Cursos y Masters de Centro de Estudios Financieros Cursos y Masters de EUDE-Escuela Europea de Dirección y Empresa Cursos y Masters de CODIS Cursos y Masters de Campus Training Cursos y Masters de Instituto Superior de Arte -  I ART Cursos y Masters de Aranda formación Cursos y Masters de Nett Formación Cursos y Masters de Ealde Business Scholl Cursos y Masters de Nebrija Business School-CESAE Cursos y Masters de UOCx

Técnico niso 9.001:2008

Precio 195 € - Cursos de especialización, OnLine de 120 horas - Titulación Emitida por el centro
Técnico en ISO 9.001:2015   Técnico niso 9.001:2008   Tècnic en ISO 9.001:2008 Técnico em ISO 9.001:2008 Technician in ISO 9.001:2008 Technicien en ISO 9.001:2008
 
Justificación/Descripción del curso:

Son cada vez máis as organizacións que desexan implantar e manter Sistemas de Xestión de Calidade segundo a norma internacional ISO 9001:2008. Froito disto son cada vez máis os profesionais que decidiron formarse neste mundo da calidade e orientar as súas carreiras profesionais a implantar e manter os Sistemas de Xestión de Calidade nas organizacións.

En vista da demanda en empresas e consultoras de diversa índole de profesionais formados nas diferentes certificaciones segundo as normas ISO, desde ACEDIS Formación optamos por estructurar este curso no que se aprenderá paso a paso o proceso de implantación da Norma ISO 9.001:2008, quizá a máis coñecida de todas e por iso a de maior implantación no mundo empresarial.

Con este curso o alumno curso o alumno adquirirá uns coñecementos sólidos do que significa e como pode axudar á empresa a implantación desta norma, ademais, estará preparado para:A comprensión profunda a Norma ISO 9.001.

Participar no proceso de implantación da Norma

Realizar as auditorías internas que a mesma require para o seu mantemento.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai requisitos específicos.
Dirixido a estudantes e profesionais con inquietudes no ámbito da Calidade Empresarial e que desexen adquirir os coñecementos para implantar e manter un Sistema de Xestión de Calidade segundo a norma ISO 9001:2008Temario cubierto por el curso:

MÓDULO ÚNICO - A Norma ISO 9.001:2.008

UD 01 .- Requisitos Xerais
Requisitos Xerais

UD 02.- Requisitos da Documentación
Manual de Calidade
Control de Documentación
Control dos Registros

UD 03. - Responsabilidades da Dirección
Compromiso da Dirección e Enfoque ao Cliente
Politica de Calidade
Obxectivos da Calidade
Responsabilidades Autoridade e Comunicación
Revisión pola Dirección

UD 04. - Xestión de Recursos
Recursos Humanos e Formación
Infraestructura
Ambiente de Traballo

UD 05. - Control da Produción ou a Prestación do Servizo
Planificación da Produción
Procesos Relacionados co Cliente
Deseño
Compras
Control da Produción e Prestación do Servizo
Validación dos Procesos
Identificación e Trazabilidad
Bens Propiedade do Cliente
Preservación do Produto
Control de Dispositivos de Seguimiento e Medición

UD 06. - Deseño
Planificación do deseño e o Desenvolvemento
Elementos de Entrada do Deseño e Desenvolvemento
Resultados do Deseño e o Desenvolvemento
Revisión do Deseño e o Desenvolvemento
Verificación do deseño e o Desenvolvemento
Validación do Deseño e o Desenvolvemento
Control dos Cambios do Deseño e o Desenvolvemento

UD 07. - Calibración
Conceptos e Interpretación da Medida
Erros e Incertezas
Elementos e Ferramentas da Calibración e Verificación

UD 08. - Seguimiento, análise e mellora
Satisfacción do Cliente
Auditorías Internas
Seguimiento e Medición de Procesos
Seguimiento e Medición do Produto
Control do Produto Non Conforme
Análise de Datos
Mellora Continua
Accións Correctivas e Preventivas

UD 09. - Auditorías Internas
Tipos de Auditorías e Obxectivos
O Proceso de Auditoría
Auditores
Planificación e Programación da Auditoría
Ejecución da Auditoría
Informe da Auditoría
Non conformidades de Auditoría
Seguimiento de Non Conformidades e Establecemento de Accións Correctivas.

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Técnico niso 9.001:2008 está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso: