Cursos y Masters de CENTRO TECNICO EUROPEO Cursos y Masters de SAE Institute Spain Cursos y Masters de Campus Training Cursos y Masters de Escuela de Negocios y Dirección Cursos y Masters de Bas Formación Cursos y Masters de Aulacat Cursos y Masters de BTC Universidad de Vic Cursos y Masters de UCAM-CESAE Cursos y Masters de Cenautica, S.A. Cursos y Masters de Grupo Rihergonsa EICM

Curso de OpenOffice Calc - Básico Folla de Cálculo

Precio 90 € - Cursos de especialización, OnLine de 50 horas - Titulación Emitida por el centro
Curso de Ofimática con OpenOffice.org Calc Hoja de Cálculo - Nivel Básico   Curso de OpenOffice Calc - Básico  Folla de Cálculo   Curs d“OpenOffice Calc - Bàsic  Full de càlcul Curso de OpenOffice Calc - Básico  Folha de Cálculo Course of OpenOffice Calc - Basic  Leaf of Calculation Cours d“OpenOffice Calc - Basique  Feuille de Calcul
 
Justificación/Descripción del curso:

Esta aplicación de folla de cálculo ten unha gran utilidade práctica á hora de elaborar todo tipo de documentos onde teñamos que aplicar cálculos tanto sinxelos, como máis complexos. Con Calc poderás non só dispoñer de múltiples ferramentas para a edición e presentación de datos tipo texto, numéricos, datas... senón tamén terás a posibilidade de realizar gráficos que representen de xeito máis atractivo e ordenada os datos contidos na folla de cálculo.

OpenOffice.org Calc é unha folla de cálculo similar a Microsoft Excel, cun rango de características máis ou menos equivalente. O seu tamaño é moito menor e proporciona un número de características non presentes en Excel, incluíndo un sistema que automáticamente define series para representar gráficamente baseado na disposición dos datos do usuario. Calc tamén é capaz de exportar follas de cálculo como arquivos PDF, conta con filtros, auto filtros e pode facer agrupaciones en táboas dinámicas que Lotus 123 nas súas versións anteriores non facía, posiblemente a versión 9.8 de Lotus 123 teña estas posibilidades.

Calc pode abrir e gardar as follas de cálculo no formato de arquivos de Microsoft Excel. O formato por defecto de OpenOffice.org Calc pódese fixar para que sexa o de Microsoft Excel, ou o formato Open Document Format (ODF) .

Totalmente configurable, pódese modificar calquera opción de páxina, botóns, barras de ferramentas e outras opcións de linguaxe, autocorrección, ortografía, etc.

O alumno aprenderá a:


Saber Instalar e configurar o programa OpenOffice Calc

Coñecer a contorna do programa de folla de cálculo OpenOffice Calc.

Coñecer os diferentes tipos de datos que poden introducirse en Calc.

Deseñar follas de cálculo cun deseño personalizado utilizando as opcións de formato dispoñibles: aspecto das celas, filas e columnas.

Traballar con fórmulas e funcións para realizar operacións de cálculo.

Realizar gráficos de representación de datos moi atractivos.

Utilizar ferramentas de análises de datos ao traballar con listas, tales como táboas dinámicas, subtotales...

Imprimir follas de cálculo, configurando as distintas opcións de impresión e de páxina.

O proceso de aprendizaxe baséase na lectura comprensiva das diferentes unidades didácticas que comprenden o curso, visualización en video dunha explicación detallada do tratado na unidade, realización dunha práctica en tempo real sobre unha simulación online do propio programa no sistema e realización sistemática dos test de autoevaluación, ademais o curso está enfocado nun sentido eminentemente práctico con innumerables exemplos para cada apartado nos que se suscita a forma máis adecuada de explotar as diferentes opcións do programa, ao longo do curso. Para superar o curso, o alumno deberá realizar varios casos prácticos suscitados polos titores e superar un exame final na plataforma de e-learning.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai.
Dirixido a empresas e particulares que queiran implantar tecnoloxías Open Source para as súas tarefas habituais de creación e edición follas de cálculo e cálculos financeiros básicos

Temario cubierto por el curso:

1. APROXIMÁNDONOS A OPENOFFICE
1.1. Por que OpenOffice?
1.2. Que contén a suite OpenOffice?
1.3. Obter OpenOffice
1.4. Instalación de OpenOffice
1.5. Abrir OpenOffice en Windows
1.6. Iniciar a aplicación openoffice

2. INTRODUCIÓN A OPENOFFICE CALC
2.1. Introdución a OpenOffice Calc
2.2. Executar OpenOffice Calc
2.3. Descrición do contorno de traballo de OpenOffice Calc
2.4. Crear un documento novo
2.5. Abrir un documento de Calc existente
2.6. Gardar un documento
2.7. Pechar un documento
2.8. Saír de OpenOffice Calc

3. EDICIÓN E FORMATO DE CELAS
3.1. Engadir, modificar ou eliminar o contido dunha cela
3.2. Desprazarse pola folla de cálculo
3.3. Seleccionar celas, intervalos, filas e follas
3.3.1. Seleccionar unha cela
3.3.2. Seleccionar un intervalo de celas
3.3.3. Seleccionar filas ou columnas
3.3.4. Seleccionar unha folla
3.4. Cortar, copiar e pegar datos
3.4.1. Copiar e cortar usando o portapapeles
3.4.2. Copiar e cortar utilizando a técnica de arrastre
3.5. Pegado especial
3.6. Desfacer e rehacer

4. APLICAR FORMATOS A UNHA SELECCIÓN
4.1. Aplicar formatos utilizando o cadro de diálogo formato de celas
4.1.1. Formatos numéricos
4.1.2. Formatos de fonte
4.1.3. Efectos de fonte
4.1.4. Alineación
4.1.5. Bordo
4.1.6. Fondo
4.1.7. Protección de cela
4.2. A barra de ferramentas formato
4.3. Aplicar autoformato

5. TRABALLAR NA FOLLA DE CÁLCULO
5.1. Inserir e eliminar filas ou columnas
5.2. Modificar o tamaño dunha fila ou columna
5.3. Ocultar e mostrar filas ou columnas
5.4. Agregar, eliminar e personalizar follas nun libro de Calc
5.5. Protexer filas e columnas

6. FÓRMULAS E FUNCIÓNS BÁSICAS
6.1. Introdución
6.2. Prioridad de operadores
6.3. Engadir fórmulas sinxelas
6.4. Funcións básicas
6.4.1. Funcións de data e hora
6.4.2. Funcións de texto
6.4.3. Funcións lóxicas
6.4.4. Funcións estatísticas
6.5. Introducir funcións
6.5.1. Introducir fórmulas utilizando o asistente
6.5.2. Introducir funcións manualmente
6.6. Referencias de celas
6.6.1. Referencia relativa
6.6.2. Referencia absoluta
6.6.3. Referencia mixta
6.7. O uso do botón de enchido en fórmulas

7. IMAXES E SÍMBOLOS
7.1. Inserir unha imaxe
7.1.1. Inserir imaxes desde un cartafol
7.1.2. Inserir unha imaxe desde a galería
7.2. Inserir un símbolo
7.3. Configurar anclaje e alineación
7.4. Cambiar o tamaño dunha imaxe
7.5. Modificar propiedades dunha imaxe

8. GRÁFICOS
8.1. Introdución
8.2. Crear un gráfico
8.2.1. Asistente para gráficos
8.3. Seleccionar un gráfico
8.4. Cambiar as dimensións do gráfico e mover na folla de cálculo.
8.5. Elementos do gráfico
8.6. Cambiar o aspecto dun gráfico.
8.7. Formato dos elementos
8.8. Engadir elementos ao gráfico

9. ORGANIZAR E IMPRIMIR FOLLAS DE CÁLCULO
9.1. Fiestras
9.2. Configurar a folla de cálculo
9.2.1. Formato de páxina
9.2.2. Bordos
9.2.3. Fondo
9.2.4. Encabezamiento e pé de páxina
9.2.5. Folla
9.3. A vista preliminar
9.4. Previsualización do salto de páxina

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de OpenOffice Calc - Básico Folla de Cálculo está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: