Cursos y Masters de EAE Distancia Semipresencial Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de INSA Cursos y Masters de Nett Formación Cursos y Masters de EMA Formación Cursos y Masters de ITAE, Escuela de Negocios Cursos y Masters de CODIS Cursos y Masters de Your Sitting Cursos y Masters de IEBSchool

Especialidade en Higiene Industrial (PRL)

Precio 1712 € - Masters y Postgrados, OnLine de 250 horas - Titulación Propia de la Universidad - Promoción: Descuento
Prevención de Riesgos Laborales : Especialidad en Higiene Industrial   Especialidade en Higiene Industrial (PRL)   Especialitat en Higiene Industrial (PRL) Especialidad em Higiene Industrial (PRL) Speciality in Industrial Hygiene (PRL) Spécialité en Hygiène Industrielle (PRL)
 
Justificación/Descripción del curso:

Este curso está HOMOLOGADO pola XUNTA DE GALICIA e é OFICIAL e VÁLIDO para exercer como Técnico de Prevención en toda ESPAÑA.

Podes comprobalo pulsando en leste enlace

Exames en Lugo, Xixón, Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla e Tenerife.

Utilizando a nosa Plataforma de Formación On-Line preparáronse con éxito nos dous últimos anos máis de 500 Técnicos de Prevención de toda España, obtendo unha porcentaxe de aprobados superior ao 99%

A Lei de Prevención de Riscos Laborais, Lei 31/1995 de 8 de Novembro, establece na súa exposición de motivos que "o propósito de fomentar unha auténtica cultura preventiva, mediante a promoción de mellóraa da educación en devandita materia en todos os niveis educativos, involucra á sociedade no seu conxunto e constitúe un dos obxectivos básicos e de efectos quizá máis transcendentes para o futuro dos perseguidos pola presente Lei".

Pola súa banda, o Reglamento dos servizos de Prevención, regula as capacidades ou aptitudes necesarias para o desenvolvemento da actividade preventiva, así como a formación mínima exixible para o desenvolvemento da actividade preventiva, así como a formación mínima exixible para o desempeño de devanditas funcións que se clasifican en nivel básico, intermedio e superior en prevención de riscos laborais.

A forte demanda social que existe de Técnicos efectivamente preparados nesta materia fai necesaria a realización de cursos diversos en todo o ámbito nacional. Por outra banda ante as novas posibilidades abertas polas tecnoloxías da información abriuse un abanico de métodos de ensino colaborativa que permiten un maior aprovechamiento da formación e a generalización da mesma.

Derivado de todo iso xorden tamén as especialidades en Prevención de Riscos, xa que conveu establecer diferentes campos de especialización, sendo 4 na actualidade: Seguridade no Traballo, Higiene Industrial, Ergonomía e Psicosociología Aplicada e Medicina do Traballo.

Esta especialidade de Higiene Industrial está orientada cara aos riscos máis relacionados coa higiene e o medio ambiente de traballo dos traballadores cubrindo a gran maioría dos postos de traballo en empresas con ambientes extremos ou coa utilización de compoñentes tóxicos, ...

Si has cursado con ACEDIS Formación o Master completo, terás un desconto do 20% nesta especialidade.

Requisitos de acceso al curso:

Estar en posesión do Título de Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais

Temario cubierto por el curso:

MODULO 1 - Higiene industrial Ampliación de conceptos. Obxectivos

MODULO 2 - Axentes químicos. Toxicología laboral
2.1 Toxicología xeral
2.2 Toxicología dos metais
2.3 Toxicología dos disolventes industriais
2.4 Toxicología dos fitosanitarios
2.5 Toxicología de pos minerales e fibras
2.6 Cancerígenos, mutágenos e teratógenos

MODULO 3 - Axentes químicos. Avaliación da exposición
3.1 Valores límite de exposición para axentes químicos
3.2 Técnicas de muestreo
3.3 Estratexia de muestreo e representatividad dos resultados
3.4 Métodos analíticos empregados en higiene industrial
3.5 Etiquetado e comercialización de produtos químicos
3.6 Contaminantes químicos en procesos industriais. A enquisa higiéncia

MODULO 4 - Axentes químicos. Control da exposición
4.1 Principios xerais
4.2 Accións sobre o foco contaminante
4.3 Accións sobre o medio de propagación: ventilación por dilución
4.4 Accións sobre o individuo: E.P.I fronte a contaminantes químicos

MODULO 5 - Normativa legal específica
5.1 Real Decreto 374/2001
5.2 Real Decreto 665/1997
5.3 Orde do 9 de abril de 1986, sobre cloruro de vinilo
5.4 Orde do 31 de outubro de 1984 sobre amianto

MODULO 6 - Axentes físicos
6.1 Ruído
6.2 Vibracións
6.3 Radiacións non ionizantes
6.4 Radiacións ionizantes
6.5 Ambientes térmicos
6.6 Iluminación
6.7 Axentes biolóxicos

MODULO 7 - Axentes biolóxicos
7.1 Definición
7.2 Criterios de avaliación
7.3 Métodos de control

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Especialidade en Higiene Industrial (PRL) está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 04/08/2008.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: