Cursos y Masters de CIPSA Centro de Informática Profesional Cursos y Masters de Escuela de Negocios y Dirección Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de SEAS Estudios Superiores Abiertos Cursos y Masters de EAE Distancia Semipresencial Cursos y Masters de Escuela Europea de Negocios Cursos y Masters de EPS Centro de Estudios de la Motocicleta Cursos y Masters de CEUPE - Centro Europeo de Postgrado y Empresa Cursos y Masters de Isefi Cursos y Masters de TRAZOS

Curs d"OpenOffice Calc - Avançat Full de càlcul

Precio 90 € - Cursos de especialización, OnLine de 50 horas - Titulación Emitida por el centro
Curso de Ofimática con OpenOffice.org Calc Hoja de Cálculo - Nivel Avanzado Curso de OpenOffice Calc - Avanzado  Folla de Cálculo   Curs d“OpenOffice Calc - Avançat  Full de càlcul   Curso de OpenOffice Calc - Avançado Folha de Cálculo Course of OpenOffice Calc - Advanced  Leaf of Calculation Cours d“OpenOffice Calc - Devancée  Feuille de Calcul
 
Justificación/Descripción del curso:

Aquesta aplicació de full de càlcul té una gran utilitat pràctica a l"hora d"elaborar tot tipus de documents on hàgim d"aplicar càlculs tant senzills, com més complexos. Amb Calc podràs no només disposar de múltiples eines per a l"edició i presentació de dades tipus text, numèrics, dates... sinó també tindràs la possibilitat de realitzar gràfics que representin de manera més atractiva i ordenada les dades contingudes en el full de càlcul.

OpenOffice.org Calc és un full de càlcul similar a Microsoft Excel, amb un rang de característiques més o menys equivalent. La seva grandària és molta menor i proporciona un nombre de característiques no presents en Excel, incloent un sistema que automàticament defineix sèries per representar gràficament basat en la disposició de les dades de l"usuari. Calc també és capaç d"exportar fulls de càlcul com a arxius PDF, compta amb filtres, acte filtres i pot fer agrupacions en taules dinàmiques que Lotus 123 en les seves versions anteriors no feia, possiblement la versió 9.8 de Lotus 123 tingui aquestes possibilitats.

Calc pot obrir i guardar els fulls de càlcul en el format d"arxius de Microsoft Excel. El format per defecte d"OpenOffice.org Calc es pot fixar perquè sigui el de Microsoft Excel, o el format Open Document Format (ODF) .

Totalment configurable, es pot modificar qualsevol opció de pàgina, botons, barres d"eines i altres opcions de llenguatge, autocorrección, ortografia, etc.

L"alumne aprendrà atrabajar con les opcions avançades d"OpenOffice Calc:


Treballar, protegir i desproteger llibres i fulles d"OpenOffice Calc

Treballs en sèries i en blouqes amb OpenOffice Calc.

Treballar amb formats i fórmules avançades en OpenOffice Calc.

Treballar amb Bases de dades, generar gràfics avançats i manejar macros que permetin automzatizar procesor i generar informes complexos.

Configurar al complet el full de càlcul i altres accions avançades que ens permet el programa.

El procés d"aprenentatge es basa en la lectura comprensiva de les diferents unitats didàctiques que comprenen el curs, visualització en video d"una explicació detallada del tractat en la unitat, realització d"una pràctica en temps real sobre una simulació online del propi programa en el sistema i realització sistemàtica dels test d"autoavaluació, a més el curs està enfocat en un sentit eminentment pràctic amb innombrables exemples per a cada apartat en els quals es planteja la forma més adequada d"explotar les diferents opcions del programa, al llarg del curs. Per superar el curs, l"alumne haurà de realitzar diversos casos pràctics plantejats pels tutors i superar un examen final en la plataforma d"e-learning.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha.
Dirigit a empreses i particulars que vulguin implantar tecnologies Open Source per a les seves tasques habituals de creació i edició fulls de càlcul i càlculs financers

Temario cubierto por el curso:

1. LLIBRES I FULLES EN CALC
1.1. Seleccionar una o diverses fulles
1.2. Agregar i eliminar fulles en un llibre de calc
1.3. Canviar el nom a un full de càlcul
1.4. Copiar i moure fulls de càlcul
1.5. Ocultar i mostrar fulls de càlcul
1.6. Protegir fulles
1.7. Protegir llibres
1.8. Guardar un arxiu de calc

2. SÈRIES I ARROSSEGAR FÓRMULES
2.1. Emplenar un grup de cel·les
2.2. Crear sèries de dades
2.3. L"ús del botó d"ompliment en fórmules

3. FORMATS AVANÇATS
3.1. Estils
3.2. Formats condicionals

4. FORMULES AVANÇADES
4.1. Introducció
4.2. Referències a cel·les
4.3. Referències a cel·les d"altres fulles o llibres
4.4. Copiar i moure referències
4.5. Utilització de noms en les fórmules
4.5.1. Administrar els noms

5. TREBALLAR AMB BASES DE DADES EN CALC
5.1. Introducció
5.2. Ordenació d"una base de dades
5.3. Filtres
5.3.1. El filtre automàtic
5.3.2. El filtre predeterminat
5.3.3. El filtre especial
5.4. Subtotales
5.5. Agrupar i esquema de dades
5.6. Rangs de dades
5.7. Validació de dades
5.8. Autocompletar
5.9. Consolidar dades

6. FORMATS AVANÇATS DE GRÀFICS
6.1. Crear un gràfic
6.2. Elements del gràfic
6.3. Modificar un gràfic.
6.3.1. Canviar de tipus de gràfic
6.3.2. Format dels elements d"un gràfic
6.3.3. Mostrar/ocultar les quadricules d"un gràfic
6.3.4. Realitzar canvis a la llegenda
6.3.5. Afegir elements al gràfic
6.3.6. Canviar l"escala de l"eix vertical
6.4. Els gràfics circulars
6.4.1. Les etiquetes de dades
6.4.2. Canviar la perspectiva d"un grafico circular en 3d i destacar un sector
6.5. Recomanacions per a la realització de gràfics

7. MANEIG DE MACROS
7.1. Introducció
7.2. Gravar una macro
7.3. Seleccionar i executar una macro
7.4. Mostrar una macro com un botó en una barra d"eines
7.5. Seguretat de les macros

8. CONFIGURAR I IMPRIMIR FULLS DE CÀLCUL
8.1. Configurar el full de càlcul
8.1.1. Format de pàgina
8.1.2. Bòrdes
8.1.3. Fons
8.1.4. Encapçalament i peu de pàgina
8.1.5. Fulla 92
8.2. La vista preliminar
8.3. Previsualització del salt de pàgina
8.3.1. Salts de fila i de columna
8.4. Impressió d"un full de càlcul
8.4.1. Impressió de diverses fulles d"un llibre
8.4.2. Impressió de diverses cel·les seleccionades
8.5. Usar imprimir rangs
8.5.1. Definir un rang d"impressió
8.5.2. Llevar un rang d"impressió
8.5.3. Imprimir files i columnes en totes les pàgines

9. ACCIONS IMPORTANTS DE CALC
9.1. Exportar un document de Calc a format pdf
9.1.1. Introducció al format pdf
9.1.2. Exportar un document de Calc a format pdf
9.2. Configuració de l"idioma per a l"aplicació
9.3. Correcció ortogràfica d"un document
9.4. Autocorrección
9.5. Impressió d"un full de càlcul

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs d“OpenOffice Calc - Avançat Full de càlcul está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: