Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de Grupo Rihergonsa EICM Cursos y Masters de EMA Formación Cursos y Masters de Nebrija Business School-CESAE Cursos y Masters de EAE - UB IL3 Cursos y Masters de CAS Training Cursos y Masters de TRAZOS Cursos y Masters de Institut Numància Formació Cursos y Masters de ACCADEMIA DEL LUSSO Cursos y Masters de Innotec Formación

Máster en Calidade e Medio Ambiente

Precio 1295 € - Cursos de especialización, OnLine de 670 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Máster Profesional en Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente   Máster en Calidade e Medio Ambiente   Máster en Qualitat i Medi ambient Mestrado em Qualidade e Médio Ambiente Máster In Quality and Means Ambiente Máster En Qualité et Moyen Environnement
 
Justificación/Descripción del curso:

ACEDIS Formación lanza este Master en Calidade e Medio Ambiente poñendo ao alcance do alumno a Metodoloxía ACEDIS que tan bos resultados reflectiu ao longo da nosa experiencia como Centro de formación on-line, este Master foi elaborado por máis de 20 Consultores de Calidade e Medioambiente especialidados en todas as áreas do ramo, conseguindo así axuntar unha metodoloxía contrastada cos mellores coñecementos prácticos e teóricos.

O alumno que finalice o curso con aprovechamiento, obterá o Diploma que lle acredita como Consultor en Calidade e Medio Ambiente así como Auditor Interno de Sistemas de Calidade baixo a Norma ISO 9001 e de Sistemas de Xestión Ambiental baixo a Norma ISO 14001.

Ao finalizar o curso, o alumno estará capacitado para:

1.- Responsabilizarse do deseño, implantación e mantemento do Sistema de Calidade na empresa así como para actuar de asesor externo e encamiñar cara ao cumprimento das normas ISO para obter as certificaciones oportunas.
2.- Encargarse da Xestión Medioambiental na empresa e asesorar externamente sobre a implantación de sistemas de Xestión Ambiental en busca das certificaciones de cumprimento das normas ISO.
3.- Realizar Auditorías de Calidade e Medio Ambiente que avalen o cumprimento das normas ISO Correspondentes.

Requisitos de acceso al curso:

Este Master non require Titulación Universitaria

Está dirixido a profesionais da xestión empresarial así como a calquera persoa que desexe teer un coñecemento profundo dos Sistemas de Xestión da Calidade e o Medio Ambiente co maior recoñecemento e prestixio internacional e cunha alta demanda das empresas de profesionais formados nestas áreas.

Temario cubierto por el curso:

ÁREA DE CALIDADE


MÓDULO 1 - Introdución á Calidade

1.1. Desde o inicio da Calidade
1.2. Sensibilización cara á Calidade

MÓDULO 2 - Sistemas de xestión de Calidade segundo ISO 9001:2000

2.1. Requisitos xerais
2.2. Requisitos da documentación
2.3. Responsabilidades da Dirección
2.4. Xestión de Recursos
2.5. Control da Produción ou a Prestación do Servizo
2.6. Deseño
2.7. Calibración
2.8. Seguimiento, análise e mellora
2.9. Auditorías Internas

MÓDULO 3 - Ferramentas de Mellora Contínua

3.1. A satisfacción do cliente
3.2. Mellóraa contínua
3.3. As 7 ferramentas para mellóraa contínua
3.4. Análise modal de fallos e efectos
3.5. As 7 novas ferramentas para mellóraa contínua
3.6. Técnicas estatísticas de control de procesos

MÓDULO 4 - Cara á Excelencia Empresarial

4.1. Fundamentos
4.2. Cultura do cambio
4.3. A xestión por procesos
4.4. A planificación estratéxica
4.5. Liderado
4.6. Traballo en equipo e Dirección de reunións.
4.7. As 5S
4.8. Formación
4.9. Benchmarking
4.10. Empowerment
4.11. As 6 Sigma
4.12. Custos de Calidade

MÓDULO 5 - A xestión da Excelencia Empresarial

5.1. Introdución ao modelo EFQM
5.2. Os criterios axentes
5.3. Os criterios resultados
5.4. REVER
5.5. Autoevaluación segundo EFQM
5.6. Camiñando cara a EFQM


ÁREA DE MEDIO AMBIENTE


MÓDULO 1 - Introdución

1.1. Introdución ao Medio Ambiente
1.2. Introdución cara aos Sistemas de Xestión Medioambiental

MÓDULO 2 - Ingeniería e Contaminación Ambiental

2.1. Contaminación atmosférica e marco legal
2.2. Contaminación acuática e marco legal
2.3. Contaminación por residuos e marco legal
2.4. Almacenamiento e transporte de produtos químicos
2.5. Contaminación por ruídos e marco legal
2.6. Lei 16/2002 de Control e Prevención Integrados da Contaminación

MÓDULO 3 - Sistema de Xestión Medioambiental segundo ISO 14001:2004

3.1. Obxecto da norma ISO 14001:2004 e campo de aplicación
3.2. Definicións
2.3. Política Medioambiental
3.4. Planificación
3.5. Implantación e funcionamento
3.6. Comprobación e acción correctora
3.7. Revisión pola Direción
3.7. Auditorías Internas segundo ISO 14001:2004

MÓDULO 4 - Reglamento EMAS

4.1. Reglamento EMAS I (1836/93)
4.2. Creación de novo Reglamento EMAS II
4.3. Requisitos do Reglamento EMAS
4.4. Declaración Medioambiental
4.5. Diferenzas e similitudes entre ISO 14001:2004 E Reglamento EMAS II

MÓDULO 5 - Vantaxes e inconvenientes dos Sistemas de Xestión

5.1. Vantaxes de imaxe
5.2. Vantaxes comerciais
5.3. Vantaxes económicas
5.4. Vantaxes empresariais

MÓDULO 6 - Outros sistemas de Xestión Medioambiental

6.1. A familia de Normas ISO 14000
6.2. A análise do ciclo de vida
6.3. Axenda Local 21
6.4. O ecoetiquetado
6.5. Boas prácticas medioambientales


SISTEMAS DE XESTIÓN INTEGRADOS


MODULO ÚNICO - Correspondencias entre ISO 9001 e ISO 14001

1.1. Puntos similares
1.2. Integración documental
1.3. Puntos non integrables
1.4. Metodoloxía de implantación de sistema integrado
1.5. Outros sistemas integrados de xestión

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Máster en Calidade e Medio Ambiente está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: