Cursos y Masters de EPS Centro de Estudios de la Motocicleta Cursos y Masters de HOME DEUTSCH - Enseñanza de Idiomas a Distancia Cursos y Masters de La salle Formación continua Cursos y Masters de Nett Formación Cursos y Masters de Vertice Institute Cursos y Masters de Instituto Superior de Arte -  I ART Cursos y Masters de CEM Canarias Cursos y Masters de CAS Training Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de INTEFOR

Tècnic en Implantació de la L.O.P.

Precio 295 € - Cursos de especialización, OnLine de 140 horas - Titulación Emitida por el centro
Técnico en Implantación y Auditoría de la L.O.P.D. y L.S.S.I. Técnico en Implantación da L.Ou.P.   Tècnic en Implantació de la L.O.P.   Técnico em Implantação do L.Ou.P. Technician in Implantation of the L.Or.P. Technicien en Implantation du L.Ou.P.
 
Justificación/Descripción del curso:

Des de 1999 i a causa de l"aparició de la Llei Orgànica 15/99 la gran majoria de les activitats empresarials s"han vist obligades a gestionar les seves dades de manera que assegurin la seva confidencialitat garantint així que les dades pertanyents empleats, clients o altres agents relacionats romanguessin protegits d"un ús incorrecte.

La Llei és molt severa en l"aplicació del Llei Orgànica de Protecció de Dades, establint sancions que arriben als 600.000 €, amb aquest curs l"alumne estarà capacitat per implantar i auditar sistemes de gestió de dades seguint escrupolosament els preceptes marcats en la L.O.P.D., la qual cosa li permetrà:

Actuar com a assessor extern o intern en la implantació d"un sistema de gestió de dades segons la L.O.P.D.

Realitzar auditories que assegurin el compliment de la Llei de Protecció de Dades.

L"alumne aprendrà tots els processos i passos necessaris no només de registre i mantenidmiento de les Bases de Dades sinó també de totes i cadascuna de les obligacions que s"han de complir i com per garantir a l"empresa que no incorrerà en males utilitzacions que derivin en sancions de civils de fins a 600.000 € i fins i tot sancions penals per a l"administrador de l"empresa.

En definitiva l"alumne en acabar la seva formació aconseguirà conèixer, aplicar i implantar la LOPD en la seva pròpia empresa o en altres empreses d"una forma senzilla i molt pràctica.

L"alumne disposa en el sitema d"i-learning no només dels manuals didàctics en una versió perfectament imprimible, sinó que també podrà utilitzar els sistemes per a la realització dels múltiples casos pràctics plantejats, el sistema d"aprenentatge es basa en la lectura compresiva dels conceptes i la fixació dels aspectes pràctics amb la realització de nombroses possibilitats i situacions pràctiques plantejades com a exemple a altre de les tasques a resoldre que haurà de lliurar al tutor del curs per a la seva crítica i correcció, basant per tant l"aprenentatge en la pràctica i resolució dels casos reals presentats.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha requisits específics per a aquest curs.

Temario cubierto por el curso:

MODULO UNICO - Implantació de la L.O.P.D.
UD01 - La Protecció de Dades Personals
UD02 - La Llei de Protecció de Dades
UD03 - Principis de la protecció de dades
UD04 - Drets dels afectats
UD05 - La creació d"un fitxer
UD06 - Fitxers de solvència i sectorials
UD07 - L"Agència Espanyola de Protecció de Dades
UD08 - El document de seguretat, nivells i mesures de seguretat
UD09 - Infraccions i sancions en matèria de L.O.P.D.
UD10 - Les fonts d"accés públic
UD11 - Conclusions

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Tècnic en Implantació de la L.O.P. está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso: