Cursos y Masters de CEM Canarias Cursos y Masters de Teleformación Online Cursos y Masters de Aranda formación Cursos y Masters de Escuela Europea de Negocios Cursos y Masters de European Quality Formación Cursos y Masters de CAS Training Cursos y Masters de Escuela Superior de Imagen Personal Cazcarra Cursos y Masters de CESMA Business School Cursos y Masters de ISED Cursos y Masters de Growman Group

Curso de OpenOffice Calc - Avanzado Folla de Cálculo

Precio 90 € - Cursos de especialización, OnLine de 50 horas - Titulación Emitida por el centro
Curso de Ofimática con OpenOffice.org Calc Hoja de Cálculo - Nivel Avanzado   Curso de OpenOffice Calc - Avanzado  Folla de Cálculo   Curs d“OpenOffice Calc - Avançat  Full de càlcul Curso de OpenOffice Calc - Avançado Folha de Cálculo Course of OpenOffice Calc - Advanced  Leaf of Calculation Cours d“OpenOffice Calc - Devancée  Feuille de Calcul
 
Justificación/Descripción del curso:

Esta aplicación de folla de cálculo ten unha gran utilidade práctica á hora de elaborar todo tipo de documentos onde teñamos que aplicar cálculos tanto sinxelos, como máis complexos. Con Calc poderás non só dispoñer de múltiples ferramentas para a edición e presentación de datos tipo texto, numéricos, datas... senón tamén terás a posibilidade de realizar gráficos que representen de xeito máis atractivo e ordenada os datos contidos na folla de cálculo.

OpenOffice.org Calc é unha folla de cálculo similar a Microsoft Excel, cun rango de características máis ou menos equivalente. O seu tamaño é moito menor e proporciona un número de características non presentes en Excel, incluíndo un sistema que automáticamente define series para representar gráficamente baseado na disposición dos datos do usuario. Calc tamén é capaz de exportar follas de cálculo como arquivos PDF, conta con filtros, auto filtros e pode facer agrupaciones en táboas dinámicas que Lotus 123 nas súas versións anteriores non facía, posiblemente a versión 9.8 de Lotus 123 teña estas posibilidades.

Calc pode abrir e gardar as follas de cálculo no formato de arquivos de Microsoft Excel. O formato por defecto de OpenOffice.org Calc pódese fixar para que sexa o de Microsoft Excel, ou o formato Open Document Format (ODF) .

Totalmente configurable, pódese modificar calquera opción de páxina, botóns, barras de ferramentas e outras opcións de linguaxe, autocorrección, ortografía, etc.

O alumno aprenderá atrabajar cono as opcións avanzadas de OpenOffice Calc:


Traballar, protexer e desproteger libros e follas de OpenOffice Calc

Traballos en series e en blouqes con OpenOffice Calc.

Traballar con formatos e fórmulas avanzadas en OpenOffice Calc.

Traballar con Bases de Datos, xerar gráficos avanzados e manexar macros que permitan automzatizar procesor e xerar informes complexos.

Configurar ao completo a folla de cálculo e outras accións avanzadas que nos permite o programa.

O proceso de aprendizaxe baséase na lectura comprensiva das diferentes unidades didácticas que comprenden o curso, visualización en video dunha explicación detallada do tratado na unidade, realización dunha práctica en tempo real sobre unha simulación online do propio programa no sistema e realización sistemática dos test de autoevaluación, ademais o curso está enfocado nun sentido eminentemente práctico con innumerables exemplos para cada apartado nos que se suscita a forma máis adecuada de explotar as diferentes opcións do programa, ao longo do curso. Para superar o curso, o alumno deberá realizar varios casos prácticos suscitados polos titores e superar un exame final na plataforma de e-learning.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai.
Dirixido a empresas e particulares que queiran implantar tecnoloxías Open Source para as súas tarefas habituais de creación e edición follas de cálculo e cálculos financeiros

Temario cubierto por el curso:

1. LIBROS E FOLLAS EN CALC
1.1. Seleccionar unha ou varias follas
1.2. Agregar e eliminar follas nun libro de calc
1.3. Cambiar o nome a unha folla de cálculo
1.4. Copiar e mover follas de cálculo
1.5. Ocultar e mostrar follas de cálculo
1.6. Protexer follas
1.7. Protexer libros
1.8. Gardar un arquivo de calc

2. SERIES E ARRASTRAR FÓRMULAS
2.1. Reencher un grupo de celas
2.2. Crear series de datos
2.3. O uso do botón de enchido en fórmulas

3. FORMATOS AVANZADOS
3.1. Estilos
3.2. Formatos condicionales

4. FORMULAS AVANZADAS
4.1. Introdución
4.2. Referencias a celas
4.3. Referencias a celas doutras follas ou libros
4.4. Copiar e mover referencias
4.5. Utilización de nomes nas fórmulas
4.5.1. Administrar os nomes

5. TRABALLAR CON BASES DE DATOS EN CALC
5.1. Introdución
5.2. Ordenación dunha base de datos
5.3. Filtros
5.3.1. O filtro automático
5.3.2. O filtro predeterminado
5.3.3. O filtro especial
5.4. Subtotales
5.5. Agrupar e esquema de datos
5.6. Rangos de datos
5.7. Validación de datos
5.8. Autocompletar
5.9. Consolidar datos

6. FORMATOS AVANZADOS DE GRÁFICOS
6.1. Crear un gráfico
6.2. Elementos do gráfico
6.3. Modificar un gráfico.
6.3.1. Cambiar de tipo de gráfico
6.3.2. Formato dos elementos dun gráfico
6.3.3. Mostrar/ocultar as cuadriculas dun gráfico
6.3.4. Realizar cambios á lenda
6.3.5. Engadir elementos ao gráfico
6.3.6. Cambiar a escala do eixe vertical
6.4. Os gráficos circulares
6.4.1. As etiquetas de datos
6.4.2. Cambiar a perspectiva dun grafico circular en 3d e destacar un sector
6.5. Recomendaciones para a realización de gráficos

7. MANEXO DE MACROS
7.1. Introdución
7.2. Gravar unha macro
7.3. Seleccionar e executar unha macro
7.4. Mostrar unha macro como un botón nunha barra de ferramentas
7.5. Seguridade das macros

8. CONFIGURAR E IMPRIMIR FOLLAS DE CÁLCULO
8.1. Configurar a folla de cálculo
8.1.1. Formato de páxina
8.1.2. Bordos
8.1.3. Fondo
8.1.4. Encabezamiento e pé de páxina
8.1.5. Folla 92
8.2. A vista preliminar
8.3. Previsualización do salto de páxina
8.3.1. Saltos de fila e de columna
8.4. Impresión dunha folla de cálculo
8.4.1. Impresión de varias follas dun libro
8.4.2. Impresión de varias celas seleccionadas
8.5. Usar imprimir rangos
8.5.1. Definir un rango de impresión
8.5.2. Quitar un rango de impresión
8.5.3. Imprimir filas e columnas en todas as páxinas

9. ACCIÓNS IMPORTANTES DE CALC
9.1. Exportar un documento de Calc a formato pdf
9.1.1. Introdución ao formato pdf
9.1.2. Exportar un documento de Calc a formato pdf
9.2. Configuración do idioma para a aplicación
9.3. Corrección ortográfica dun documento
9.4. Autocorrección
9.5. Impresión dunha folla de cálculo

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de OpenOffice Calc - Avanzado Folla de Cálculo está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: