Cursos y Masters de Campus Training Cursos y Masters de Universidad San Jorge Cursos y Masters de Nebrija Business School-CESAE Cursos y Masters de EANE Escuela Abierta de Negocios Cursos y Masters de Eventos Selección Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de Isefi Cursos y Masters de Formatic Barna

Curs de Protocol en les Relacions Internacionals de l"Empresa i els Negocis

Precio 295 € - Cursos de especialización, OnLine de 67 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso Avanzado de ContaSOL Curso de Protocolo nas Relacións Internacionais da Empresa e os Negocios   Curs de Protocol en les Relacions Internacionals de l“Empresa i els Negocis   Curso de Protocolo nas Relações Internacionais da Empresa e os Negócios Course of Protocol in the International Relations of the Company and the Businesses Cours de Protocole dans les Relations Internationales de l“Entreprise et les Affaires
 
Justificación/Descripción del curso:

La globalització dels mercats comporta la necessitat d"interactuar amb altres cultures. L"accés a aquests mercats requereix processos negociadors amb organismes oficials, institucions, empresaris i altres agents que ens posaran en contacte amb diverses i molt dispars idiosincràsies i estils de negociació.

No podem obviar que en la nostra forma de negociar amb altres empreses influeixen en el marc econòmic, polític i geogràfic en el qual ens trobem circumscrits, i de forma més concreta, l"estrat social, cultural i empresarial al que pertanyem.

Les empreses són cada vegada més conscients que l"èxit de les transaccions comercials depèn en gran mesura de la capacitat d"adaptació i del respecte als costums originaris dels nostres interlocutors.

Entendre determinats comportaments com a fruit de la diversitat i dels diferents matisos culturals que caracteritzen i fonamenten la identitat dels pobles, ens farà més receptius i empàtics als ulls d"aquests agents i ens dotarà de la tolerància, i enteniment necessaris per afrontar determinades situacions. En definitiva, el respecte i l"interès per contra poden convertir-se en el camí més fàcil per aconseguir un bon acord.

L"objectiu d"aquesta curs és el d"informar objectivament sobre aquests costums i particularitats en el marc de les negociacions interculturals i bandejar determinats mites i falses creences que circulen entorn de determinats països.

Amb la superació del curs l"alumne aprendrà a:Enfocar una negociació des del coneixement de les peculiaritats bàsiques de cada cultura en honor de garantir un bon enteniment.

Les principals característiques culturals, econòmiques, socials i geopolítiques dels diferents blocs econòmics del planeta

La forma més adequada d"enfocar la negociació amb interlocutors de totes les cultura

El mètode més adequat de desenvolupar aquesta negociació

La manera d"enfocar les reunions i com tractar en la mateixa cadascun dels temes que ens interessen.

Cerra acords internacionals tenint en compte els objectius proposat i com arribar a ells.

El procés d"aprenentatge es basa en la lectura comprensiva de les diferents unitats didàctiques que comprenen el curs i realització sistemàtica dels test d"autoavaluació, a més el curs està enfocat en un sentit eminentment pràctic amb inumerables exemples per a cada apartat en els quals es plantegen diferents situacions i la millor forma de gestionar-les i tractar-les, al llarg del curs. Per superar el curs, l"alumne haurà de realitzar diversos casos pràctics plantejats pels tutors i superar un examen final en la plataforma d"e-learning.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha

Temario cubierto por el curso:

UD 01.- APROXIMACIÓ Al PROTOCOL
Orígens del protocol
L"origen del protocol oficial i els textos antics
L"origen del protocol oficial espanyol
Referències bíbliques en el protocol

UD 02.- EL PROTOCOL EN LES EMPRESES
La utilitat del protocol en l"àmbit empresarial
Principals diferències entre cortesia social i cortesia empresarial
Criteris d"ordenació
Annex. Reial decret 2099/1983, de 4 d"agost, pel qual s"aprova l"Ordenament General de Precedències de l"Estat

UD 03.- LES RELACIONS COMERCIALS AMB ESTRANGERS
Introducció
Les relacions comercials amb estrangers
Quan som els amfitrions i quan ens desplacem a un altre país
Les diferències culturals i la seva influència en els negocis
Quadern de camp per a la planificació de viatges a l"estranger
Dossier: costums autòctons i informació d"utilitat
Planificació de l"agenda

UD 04.- ELS NEGOCIS AMB EMPRESES JAPONESES
Japó: la seva peculiaritat geogràfica, la seva situació política, econòmica i social
Negociant amb japonesos
El nagai tsukiai (ritual de negociació japonès)
Regals corporatius o regals de cortesia
La vestimenta en els negocis
Diferències de percepció espai/temporals
La comunicació no verbal o ishin-deshin
Els menjars i sopars de negocis
Relacions contractuals
L"hora de la negociació
Calendari laboral

UD 05.- MERCATS EMERGENTS XINA: EL GEGANT ASIÀTIC
Introducció
Negociant amb el gran gegant
L"estil de negociació xinès
Les dones en a l"àmbit laboral
El llenguatge gestual
Diferències en les relacions contractuals L"ÍNDIA
Orígens
El subcontinent asiàtic
Negocis en l"Índia
Idiosincràsia índia en la negociació
La dona en els negocis

UD 06.- ELS PAÏSOS ÀRABS I L"ISLAM
La història i l"Islam
L"Islam en l"actualitat
Negociant amb musulmans

UD 07.- ELS ESTATS UNITS D"AMÈRICA
Orígens
La primera potència econòmica mundial
L"economia nord-americana
Negociant amb nord-americanes

UD 08.- EUROPA: EL VELL CONTINENT
Orígens
L"economia europea
Les institucions
Els símbols
Els negocis amb europeus
Els costums en els negocis amb europeus
BIBLIOGRAFIA

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs de Protocol en les Relacions Internacionals de l“Empresa i els Negocis está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso: