Cursos y Masters de Edisur Cursos y Masters de Grupo Atrium Cursos y Masters de Escuela Europea de Marketing y Empresa Cursos y Masters de Escuela de Diseño y Moda ISA Cursos y Masters de Nett Formación Cursos y Masters de Universidad Rey Juan Carlos - EAE Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de Your Sitting Cursos y Masters de Aranda formación Cursos y Masters de Spa Zenter Formación

Curs d"OpenOffice Calc - Bàsic Full de càlcul

Precio 90 € - Cursos de especialización, OnLine de 50 horas - Titulación Emitida por el centro
Curso de Ofimática con OpenOffice.org Calc Hoja de Cálculo - Nivel Básico Curso de OpenOffice Calc - Básico  Folla de Cálculo   Curs d“OpenOffice Calc - Bàsic  Full de càlcul   Curso de OpenOffice Calc - Básico  Folha de Cálculo Course of OpenOffice Calc - Basic  Leaf of Calculation Cours d“OpenOffice Calc - Basique  Feuille de Calcul
 
Justificación/Descripción del curso:

Aquesta aplicació de full de càlcul té una gran utilitat pràctica a l"hora d"elaborar tot tipus de documents on hàgim d"aplicar càlculs tant senzills, com més complexos. Amb Calc podràs no només disposar de múltiples eines per a l"edició i presentació de dades tipus text, numèrics, dates... sinó també tindràs la possibilitat de realitzar gràfics que representin de manera més atractiva i ordenada les dades contingudes en el full de càlcul.

OpenOffice.org Calc és un full de càlcul similar a Microsoft Excel, amb un rang de característiques més o menys equivalent. La seva grandària és molta menor i proporciona un nombre de característiques no presents en Excel, incloent un sistema que automàticament defineix sèries per representar gràficament basat en la disposició de les dades de l"usuari. Calc també és capaç d"exportar fulls de càlcul com a arxius PDF, compta amb filtres, acte filtres i pot fer agrupacions en taules dinàmiques que Lotus 123 en les seves versions anteriors no feia, possiblement la versió 9.8 de Lotus 123 tingui aquestes possibilitats.

Calc pot obrir i guardar els fulls de càlcul en el format d"arxius de Microsoft Excel. El format per defecte d"OpenOffice.org Calc es pot fixar perquè sigui el de Microsoft Excel, o el format Open Document Format (ODF) .

Totalment configurable, es pot modificar qualsevol opció de pàgina, botons, barres d"eines i altres opcions de llenguatge, autocorrección, ortografia, etc.

L"alumne aprendrà a:


Saber Instal·lar i configurar el programa OpenOffice Calc

Conèixer l"entorn del programa de full de càlcul OpenOffice Calc.

Conèixer els diferents tipus de dades que poden introduir-se en Calc.

Dissenyar fulls de càlcul amb un disseny personalitzat utilitzant les opcions de format disponibles: aspecte de les cel·les, files i columnes.

Treballar amb fórmules i funcions per realitzar operacions de càlcul.

Realitzar gràfics de representació de dades molt atractives.

Utilitzar eines d"anàlisis de dades en treballar amb llistes, tals com a taules dinàmiques, subtotales...

Imprimir fulls de càlcul, configurant les diferents opcions d"impressió i de pàgina.

El procés d"aprenentatge es basa en la lectura comprensiva de les diferents unitats didàctiques que comprenen el curs, visualització en video d"una explicació detallada del tractat en la unitat, realització d"una pràctica en temps real sobre una simulació online del propi programa en el sistema i realització sistemàtica dels test d"autoavaluació, a més el curs està enfocat en un sentit eminentment pràctic amb innombrables exemples per a cada apartat en els quals es planteja la forma més adequada d"explotar les diferents opcions del programa, al llarg del curs. Per superar el curs, l"alumne haurà de realitzar diversos casos pràctics plantejats pels tutors i superar un examen final en la plataforma d"e-learning.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha.
Dirigit a empreses i particulars que vulguin implantar tecnologies Open Source per a les seves tasques habituals de creació i edició fulls de càlcul i càlculs financers bàsics

Temario cubierto por el curso:

1. APROXIMANT-NOS A OPENOFFICE
1.1. Per què OpenOffice?
1.2. Què conté la suite OpenOffice?
1.3. Obtenir OpenOffice
1.4. Instal·lació d"OpenOffice
1.5. Obrir OpenOffice en Windows
1.6. Iniciar a aplicació openoffice

2. INTRODUCCIÓ A OPENOFFICE CALC
2.1. Introducció a OpenOffice Calc
2.2. Executar OpenOffice Calc
2.3. Descripció del contorn de treball d"OpenOffice Calc
2.4. Crear un document nou
2.5. Obrir un document de Calc existent
2.6. Guardar un document
2.7. Tancar un document
2.8. Sortir d"OpenOffice Calc

3. EDICIÓ I FORMAT DE CEL·LES
3.1. Afegir, modificar o eliminar el contingut d"una cel·la
3.2. Desplaçar-se pel full de càlcul
3.3. Seleccionar cel·les, intervals, files i fulles
3.3.1. Seleccionar una cel·la
3.3.2. Seleccionar un interval de cel·les
3.3.3. Seleccionar files o columnes
3.3.4. Seleccionar una fulla
3.4. Tallar, copiar i pegar dades
3.4.1. Copiar i tallar usant el portapapers
3.4.2. Copiar i tallar utilitzant la tècnica d"arrossegament
3.5. Pegat especial
3.6. Desfer i refer

4. APLICAR FORMATS A UNA SELECCIÓ
4.1. Aplicar formats utilitzant el quadre de diàleg format de cel·les
4.1.1. Formats numèrics
4.1.2. Formats de font
4.1.3. Efectes de font
4.1.4. Alineació
4.1.5. Vora
4.1.6. Fons
4.1.7. Protecció de cel·la
4.2. La barra d"eines format
4.3. Aplicar autoformato

5. TREBALLAR EN EL FULL DE CÀLCUL
5.1. Inserir i eliminar files o columnes
5.2. Modificar la grandària d"una fila o columna
5.3. Ocultar i mostrar files o columnes
5.4. Agregar, eliminar i personalitzar fulles en un llibre de Calc
5.5. Protegir files i columnes

6. FÓRMULES I FUNCIONS BÀSIQUES
6.1. Introducció
6.2. Prioritat d"operadors
6.3. Afegir fórmules senzilles
6.4. Funcions bàsiques
6.4.1. Funcions de data i hora
6.4.2. Funcions de text
6.4.3. Funcions lògiques
6.4.4. Funcions estadístiques
6.5. Introduir funcions
6.5.1. Introduir fórmules utilitzant l"assistent
6.5.2. Introduir funcions manualment
6.6. Referències de cel·les
6.6.1. Referència relativa
6.6.2. Referència absoluta
6.6.3. Referència mixta
6.7. L"ús del botó d"ompliment en fórmules

7. IMATGES I SÍMBOLS
7.1. Inserir una imatge
7.1.1. Inserir imatges des d"una carpeta
7.1.2. Inserir una imatge des de la galeria
7.2. Inserir un símbol
7.3. Configurar ancoratge i alineació
7.4. Canviar la grandària d"una imatge
7.5. Modificar propietats d"una imatge

8. GRÀFICS
8.1. Introducció
8.2. Crear un gràfic
8.2.1. Assistent per a gràfics
8.3. Seleccionar un gràfic
8.4. Canviar les dimensions del gràfic i moure en el full de càlcul.
8.5. Elements del gràfic
8.6. Canviar l"aspecte d"un gràfic.
8.7. Format dels elements
8.8. Afegir elements al gràfic

9. ORGANITZAR I IMPRIMIR FULLS DE CÀLCUL
9.1. Finestres
9.2. Configurar el full de càlcul
9.2.1. Format de pàgina
9.2.2. Bòrdes
9.2.3. Fons
9.2.4. Encapçalament i peu de pàgina
9.2.5. Fulla
9.3. La vista preliminar
9.4. Previsualització del salt de pàgina

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs d“OpenOffice Calc - Bàsic Full de càlcul está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: