Cursos y Masters de UCAM-CESAE Cursos y Masters de Growman Group Cursos y Masters de EUDE-Escuela Europea de Dirección y Empresa Cursos y Masters de Fundación General de la Universidad de Salamanca Cursos y Masters de SURGE Centro de Estudios Cursos y Masters de ACCADEMIA DEL LUSSO Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de Aula Studyo Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de IMF Business School

Curs d´accés a la UOC i la resta d´universitats de Catalunya

Precio A consultar - Cursos de especialización, OnLine
 
Justificación/Descripción del curso:

Amb la intenció d'afavorir l'accés a la UOC de les persones més grans de 25 anys, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, amb el suport de la Fundació Enciclopèdia Catalana, ha impulsat el curs de preparació per a accedir tant als diferents estudis d'aquesta universitat, com de la resta d'universitats de Catalunya.

La finalitat bàsica d'aquesta oferta de formació és que les persones que segueixen el programa assoleixin uns coneixements que els permetin superar les proves d'accés i posteriorment integrar-se amb èxit en la comunitat universitària.

Requisitos de acceso al curso:

Poden fer el curs d'accés per a més grans de 25 anys els estudiants que reuneixin els següents requisits:
a) Tenir 25 anys abans de l'1 d'octubre de l'any natural en què es realitza la prova d'accés.
b) No haver aprovat el Batxillerat LOGSE o assimilats (COU).
c) No haver aprovat la Formació Professional de 2n grau, Modul Profesional 3, Cicle Formatiu de Grau Superior o asimilats, en el cas de graus; en el cas de diplomatures i llicenciatures ha de ser d'una especialitat concordant amb els estudis que es vol accedir.
d) No estar en possesió de cap altra titulació que permiti l'accés a la universitat.
e) Haver pagat la matrícula corresponent.

Temario cubierto por el curso:

El pla d'estudis s'estructura en atenció a les àrees en què s'organitza la prova d'accés posterior i, per tant, diferencia unes assignatures comunes a tots els estudis i unes altres específiques, segons l'opció triada, en funció dels estudis que es desitgin cursar.

El curs d'accés ofereix als estudiants una assignatura addicional, Tècniques d'estudi. L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar a l'estudiant les eines necessàries per facilitar l'aprenentatge tant de les assignatures pròpies del curs d'accés com de la carrera, assajant tècniques que els ajudaran a estudiar.

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs d´accés a la UOC i la resta d´universitats de Catalunya está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 06/10/2009.

Etiquetas del curso: