Cursos y Masters de CENTRO TECNICO EUROPEO Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de HOME DEUTSCH - Enseñanza de Idiomas a Distancia Cursos y Masters de Nett Formación Cursos y Masters de EAE Distancia Semipresencial Cursos y Masters de Instituto Superior de Arte -  I ART Cursos y Masters de SURGE Centro de Estudios Cursos y Masters de Intesa Cursos y Masters de DEUSTO Salud Cursos y Masters de EAE - UB IL3

Curso de Ofimática OpenOffice Basee - Base de Datos - Nivel Básico

Precio 60 € - Cursos de especialización, OnLine de 60 horas - Titulación Emitida por el centro
Curso de Ofimática OpenOffice Base - Base de Datos - Nivel Básico   Curso de Ofimática OpenOffice Basee - Base de Datos - Nivel Básico   Curs d“Ofimàtica OpenOffice Basi - Base de dades - Nivell Bàsic Curso de Ofimática OpenOffice Baseie Base de Dados - Nível Básico Course of Ofimática OpenOffice Basic - Database - Basic Level Cours d“Ofimática OpenOffice Base - Base de Données - Niveau Basique
 
Justificación/Descripción del curso:

Sen ningunha dúbida, as aplicacións de bases de datos convertéronse nunha poderosa ferramenta para gestionar e organizar os datos relacionados cun determinado tema, dun xeito eficaz. Quedaría incompleto o estudo e manexo da aplicación OpenOffice, sen dedicar un curso á ferramenta de Base de Datos que contén.

OpenOffice Base de Datos ampliou fuertemente o seu funcionalidad, ofrecendo ao profesional e usuario particular unha ferramenta eficaz e sinxela na súa manexo, para deseñar bases de datos, estructuradas en táboas.

Tamén, ofrece grandes posibilidades en canto ao deseño de consultas de selección sinxelas, formularios de introdución de datos e informes. Ata, ofrece a ferramenta de traballar coa aplicación como xestor de bases de datos relacionales, permitindo establecer e definir relacións entre táboas.

Ademais, a través das extensións de OpenOffice poderás aumentar as funcionalidades da aplicación, engadindo novas características ao programa.

Xa que logo, ao longo do desenvolvemento do curso o alumno aprenderá conceptos básicos e fundamentos do manexo de programas de bases de datos que lle axudarán á hora de organizar e gestionar correctamente a información sobre un determinado tema

O alumno aprenderá a:


Coñecer o proceso de obtención e instalación de OpenOffice.

Aprender os conceptos fundamentais das bases de datos.

Aprender a diferenciar os distintos elementos da interfaz do programa.

Aprender o deseño e uso de táboas e a establecer relacións básicas entre as mesmas

Crear formularios sinxelos

Realizar consultas básicas á Base de Datos

Xerar informes e modificar o seu deseño

O proceso de aprendizaxe baséase na lectura comprensiva das diferentes unidades didácticas que comprenden o curso, visualización en vídeo dunha explicación detallada do tratado na unidade, realización dunha práctica en tempo real sobre unha simulación online do propio programa no sistema e realización sistemática dos test de autoevaluación, ademais o curso está enfocado nun sentido eminentemente práctico con innumerables exemplos para cada apartado nos que se suscita a forma máis adecuada de explotar as diferentes opcións do programa, ao longo do curso. Para superar o curso, o alumno deberá realizar varios casos prácticos suscitados polos titores e superar un exame final na plataforma de e-learning.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai.
Dirixido a empresas e particulares que queiran implantar tecnoloxías Open Source para as súas tarefas habituais de xestión de bases de datos de clientes, proveedores, prodcutos, etc...

Temario cubierto por el curso:

1. INTRODUCIÓN Ás BASES DE DATOS
1.1. Conceptos básicos
1.2. Obxectos dunha base de datos relacional
1.3. Análise e deseño dunha base de datos
1.3.1 análise e deseño das táboas
1.3.2 relacións entre táboas

2. TÁBOAS
2.1. Abrir a aplicación OpenOffice Base
2.2. Pantalla principal de OpenOffice Base
2.3. Crear unha táboa desde a vista de deseño
2.4. Crear unha táboa usando o asistente
2.5. Modificar o deseño dunha táboa

3. PANTALLA DE VISTA DE DATOS DA TÁBOA

4. RELACIÓNS ENTRE TÁBOAS
4.1. Relacións entre táboas
4.2. Como relacionar as táboas en base
4.3. Eliminar a relación

5. FORMULARIOS
5.1. Creación dun formulario
5.2. Creación dun formulario usando o asistente
5.3. Vista de deseño dun formulario

6. CONSULTAS
6.1 Crear unha consulta desde a vista de deseño
6.2 Consultar datos de máis dunha táboa
6.3 Crear unha consulta usando o asistente

7. INFORMES
7.1. Creación dun informe
7.2. Modificar o deseño dun informe

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Ofimática OpenOffice Basee - Base de Datos - Nivel Básico está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: