Cursos y Masters de Campus Training Cursos y Masters de IMF Formacion Cursos y Masters de La Salle - Centro de Estudios Universitarios OnLine Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de Abaco Centro de Estudios Cursos y Masters de Enseñanza Europea de Formacion Cursos y Masters de Instituto de Artes Visuales Cursos y Masters de HOME DEUTSCH - Enseñanza de Idiomas a Distancia Cursos y Masters de CAS Training Cursos y Masters de Implika

Tècnic en ISO 9.001:2008

Precio 195 € - Cursos de especialización, OnLine de 120 horas - Titulación Emitida por el centro
Técnico en ISO 9.001:2015 Técnico niso 9.001:2008   Tècnic en ISO 9.001:2008   Técnico em ISO 9.001:2008 Technician in ISO 9.001:2008 Technicien en ISO 9.001:2008
 
Justificación/Descripción del curso:

Són cada cop més les organitzacions que desitgen implantar i mantenir Sistemes de Gestió de Qualitat segons la norma internacional ISO 9001:2008. Fruit d"això són cada cop més els professionals que han decidit formar-se a aquest món de la qualitat i orientar les seves carreres professionals a implantar i mantenir els Sistemes de Gestió de Qualitat en les organitzacions.

En vista de la demanda en empreses i consultores de diversa índole de professionals formats en les diferents certificacions segons les normes ISO, des d"ACEDIS Formació hem optat per estructurar aquest curs en el qual s"aprendrà pas a pas el procés d"implantació de la Norma ISO 9.001:2008, potser la més coneguda de totes i per això la de major implantació al món empresarial.

Amb aquest curs l"alumne curso l"alumne adquirirà uns coneixements sòlids del que significa i com pot ajudar a l"empresa la implantació d"aquesta norma, a més, estarà preparat para:La comprensió profunda la Norma ISO 9.001.

Participar en el procés d"implantació de la Norma

Realitzar les auditories internes que la mateixa requereix per al seu manteniment.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha requisits específics.
Dirigit a estudiants i professionals amb inquietuds en l"àmbit de la Qualitat Empresarial i que desitgin adquirir els coneixements per implantar i mantenir un Sistema de Gestió de Qualitat segons la norma ISO 9001:2008Temario cubierto por el curso:

MÒDUL ÚNIC - La Norma ISO 9.001:2.008

UD 01 .- Requisits Generals
Requisits Generals

UD 02.- Requisits de la Documentació
Manual de Qualitat
Control de Documentació
Control dels Registres

UD 03. - Responsabilitats de l"Adreça
Compromís de l"Adreça i Enfocament al Client
Politica de Qualitat
Objectius de la Qualitat
Responsabilitats Autoritat i Comunicació
Revisió per l"Adreça

UD 04. - Gestió de Recursos
Recursos Humans i Formació
Infraestructura
Ambient de Treball

UD 05. - Control de la Producció o la Prestació del Servei
Planificació de la Producció
Processos Relacionats amb el Client
Disseny
Compres
Control de la Producció i Prestació del Servei
Validació dels Processos
Identificació i Trazabilidad
Béns Propietat del Client
Preservació del Producte
Control de Dispositius de Seguiment i Mesurament

UD 06. - Disseny
Planificació del disseny i el Desenvolupament
Elements d"Entrada del Disseny i Desenvolupament
Resultats del Disseny i el Desenvolupament
Revisió del Disseny i el Desenvolupament
Verificació del disseny i el Desenvolupament
Validació del Disseny i el Desenvolupament
Control dels Canvis del Disseny i el Desenvolupament

UD 07. - Calibración
Conceptes i Interpretació de la Mesura
Errors i Incerteses
Elements i Eines de la Calibración i Verificació

UD 08. - Seguiment, anàlisi i millora
Satisfacció del Client
Auditories Internes
Seguiment i Mesurament de Processos
Seguiment i Mesurament del Producte
Control del Producte No Conformi
Anàlisi de Dades
Millora Contínua
Accions Correctivas i Preventives

UD 09. - Auditories Internes
Tipus d"Auditories i Objectius
El Procés d"Auditoria
Auditors
Planificació i Programació de l"Auditoria
Execució de l"Auditoria
Informe de l"Auditoria
No conformitats d"Auditoria
Seguiment de No Conformitats i Establiment d"Accions Correctivas.

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Tècnic en ISO 9.001:2008 está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso: