - Database - Level Advanced Cours d“Ofimática OpenOffice Base - Base de Données - Niveau Devancé
 
Justificación/Descripción del curso:

Sens dubte, les aplicacions de bases de dades s"han convertit en una poderosa eina per gestionar i organitzar les dades relacionades amb un determinat tema, d"una manera eficaç. Quedaria incomplet l"estudi i maneig de l"aplicació OpenOffice, sense dedicar un curs a l"eina de Base de dades que conté.

OpenOffice Base de dades ha ampliat fortament la seva funcionalitat, oferint al professional i usuari particular una eina eficaç i senzilla en el seu maneig, per dissenyar bases de dades, estructurades en taules.

També, ofereix grans possibilitats quant al disseny de consultes de selecció senzilles, formularis d"introducció de dades i informes. Fins i tot, ofereix l"eina de treballar amb l"aplicació com a gestor de bases de dades relacionals, permetent establir i definir relacions entre taules.

A més, a través de les extensions d"OpenOffice podràs augmentar les funcionalitats de l"aplicació, afegint noves característiques al programa.

Per tant, al llarg del desenvolupament del curs l"alumne aprendrà conceptes bàsics i fonaments del maneig de programes de bases de dades que li ajudaran a l"hora d"organitzar i gestionar correctament la informació sobre un determinat tema

L"alumne aprendrà a:


Conèixer el procés d"obtenció i instal·lació d"OpenOffice.

Aprendre els conceptes fonamentals de les bases de dades.

Aprendre a diferenciar els diferents elements de la interfície del programa.

Aprendre el disseny i ús de taules i a establir relacions complexes entre les mateixes

Crear formularis complexos

Realitzar consultes combinades a la Base de dades

Generar informes complets i modificar el seu disseny

El procés d"aprenentatge es basa en la lectura comprensiva de les diferents unitats didàctiques que comprenen el curs, visualització en vídeo d"una explicació detallada del tractat en la unitat, realització d"una pràctica en temps real sobre una simulació online del propi programa en el sistema i realització sistemàtica dels test d"autoavaluació, a més el curs està enfocat en un sentit eminentment pràctic amb innombrables exemples per a cada apartat en els quals es planteja la forma més adequada d"explotar les diferents opcions del programa, al llarg del curs. Per superar el curs, l"alumne haurà de realitzar diversos casos pràctics plantejats pels tutors i superar un examen final en la plataforma d"e-learning.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha.
Dirigit a empreses i particulars que vulguin implantar tecnologies Open Source per a les seves tasques habituals de gestió de bases de dades de clients, proveïdors, productes, etc...

Temario cubierto por el curso:

1. INTRODUCCIÓ A les BASES DE DADES
1.1. Conceptes bàsics
1.2. Objectes d"una base de dades relacional
1.3. Anàlisi i disseny d"una base de dades
1.3.1 anàlisi i disseny de les taules
1.3.2 relacions entre taules

2. RELACIONS ENTRE TAULES

3. TAULES
3.1. Crear taules
3.2. Relacionar les taules

4. FORMULARIS
4.1. Creació d"un formulari
4.2. Creació d"un formulari des de la vista de disseny
4.2.1. Seleccionar la taula/consulta per la qual és el formulari
4.2.2. Inserir camps en el formulari
4.2.3. Inserir camps en el formulari: camps d"etiqueta
4.2.4. Moure, eliminar i canviar la grandària d"un objecte
4.2.5. Canviar el format d"un objecte
4.2.6. Seleccionar més d"un objecte
4.2.7. Alinear objectes
4.2.8. Inserir camps en el formulari: quadre combinat
4.2.9. Ordre de tabulació

5. FORMULARIS II
5.1. Creació d"un formulari usant l"assistent
5.1.1. Vista de dades d"un formulari
5.1.2. Donar altes de registres des d"un formulari
5.1.3. Escombri eines navegació de formularis
5.1.4. Filtrar registres
5.2. Creació d"un formulari amb subformulario usant l"assistent

6. CONSULTES
6.1 crear una consulta des de la vista de disseny
6.1.1. Seleccionar els camps per a la consulta
6.1.2. Àlies per als camps
6.1.3. Establir l"ordre de sortida
6.1.4. Fer visible o no un camp en la consulta
6.1.5. Funcions en la consulta
6.1.6. Establir els criteris de la consulta
6.1.7. Consulta de valors diferents
6.1.8. Guardar la consulta
6.1.9. Consultar dades de més d"una taula
6.1.10. Consultar una consulta

7. INFORMES
7.1. Creació d"un informe
7.1.1. Pantalla de vista preliminar d"un informe
7.2. Modificar el disseny d"un informe
7.2.1. Opció format caràcter
7.2.2. Opció format paràgraf
7.2.3. Opció format pàgina
7.2.4. Modificar l"ample dels camps
7.2.5. Eliminar objectes de l"informe
7.2.6. Modificar el títol de l"informe
7.2.7. Autoformato de taules
7.2.8. Inserir el nombre de pàgina, la data, etc
7.2.9. Modificar un objecte

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs d“Ofimàtica OpenOffice Basi - Base de dades - Nivell Avançat está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: