Cursos y Masters de Universidad Rey Juan Carlos - EAE Cursos y Masters de La salle Formación continua Cursos y Masters de ESAH Estudios Superiores Abiertos de Hostelería Cursos y Masters de EAE - UB IL3 Cursos y Masters de Your Sitting Cursos y Masters de Innotec Formación Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de Aula Studyo Cursos y Masters de Accerto Cursos y Masters de HOME ENGLISH - Enseñanza de Idiomas a Distancia

Curso de Introdución ás Bases de Datos Relacionales

Precio 30 € - Cursos de especialización, OnLine de 50 horas - Titulación Emitida por el centro - Prácticas: No remuneradas
Curso de Introducción a las Bases de Datos Relacionales   Curso de Introdución ás Bases de Datos Relacionales   Curs d“Introducció a les Bases de Dades Relacionales Curso de Introdução às Bases de Dados Relacionales Course of Introduction to the Bases of Data Relacionales Cours d“Introduction aux Bases de Données Relacionales
 
Justificación/Descripción del curso:

Curso de Introducción a las Bases de Datos RelacionalesNo mundo actual a informática e con ela a programación e desenvolvemento de aplicacións centradas no manexo dos datos adquiriu unha importacia de primeira orde para calquera empresa ou profesional, de modo que non vale de nada saber programar en calquera linguaxe si non se entende á perfección o funcionamento básico de calquera base de datos e como os datos están organizados nelas para ser chamados desde diversas aplicación en calquera entrono operativo. Partindo desta base e en función da exhaustividad dos datos e as relacións en si xorde o concepto de Bases de Datos Realiconales, que son aquelas que integran diversos tipos de datos en varias tabalas dunha mesma base e que se fan indispensables para a agilidad e usabilidad dos mesmos.

Dos enunciados anteriores despréndese que o manexo das Bases de Datos Relacionales é indispensable en calquera linguaxe de programación orientado ao manexo de datos e por conseguinte en calquera aplicación informática que pretenda a administración dos mesmo, máis aínda cando o maior valor das empresas na actualidade radica no tratamento dos seus produtos, clientes, proveedores, axentes, etc..., non sería comprensible o máis sinxelo programa de facturación, almacén ou contabilidad sen recorrer ao usos de Bases de datos Relacionales e xa que logo é un aspecto fundamental da aprendizaxe de calquera que pretenda dedicarrse ao desenvolvemento de software.

Debe quedar claro desde o primeiro momento que do bo deseño da base de datos que vaiamos utilizar depende o bo fin da utilidade informática que pretendamos desenvolver e xa que logo sería case inútil saber moito de calquera linguaxe de programación sen coñecer o funcionamento das bases de datos, xa que outra forma estariamos condenador a reescribir todo o código do programa unha e mil veces si non suscitamos correctamente as "bases" do mesmo.

Obxectivos Xerais

Con este curso de Introdución Avanzada ás Bases de Datos Relacionales pretendemos deixar claros os conceptos do seu funcionamento e estrutura, conseguindo un triplo obxectivo:

  • Aclarar o funcionamento en todos os aspectos das Bases de datos relacionales
  • Comprender como estructurar un numero elevado de datos
  • Planificar desde a "base" como desenvolver unha aplicación informática.


Obxectivos Específicos

Especificando un pouco máis os obxectivos deste curso podemos declarar que o alumno conseguirá:

Entender o funcionamento e estrutura para saber como aproveitar todas as capacidades deste tipo de bases de datos na creación de programas informáticos de calquera nivel.
Aprender a utilización das bases de datos e de Microsoft Access de face á programación.
Estudar o funcionamento das mesmas para unha mellor base de face á utilización de sentenzas SQL e de bases de datos de maior complejidad.
Formación específica moi demandada e valorada no mercado de traballo para os profesionais da informática.
Asentar os alicerces da programación non só habitual sinó tamén para intranets e extranets aproveitando as funcionalidades das bases de datos con respecto ás tecnoloxías de progamación para a web.

Metodoloxía

O curso desenvolverase completamente online, por medio de temarios descargables, test de autoevaluación e completa axuda e asesoramiento por medio de titor persoal. Ao final o curso o alumno recibirá un diploma acreditativo emitido por ACEDIS Formación

Requisitos de acceso al curso:

Ningún

Temario cubierto por el curso:

Módulo 1 - Introdución

1.1- Introdución avanzada ás Bases de Datos Relacionales

1.2- Problemas coas bases de datos simples

1.3- Introdución ás bases de datos relacionales

1.4- Planificación das bases de datos

Módulo 2 - Creación dunha Base de datos relacional

2.1- Introdución á creación dun Base de Datos con múltiples táboas

2.2- Creación das táboas

2.3- Tipos de datos

2.4- Propiedades dos campos

2.5- Indices baseados en varios campos

Módulo 3 - Creación dunha Base de datos relacional II

3.1- Creación dunha Base de datos relacional II

3.2- Tipos de Relacións

Módulo 4 - Creación de Relacións

4.1- Creación de Relacións

4.2- Xestión de Relacións

Módulo 5 - Xestión de registros en BD relacionales

5.1- Introducindo e editando datos

5.2- Xestión de campos entre distintas táboas

Módulo 6 - Xestión de formularios

6.1- Creación e xestión de formularios

6.2- Fiestra de Deseño de formularios

Módulo 7 - Consultas

7.1- Aplicación do Asistente Access para consultas de múltiples táboas

7.2- A vista de deseño nas consultas

7.3- Propiedades avanzadas das consultas

Módulo 8 - Consultas con operacións de cálculo

8.1- Campos Calculados

8.2- Cálculos sobre as táboas

8.3- Cálculos sobre os registros

Módulo 9 - Consultas avanzadas en BD relacionales

9.1- Crear consultas en vista deseño con varias táboas

9.2- Gestionar combinacións de táboas

9.3- Crear unha consulta a partir doutra

9.4- As consultas de acción

Módulo 10 - Os filtros

10.1- Os filtros

Módulo 11 - Os autoinformes

11.1- Asistentes para informes non automáticos

Módulo 12 - Conclusión

12..1- Conclusión

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Introdución ás Bases de Datos Relacionales está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 24/08/2005.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: