Cursos y Masters de SAE Institute Spain Cursos y Masters de Growman Group Cursos y Masters de Bas Formación Cursos y Masters de SURGE Centro de Estudios Cursos y Masters de Intesa Cursos y Masters de BTC Universidad de Vic Cursos y Masters de INTEFOR Cursos y Masters de Universidad Francisco de Vitoria-CESAE Cursos y Masters de Universidad Rey Juan Carlos - EAE Cursos y Masters de UCAM-CESAE

Curso de Protocolo nas Relacións Internacionais da Empresa e os Negocios

Precio 295 € - Cursos de especialización, OnLine de 67 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso Avanzado de ContaSOL   Curso de Protocolo nas Relacións Internacionais da Empresa e os Negocios   Curs de Protocol en les Relacions Internacionals de l“Empresa i els Negocis Curso de Protocolo nas Relações Internacionais da Empresa e os Negócios Course of Protocol in the International Relations of the Company and the Businesses Cours de Protocole dans les Relations Internationales de l“Entreprise et les Affaires
 
Justificación/Descripción del curso:

A globalización dos mercados conlleva a necesidade de interactuar con outras culturas. O acceso a estes mercados require procesos negociadores con organismos oficiais, institucións, empresarios e outros axentes que nos poñerán en contacto con diversas e moi dispares idiosincrasias e estilos de negociación.

Non podemos obviar que na nosa forma de negociar con outras empresas inflúen no marco económico, político e xeográfico no que nos achamos circunscritos, e de forma máis concreta, o estrato social, cultural e empresarial ao que pertencemos.

As empresas son cada vez máis conscientes de que o éxito das transacciones comerciais depende en gran medida da capacidade de adaptación e do respecto aos costumes orixinarios dos nosos interlocutores.

Entender determinados comportamentos como froito da diversidad e dos diferentes matices culturais que caracterizan e fundamentan a identidade dos pobos, faranos máis receptivos e empáticos aos ollos destes axentes e dotaranos da tolerancia, e entendemento necesarios para afrontar determinadas situacións. En definitiva, o respecto e o interese pola contra poden converterse no camiño máis fácil para alcanzar un bo acordo.

O obxectivo desta curso é o de informar objetivamente achega destes costumes e particularidades no marco das negociacións interculturales e desterrar determinados mitos e falsas crenzas que circulan en torno a determinados países.

Coa superación do curso o alumno aprenderá a:Enfocar unha negociación desde o coñecemento das peculiaridades básicas de cada cultura en aras de garantir un bo entendemento.

As principais características culturais, económicas, sociais e geopolíticas dos diferentes bloques económicos do planeta

A forma máis adecuada de enfocar a negociación con interlocutores de todas as cultura

O método máis adecuado de desenvolver esta negociación

O modo de enfocar as reunións e como tratar na mesma cada un dos temas que nos interesan.

Cerra acordos internacionais tendo en conta os obxectivos proposto e como chegar a eles.

O proceso de aprendizaxe baséase na lectura comprensiva das diferentes unidades didácticas que comprenden o curso e realización sistemática dos test de autoevaluación, ademais o curso está enfocado nun sentido eminentemente práctico con inumerables exemplos para cada apartado nos que se suscitan diferentes situacións e a mellor forma de gestionarlas e tratalas, ao longo do curso. Para superar o curso, o alumno deberá realizar varios casos prácticos suscitados polos titores e superar un exame final na plataforma de e-learning.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai

Temario cubierto por el curso:

UD 01.- APROXIMACIÓN Ao PROTOCOLO
Orixes do protocolo
A orixe do protocolo oficial e os textos antigos
A orixe do protocolo oficial español
Referencias bíblicas no protocolo

UD 02.- O PROTOCOLO NAS EMPRESAS
A utilidade do protocolo no ámbito empresarial
Principais diferenzas entre cortesía social e cortesía empresarial
Criterios de ordenación
Anexo. Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, polo que se aproba o Ordenamiento Xeral de Precedencias do Estado

UD 03.- As RELACIÓNS COMERCIAIS CON ESTRANXEIROS
Introdución
As relacións comerciais con estranxeiros
Cando somos os anfitriones e cando nos desprazamos a outro país
As diferenzas culturais e a súa influencia nos negocios
Caderno de campo para a planificación de viaxes ao estranxeiro
Dossier: costumes autóctonas e información de utilidade
Planificación da axenda

UD 04.- Os NEGOCIOS CON EMPRESAS XAPONESAS
Xapón: a súa peculiaridade xeográfica, a súa situación política, económica e social
Negociando con xaponeses
O nagai tsukiai (ritual de negociación xaponés)
Agasallos corporativos ou agasallos de cortesía
A vestimenta nos negocios
Diferenzas de percepción espazo/temporais
A comunicación non verbal ou ishin-deshin
As comidas e ceas de negocios
Relacións contractuales
A hora da negociación
Calendario laboral

UD 05.- MERCADOS EMERXENTES CHINESA: O XIGANTE ASIÁTICO
Introdución
Negociando co gran xigante
O estilo de negociación chinés
As mulleres na o ámbito laboral
A linguaxe gestual
Diferenzas nas relacións contractuales A INDIA
Orixes
O subcontinente asiático
Negocios na India
Idiosincrasia india na negociación
A muller nos negocios

UD 06.- Os PAÍSES ÁRABES E O ISLAM
A historia e o Islam
O Islam na actualidade
Negociando con musulmáns

UD 07.- Os ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Orixes
A primeira potencia económica mundial
A economía estadounidense
Negociando con estadounidenses

UD 08.- EUROPA: O VELLO CONTINENTE
Orixes
A economía europea
As institucións
Os símbolos
Os negocios con europeos
Os costumes nos negocios con europeos
BIBLIOGRAFÍA

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Protocolo nas Relacións Internacionais da Empresa e os Negocios está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso: