Cursos y Masters de Escuela de Negocios y Dirección Cursos y Masters de Aranda formación Cursos y Masters de IEB Instituto de Estudios Bursátiles Cursos y Masters de Ealde Business Scholl Cursos y Masters de Centro de Estudios Financieros Cursos y Masters de Master-D Cursos y Masters de Ostelea Cursos y Masters de Delena Formación Cursos y Masters de La Salle - Centro de Estudios Universitarios OnLine Cursos y Masters de Fundación General de la Universidad de Salamanca

Curso de OpenOffice Writer - Básico Procesador de textos

Precio 90 € - Cursos de especialización, OnLine de 50 horas - Titulación Emitida por el centro
Curso de Ofimática OpenOffice Writer Procesador de textos - Nivel Básico   Curso de OpenOffice Writer - Básico  Procesador de textos   Curs d“OpenOffice Writer - Bàsic  Processador de textos Curso de OpenOffice Writer - Básico  Processador de textos Course of OpenOffice Writer - Basic  Processor of texts Cours d“OpenOffice Writer - Basique  Procesador de textes
 
Justificación/Descripción del curso:

Un procesador de textos é un programa informático que permite a creación, modificación (ou edición) e impresión de documentos, fundamentalmente de texto. Os procesadores de textos actuais permiten crear documentos moi elaborados e complexos coa inclusión nos mesmos de táboas, gráficos, imaxes e outros obxectos diversos. Así mesmo, incorporan ferramentas avanzadas para a corrección ortográfica, creación de cartas personalizadas, cartas modelo, persoais e outras moitas aplicacións que permiten maximizar o rendemento de calquera traballo que requira a creación de documentos de tipo texto

OpenOffice.org Writer é un procesador de texto multiplataforma que forma parte do conxunto de aplicacións da suite ofimática OpenOffice.org. Ademais doutros formatos estándares e ampliamente utilizados de documentos, pode abrir e gravar o formato propietario .doc de Microsoft Word case na súa totalidade

OpenOffice.org Writer ten unha vantaxe indiscutible fronte Microsot Word e é o feito de ser un programa gratuito distribuído baixo licenza GNU dispoñible para diversos sistemas operativos.

Pode protexer documentos con contraseña, gardar versións do mesmo documento, inserir imaxes, obxectos OLE, admite firmas digitales, símbolos, fórmulas, táboas de cálculo, gráficos, hiperenlaces, marcadores, formularios, etc.

Writer é tamén un potente editor HTML tan fácil de usar como un documento de texto. Só con entrar no menú Ver e seleccionar "Deseño para internet" cambia o formato do cadro de texto, asemellándose a unha páxina web, que se pode editar da mesma forma que si fose un procesador de textos. Con el tamén se poden facer etiquetas, así como tarxetas de presentación fácilmente, sen ter que modificar o formato dun documento de texto para iso. Tamén ten unha galería de imaxes, texturas e botóns. E un gran servizo de axuda.

Totalmente configurable, pódese modificar calquera opción de páxina, botóns, barras de ferramentas e outras opcións de linguaxe, autocorrección, ortografía, etc.

Crea documentos, oficios ou inclusive libros enteiros. Writer é unha excelente ferramenta para editar, dar formato e navegar a través dos teus documentos. Writer dáche a facilidade de escribir documentos complexos usando unha interfaz que poderás operar instantáneamente.

O alumno aprenderá a:


Instalar e manexar con soltura o programa OpenOffice.org Writer

Crear arquivos con todas as características necesarias do mesmo xeito que habitualmente facemos con Microsoft Word

Formatear completamente o texto introducido en función do resultado pretendido

Incluír e tratar imaxes no texto

Configurar diferentes foirmatos de páxina en función de si escríbese unha carta, un libro, un sobre, un pasquín, etc...

Crear e gestionar táboas no documento.

O proceso de aprendizaxe baséase na lectura comprensiva das diferentes unidades didácticas que comprenden o curso, visualización en video dunha explicación detallada do tratado na unidade, realización dunha práctica en tempo real sobre unha simulación online do propio programa no sistema e realización sistemática dos test de autoevaluación, ademais o curso está enfocado nun sentido eminentemente práctico con innumerables exemplos para cada apartado nos que se suscita a forma máis adecuada de explotar as diferentes opcións do programa, ao longo do curso. Para superar o curso, o alumno deberá realizar varios casos prácticos suscitados polos titores e superar un exame final na plataforma de e-learning.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai.
Dirixido a empresas e particulares que queiran implantar tecnoloxías Open Source para as súas tarefas habituais de creación e edición de textos e comunicacións


Temario cubierto por el curso:

1. APROXIMÁNDONOS A OPENOFFICE
1.1. Por que openoffice?
1.2. Que contén a suite OpenOffice?
1.3. Obter OpenOffice
1.4. Instalación de OpenOffice
1.5. Abrir OpenOffice en windows
1.6. Iniciar a aplicación OpenOffice

2. INTRODUCIÓN A OPENOFFICE WRITER
2.1. Introdución a OpenOffice Writer
2.2. Executar OpenOffice Writer
2.3. Descrición do contorno de traballo de openoffice writer
2.4. Crear un documento novo
2.5. Abrir un documento existente
2.6. Gardar un documento
2.7. Pechar un documento
2.8. Saír de OpenOffice Writer

3. INTRODUCIR E EDITAR TEXTO
3.1. Introducir texto
3.2. Borrar texto
3.3. Desprazarse polo documento
3.4. Sobre-escribir
3.5. Seleccións
3.6. Copiar/cortar/pegar
3.7. Localizar e substituír texto
3.8. Desfacer e rehacer

4. FORMATEADO DO TEXTO NO DOCUMENTO (I)
4.1. Formatos de carácter
4.1.1. Tipo, estilo e tamaño de carácter
4.1.2. Cores de texto
4.2. Formatos de párrafo:
4.2.1. Alineaciones
4.2.2. Interlineado e espazo entre párrafos

5. FORMATEADO DO TEXTO NO DOCUMENTO (II)
5.1. Sangrías

6. MANEXO DE IMAXES NO TEXTO
6.1. Inserir imaxes desde un cartafol
6.2. Inserir unha imaxe da galería
6.3. Modificar propiedades dunha imaxe
6.3.1. Pestana tipo
6.3.2. Pestana opcións
6.3.3. Pestana axuste
6.3.4. Pestana hiperenlace
6.3.5. Pestana imaxe
6.3.6. Pestana recortar
6.3.7. Pestana bordos
6.3.8. Pestana fondo
6.3.9. Pestana macro
6.4. Modificación de atributos avanzados de imaxe
6.5. Modificar manualmente unha imaxe. Borrar unha imaxe

7. CONFIGURACIÓN E FORMATO DE PÁXINA. IMPRESIÓN DUN DOCUMENTO
7.1. Estilo de páxina
7.2. Formato de páxina
7.3. Fondo
7.4. Encabezamiento e pé de páxina
7.5. Bordo
7.6. Columnas
7.7. Nota ao pé
7.8. Previsualización de páxina
7.9. Impresión do documento

8. TÁBOAS
8.1. Creación de táboas
8.2. Engadir texto nunha táboa e moverse polas celas dunha táboa
8.3. Seleccionar celas, filas, columnas e táboas
8.4. Inserir e eliminar filas, columnas e táboas
8.5. Formateo de celas
8.6. Combinar / dividir celas
8.7. Tamaño de filas e columnas

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de OpenOffice Writer - Básico Procesador de textos está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: