Cursos y Masters de Master-D Cursos y Masters de Instituto Superior de Arte -  I ART Cursos y Masters de Rajesa Formación Cursos y Masters de Aranda formación Cursos y Masters de EANE Escuela Abierta de Negocios Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de HOME DEUTSCH - Enseñanza de Idiomas a Distancia Cursos y Masters de SAE Institute Spain Cursos y Masters de OBS Online Business School Cursos y Masters de EAE - UB IL3

Especialitat en Higiene Industrial (PRL)

Precio 1712 € - Masters y Postgrados, OnLine de 250 horas - Titulación Propia de la Universidad - Promoción: Descuento
Prevención de Riesgos Laborales : Especialidad en Higiene Industrial Especialidade en Higiene Industrial (PRL)   Especialitat en Higiene Industrial (PRL)   Especialidad em Higiene Industrial (PRL) Speciality in Industrial Hygiene (PRL) Spécialité en Hygiène Industrielle (PRL)
 
Justificación/Descripción del curso:

Aquest curs està HOMOLOGAT per la XUNTA DE GALÍCIA i és OFICIAL i VÀLID per a exercir com Tècnic de Prevenció en tota ESPANYA.

Pots comprovar-ho prement en est enllaci

Exàmens a Lugo, Gijón, Bilbao, Barcelona, Madrid, València, Sevilla i Tenerife.

Utilitzant la nostra Plataforma de Formació On-line s"han preparat amb èxit en els dos últims anys més de 500 Tècnics de Prevenció de tota Espanya, obtenint un percentatge d"aprovats superior al 99%

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995 de 8 de Novembre, estableix en la seva exposició de motius que "el propòsit de fomentar una autèntica cultura preventiva, mitjançant la promoció de la millora de l"educació en dita matèria en tots els nivells educatius, involucra a la societat en el seu conjunt i constitueix un dels objectius bàsics i d"efectes potser més transcendentes per al futur dels perseguits per la present Llei".

Per la seva banda, el Reglament dels serveis de Prevenció, regula les capacitats o aptitudes necessàries per al desenvolupament de l"activitat preventiva, així com la formació mínima exigible per al desenvolupament de l"activitat preventiva, així com la formació mínima exigible per a l"exerceixo de dites funcions que es classifiquen en nivell bàsic, intermedi i superior en prevenció de riscos laborals.

La forta demanda social que existeix de Tècnics efectivament preparats en aquesta matèria fa necessària la realització de cursos diversos en tot l"àmbit nacional. Per una altra part davant les noves possibilitats obertes per les tecnologies de la informació s"ha obert un ventall de mètodes d"ensenyament colaborativa que permeten un major aprofitament de la formació i la generalización de la mateixa.

Derivat de tot això sorgeixen també les especialitats en Prevenció de Riscos, ja que ha convingut establir diferents camps d"especialització, sent 4 en l"actualitat: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomía i Psicosociología Aplicada i Medicina del Treball.

Aquesta especialitat d"Higiene Industrial està orientada cap als riscos més relacionats amb la higiene i el medi ambient de treball dels treballadors cobrint la gran majoria dels llocs de treball en empreses amb ambients extrems o amb la utilització de components tòxics, ...

Si has cursat amb ACEDIS Formació el Master complet, tindràs un descompte del 20% en aquesta especialitat.

Requisitos de acceso al curso:

Estar en possessió del Títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals

Temario cubierto por el curso:

MODULO 1 - Higiene industrial Ampliació de conceptes. Objectius

MODULO 2 - Agents químics. Toxicología laboral
2.1 Toxicología general
2.2 Toxicología dels metalls
2.3 Toxicología dels disolventes industrials
2.4 Toxicología dels fitosanitarios
2.5 Toxicología de pólvores minerals i fibres
2.6 Cancerígenos, mutágenos i teratógenos

MODULO 3 - Agents químics. Avaluació de l"exposició
3.1 Valoris límit d"exposició per a agents químics
3.2 Tècniques de mostreig
3.3 Estratègia de mostreig i representatividad dels resultats
3.4 Mètodes analíticos empleats en higiene industrial
3.5 Etiquetatge i comercialització de productes químics
3.6 Contaminants químics en processos industrials. L"enquesta higiéncia

MODULO 4 - Agents químics. Control de l"exposició
4.1 Principis generals
4.2 Accions sobre el focus contaminant
4.3 Accions sobre el mig de propagació: ventilació per dilución
4.4 Accions sobre l"individu: I.P.I enfront de contaminants químics

MODULO 5 - Normativa legal específica
5.1 Real Decret 374/2001
5.2 Real Decret 665/1997
5.3 Ordre del 9 d"abril de 1986, sobre cloruro de vinil
5.4 Ordre del 31 d"octubre de 1984 sobre amiant

MODULO 6 - Agents físics
6.1 Soroll
6.2 Vibracions
6.3 Radiacions no ionizantes
6.4 Radiacions ionizantes
6.5 Ambients tèrmics
6.6 Il·luminació
6.7 Agents biològics

MODULO 7 - Agents biològics
7.1 Definició
7.2 Criteris d"avaluació
7.3 Mètodes de control

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Especialitat en Higiene Industrial (PRL) está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 04/08/2008.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: