Cursos y Masters de Fundación General de la Universidad de Salamanca Cursos y Masters de LEVEL CENTER Cursos y Masters de SURGE Centro de Estudios Cursos y Masters de Instituto Superior de Arte -  I ART Cursos y Masters de EAE - UB IL3 Cursos y Masters de EAE Distancia Semipresencial Cursos y Masters de Intesa Cursos y Masters de Aranda formación Cursos y Masters de Fundación Vertice Emprende Cursos y Masters de Formación Universitaria

Curso de Ofimática OpenOffice Impress - Presentacións

Precio 90 € - Cursos de especialización, OnLine de 50 horas - Titulación Emitida por el centro
Curso de Ofimática OpenOffice Impress - Presentaciones   Curso de Ofimática OpenOffice Impress - Presentacións   Curs d“Ofimàtica OpenOffice Impress - Presentacions Curso de Ofimática OpenOffice Impress - Apresentações Course of Ofimática OpenOffice Impress - Presentations Cours d“Ofimática OpenOffice Impress - Présentations
 
Justificación/Descripción del curso:

Neste Curso de OpenOffice Impress suscítanse os aspectos máis interesantes e utilizados da ferramenta de presentacións OpenOffice Impress. Ideal para aprender todas as funcións desta ferramenta ou para aqueles usuarios que haxan decidido migrar a OpenOffice e aprender de forma rápida as funcións que adoitaban empregar noutras suites.

Xa que logo, ao longo do desenvolvemento do curso o alumno aprenderá conceptos básicos e fundamentos do manexo de programas de presentacións que lle axudarán á hora de organizar e gestionar correctamente a información sobre un determinado tema.

O alumno aprenderá a:

  • Facer unha presentación básica de diapositivas.
  • Dar formato a diapositivas con texto, virar o texto, copiar información desde outras aplicacións, desfacer e rehacer as últimas accións.
  • Crear diapositivas con información clasificada en táboas, ordenada en viñetas ou gráficamente con organigramas.
  • Inserir diagramas e series de datos nunha diapositiva.
  • Como facer diapositivas con obxectos 3D e formas de Gallery. Agrupar e desagrupar obxectos.
  • Realizar un esquema e clasificar as diapositivas.
  • Configurar unha presentación: intervalos de tempo, efectos, animaciones. Vista preliminar e impresión.

O proceso de aprendizaxe baséase na lectura comprensiva das diferentes unidades didácticas que comprenden o curso, visualización en vídeo dunha explicación detallada do tratado na unidade, realización dunha práctica en tempo real sobre unha simulación online do propio programa no sistema e realización sistemática dos test de autoevaluación, ademais o curso está enfocado nun sentido eminentemente práctico con innumerables exemplos para cada apartado nos que se suscita a forma máis adecuada de explotar as diferentes opcións do programa, ao longo do curso. Para superar o curso, o alumno deberá realizar varios casos prácticos suscitados polos titores e superar un exame final na plataforma de e-learning.

Requisitos de acceso al curso:

Dirixido a empresas e particulares que queiran implantar tecnoloxías Open Source para realizar presentacións de empresa e produtos, así como de animar diapositivas e inserir os efectos necesarios para realizar presentacións atractivas, dinámicas, etc...

Temario cubierto por el curso:

1. APROXIMÁNDONOS A OPENOFFICE
1.1. Por que openoffice?
1.2. Que contén a suite openoffice?
1.3. Obter openoffice
1.4. Instalación de openoffice
1.5. Abrir openoffice en windows
1.6. Iniciar a aplicación openoffice

2. IMPRESS
2.1. Que é impress?
2.2. Iniciando impress
2.2.1. Barra de título
2.2.2. Barra de menús
2.2.3. Barras de ferramentas
2.2.4. Panel de diapositivas
2.2.5. Área de traballo
2.2.6. Barra de tarefas
2.2.7. Barra de debuxo
2.2.8. Barra de estado

3. CREANDO PRESENTACIÓNS
3.1. Crear unha presentación
3.2 Gardar presentacións
3.3 Abrir presentacións
3.4 Pechar un documento
3.5 Saír de OpenOffice Impress
Curso de Ofimática OpenOffice Impress - Presentacións

4. ALGUNHAS FERRAMENTAS E OPCIÓNS DE INTERESE
4.1 Exportar PDF
4.2 Propiedades
4.3 Imprimir
4.4 Regras
4.5 Cuadrícula
4.6 Menú Ferramentas
4.6.1 Ortografía
4.6.2 Galería
4.6.3 Opcións
4.7 Barra de debuxo
4.8 Barra de diapositivas

5. DISTINTOS TIPOS DE IMAXES EN IMPRESS
5.1 Edición
5.2 Galería FontWork
5.3 Imaxes

6. INSERCIÓN E EDICIÓN DE TEXTO
6.1 Traballando con Textos
6.2 Formato de párrafos
6.3 Numeraciones e Viñetas
6.4 Cadro de diálogo de texto

7. TÁBOAS
7.1 Inserción de táboas

8. INTERACTIVIDAD
8.1 Transición entre diapositivas
8.2 Animación personalizada

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Ofimática OpenOffice Impress - Presentacións está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 25/10/2010.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: