Cursos y Masters de EAE - UB IL3 Cursos y Masters de Nett Formación Cursos y Masters de Intesa Cursos y Masters de UCAM-CESAE Cursos y Masters de INTEFOR Cursos y Masters de Growman Group Cursos y Masters de EFODIS Cursos y Masters de La Salle - Centro de Estudios Universitarios OnLine Cursos y Masters de La salle Formación continua Cursos y Masters de Formatic Barna

Curs d"Ofimàtica OpenOffice Basi - Base de dades - Nivell Bàsic

Precio 60 € - Cursos de especialización, OnLine de 60 horas - Titulación Emitida por el centro
Curso de Ofimática OpenOffice Base - Base de Datos - Nivel Básico Curso de Ofimática OpenOffice Basee - Base de Datos - Nivel Básico   Curs d“Ofimàtica OpenOffice Basi - Base de dades - Nivell Bàsic   Curso de Ofimática OpenOffice Baseie Base de Dados - Nível Básico Course of Ofimática OpenOffice Basic - Database - Basic Level Cours d“Ofimática OpenOffice Base - Base de Données - Niveau Basique
 
Justificación/Descripción del curso:

Sens dubte, les aplicacions de bases de dades s"han convertit en una poderosa eina per gestionar i organitzar les dades relacionades amb un determinat tema, d"una manera eficaç. Quedaria incomplet l"estudi i maneig de l"aplicació OpenOffice, sense dedicar un curs a l"eina de Base de dades que conté.

OpenOffice Base de dades ha ampliat fortament la seva funcionalitat, oferint al professional i usuari particular una eina eficaç i senzilla en el seu maneig, per dissenyar bases de dades, estructurades en taules.

També, ofereix grans possibilitats quant al disseny de consultes de selecció senzilles, formularis d"introducció de dades i informes. Fins i tot, ofereix l"eina de treballar amb l"aplicació com a gestor de bases de dades relacionals, permetent establir i definir relacions entre taules.

A més, a través de les extensions d"OpenOffice podràs augmentar les funcionalitats de l"aplicació, afegint noves característiques al programa.

Per tant, al llarg del desenvolupament del curs l"alumne aprendrà conceptes bàsics i fonaments del maneig de programes de bases de dades que li ajudaran a l"hora d"organitzar i gestionar correctament la informació sobre un determinat tema

L"alumne aprendrà a:


Conèixer el procés d"obtenció i instal·lació d"OpenOffice.

Aprendre els conceptes fonamentals de les bases de dades.

Aprendre a diferenciar els diferents elements de la interfície del programa.

Aprendre el disseny i ús de taules i a establir relacions bàsiques entre les mateixes

Crear formularis senzills

Realitzar consultes bàsiques a la Base de dades

Generar informes i modificar el seu disseny

El procés d"aprenentatge es basa en la lectura comprensiva de les diferents unitats didàctiques que comprenen el curs, visualització en vídeo d"una explicació detallada del tractat en la unitat, realització d"una pràctica en temps real sobre una simulació online del propi programa en el sistema i realització sistemàtica dels test d"autoavaluació, a més el curs està enfocat en un sentit eminentment pràctic amb innombrables exemples per a cada apartat en els quals es planteja la forma més adequada d"explotar les diferents opcions del programa, al llarg del curs. Per superar el curs, l"alumne haurà de realitzar diversos casos pràctics plantejats pels tutors i superar un examen final en la plataforma d"e-learning.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha.
Dirigit a empreses i particulars que vulguin implantar tecnologies Open Source per a les seves tasques habituals de gestió de bases de dades de clients, proveïdors, prodcutos, etc...

Temario cubierto por el curso:

1. INTRODUCCIÓ A les BASES DE DADES
1.1. Conceptes bàsics
1.2. Objectes d"una base de dades relacional
1.3. Anàlisi i disseny d"una base de dades
1.3.1 anàlisi i disseny de les taules
1.3.2 relacions entre taules

2. TAULES
2.1. Obrir l"aplicació OpenOffice Basi
2.2. Pantalla principal d"OpenOffice Basi
2.3. Crear una taula des de la vista de disseny
2.4. Crear una taula usant l"assistent
2.5. Modificar el disseny d"una taula

3. PANTALLA DE VISTA DE DADES DE LA TAULA

4. RELACIONS ENTRE TAULES
4.1. Relacions entre taules
4.2. Com relacionar les taules en base
4.3. Eliminar la relació

5. FORMULARIS
5.1. Creació d"un formulari
5.2. Creació d"un formulari usant l"assistent
5.3. Vista de disseny d"un formulari

6. CONSULTES
6.1 Crear una consulta des de la vista de disseny
6.2 Consultar dades de més d"una taula
6.3 Crear una consulta usant l"assistent

7. INFORMES
7.1. Creació d"un informe
7.2. Modificar el disseny d"un informe

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs d“Ofimàtica OpenOffice Basi - Base de dades - Nivell Bàsic está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: