Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de CENTRO TECNICO EUROPEO Cursos y Masters de HOME DEUTSCH - Enseñanza de Idiomas a Distancia Cursos y Masters de Teleformación Online Cursos y Masters de Centro de Estudios CEAC Cursos y Masters de Institut Numància Formació Cursos y Masters de Mainfor Cursos y Masters de Your Sitting Cursos y Masters de Enseñanza Europea de Formacion Cursos y Masters de BTC Universidad de Vic

Curs d"OpenOffice Writer - Bàsic Processador de textos

Precio 90 € - Cursos de especialización, OnLine de 50 horas - Titulación Emitida por el centro
Curso de Ofimática OpenOffice Writer Procesador de textos - Nivel Básico Curso de OpenOffice Writer - Básico  Procesador de textos   Curs d“OpenOffice Writer - Bàsic  Processador de textos   Curso de OpenOffice Writer - Básico  Processador de textos Course of OpenOffice Writer - Basic  Processor of texts Cours d“OpenOffice Writer - Basique  Procesador de textes
 
Justificación/Descripción del curso:

Un processador de textos és un programa informàtic que permet la creació, modificació (o edició) i impressió de documents, fonamentalment de text. Els processadors de textos actuals permeten crear documents molt elaborats i complexos amb la inclusió en els mateixos de taules, gràfics, imatges i altres objectes diversos. Així mateix, incorporen eines avançades per a la correcció ortogràfica, creació de cartes personalitzades, cartes modelo, plantilles i moltes altres aplicacions que permeten maximitzar el rendiment de qualsevol treball que requereixi la creació de documents de tipus text

OpenOffice.org Writer és un processador de text multiplataforma que forma part del conjunt d"aplicacions de la suite ofimàtica OpenOffice.org. A més d"altres formats estàndards i àmpliament utilitzats de documents, pot obrir i gravar el format propietari .doc de Microsoft Word gairebé íntegrament

OpenOffice.org Writer té un avantatge indiscutible front Microsot Word i és el fet de ser un programa gratuït distribuït sota llicència GNU disponible per a diversos sistemes operatius.

Pot protegir documents amb contrasenya, guardar versions del mateix document, inserir imatges, objectes OLE, admet signatures digitals, símbols, fórmules, taules de càlcul, gràfics, hiperenlaces, marcadors, formularis, etc.

Writer és també un potent editor HTML tan fàcil d"usar com un document de text. Només amb entrar en el menú Veure i seleccionar "Disseny per a internet" canvia el format del quadre de text, assemblant-se a una pàgina web, que es pot editar de la mateixa forma que si fos un processador de textos. Amb ell també es poden fer etiquetes, així com targetes de presentació fàcilment, sense haver de modificar el format d"un document de text per a això. També té una galeria d"imatges, textures i botons. I un gran servei d"ajuda.

Totalment configurable, es pot modificar qualsevol opció de pàgina, botons, barres d"eines i altres opcions de llenguatge, autocorrección, ortografia, etc.

Crea documents, oficis o inclusivament llibres sencers. Writer és una excel·lent eina per editar, donar format i navegar a través dels teus documents. Writer et dóna la facilitat d"escriure documents complexos usant una interfície que podràs operar instantàniament.

L"alumne aprendrà a:


Instal·lar i manejar amb soltesa el programa OpenOffice.org Writer

Crear arxius amb totes les característiques necessàries igual que habitualment fem amb Microsoft Word

Formatar completament el text introduït en funció del resultat pretès

Incloure i tractar imatges en el text

Configurar diferents foirmatos de pàgina en funció de si s"escriu una carta, un llibre, un sobre, un pasquí, etc...

Crear i gestionar taules en el document.

El procés d"aprenentatge es basa en la lectura comprensiva de les diferents unitats didàctiques que comprenen el curs, visualització en video d"una explicació detallada del tractat en la unitat, realització d"una pràctica en temps real sobre una simulació online del propi programa en el sistema i realització sistemàtica dels test d"autoavaluació, a més el curs està enfocat en un sentit eminentment pràctic amb innombrables exemples per a cada apartat en els quals es planteja la forma més adequada d"explotar les diferents opcions del programa, al llarg del curs. Per superar el curs, l"alumne haurà de realitzar diversos casos pràctics plantejats pels tutors i superar un examen final en la plataforma d"e-learning.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha.
Dirigit a empreses i particulars que vulguin implantar tecnologies Open Source per a les seves tasques habituals de creació i edició de textos i comunicacions


Temario cubierto por el curso:

1. APROXIMANT-NOS A OPENOFFICE
1.1. Per què openoffice?
1.2. Què conté la suite OpenOffice?
1.3. Obtenir OpenOffice
1.4. Instal·lació d"OpenOffice
1.5. Obrir OpenOffice en windows
1.6. Iniciar a aplicació OpenOffice

2. INTRODUCCIÓ A OPENOFFICE WRITER
2.1. Introducció a OpenOffice Writer
2.2. Executar OpenOffice Writer
2.3. Descripció del contorn de treball d"openoffice writer
2.4. Crear un document nou
2.5. Obrir un document existent
2.6. Guardar un document
2.7. Tancar un document
2.8. Sortir d"OpenOffice Writer

3. INTRODUIR I EDITAR TEXT
3.1. Introduir text
3.2. Esborrar text
3.3. Desplaçar-se pel document
3.4. Sobre-escriure
3.5. Seleccions
3.6. Copiar/tallar/pegar
3.7. Localitzar i substituír text
3.8. Desfer i refer

4. FORMATAT DEL TEXT EN EL DOCUMENT (I)
4.1. Formats de caràcter
4.1.1. Tipus, estil i grandària de caràcter
4.1.2. Colors de text
4.2. Formats de paràgraf:
4.2.1. Alineacions
4.2.2. Interlineat i espai entre paràgrafs

5. FORMATAT DEL TEXT EN EL DOCUMENT (II)
5.1. Sagnies

6. MANEIG D"IMATGES EN EL TEXT
6.1. Inserir imatges des d"una carpeta
6.2. Inserir una imatge de la galeria
6.3. Modificar propietats d"una imatge
6.3.1. Pestanya tipus
6.3.2. Pestanya opcions
6.3.3. Pestanya ajusti
6.3.4. Pestanya hiperenlace
6.3.5. Pestanya imatge
6.3.6. Pestanya retallar
6.3.7. Pestanya bordes
6.3.8. Pestanya fons
6.3.9. Pestanya macro
6.4. Modificació d"atributs avançats d"imatge
6.5. Modificar manualment una imatge. Esborrar una imatge

7. CONFIGURACIÓ I FORMAT DE PÀGINA. IMPRESSIÓ D"UN DOCUMENT
7.1. Estil de pàgina
7.2. Format de pàgina
7.3. Fons
7.4. Encapçalament i peu de pàgina
7.5. Vora
7.6. Columnes
7.7. Nota al peu
7.8. Previsualització de pàgina
7.9. Impressió del document

8. TAULES
8.1. Creació de taules
8.2. Afegir text en una taula i moure"s per les cel·les d"una taula
8.3. Seleccionar cel·les, files, columnes i taules
8.4. Inserir i eliminar files, columnes i taules
8.5. Formato de cel·les
8.6. Combinar / dividir cel·les
8.7. Grandària de files i columnes

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs d“OpenOffice Writer - Bàsic Processador de textos está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: