Cursos y Masters de Instituto de Artes Visuales Cursos y Masters de DEUSTO Salud Cursos y Masters de Ealde Business Scholl Cursos y Masters de Grupo Rihergonsa EICM Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de CAS Training Cursos y Masters de CEUPE - Centro Europeo de Postgrado y Empresa Cursos y Masters de Escuela de Administración de Empresa Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de Your Sitting

Curso de Ofimática OpenOffice Basee - Base de Datos - Nivel Avanzado

Precio 90 € - Cursos de especialización, OnLine de 80 horas - Titulación Emitida por el centro
Curso de Ofimática OpenOffice Base - Base de Datos - Nivel Avanzado   Curso de Ofimática OpenOffice Basee - Base de Datos - Nivel Avanzado   Curs d“Ofimàtica OpenOffice Basi - Base de dades - Nivell Avançat Curso de Ofimática OpenOffice Baseie Base de Dados - Nível Avançado Course of Ofimática OpenOffice Basic - Database - Level Advanced Cours d“Ofimática OpenOffice Base - Base de Données - Niveau Devancé
 
Justificación/Descripción del curso:

Sen ningunha dúbida, as aplicacións de bases de datos convertéronse nunha poderosa ferramenta para gestionar e organizar os datos relacionados cun determinado tema, dun xeito eficaz. Quedaría incompleto o estudo e manexo da aplicación OpenOffice, sen dedicar un curso á ferramenta de Base de Datos que contén.

OpenOffice Base de Datos ampliou fuertemente o seu funcionalidad, ofrecendo ao profesional e usuario particular unha ferramenta eficaz e sinxela na súa manexo, para deseñar bases de datos, estructuradas en táboas.

Tamén, ofrece grandes posibilidades en canto ao deseño de consultas de selección sinxelas, formularios de introdución de datos e informes. Ata, ofrece a ferramenta de traballar coa aplicación como xestor de bases de datos relacionales, permitindo establecer e definir relacións entre táboas.

Ademais, a través das extensións de OpenOffice poderás aumentar as funcionalidades da aplicación, engadindo novas características ao programa.

Xa que logo, ao longo do desenvolvemento do curso o alumno aprenderá conceptos básicos e fundamentos do manexo de programas de bases de datos que lle axudarán á hora de organizar e gestionar correctamente a información sobre un determinado tema

O alumno aprenderá a:


Coñecer o proceso de obtención e instalación de OpenOffice.

Aprender os conceptos fundamentais das bases de datos.

Aprender a diferenciar os distintos elementos da interfaz do programa.

Aprender o deseño e uso de táboas e a establecer relacións complexas entre as mesmas

Crear formularios complexos

Realizar consultas combinadas á Base de Datos

Xerar informes completos e modificar o seu deseño

O proceso de aprendizaxe baséase na lectura comprensiva das diferentes unidades didácticas que comprenden o curso, visualización en vídeo dunha explicación detallada do tratado na unidade, realización dunha práctica en tempo real sobre unha simulación online do propio programa no sistema e realización sistemática dos test de autoevaluación, ademais o curso está enfocado nun sentido eminentemente práctico con innumerables exemplos para cada apartado nos que se suscita a forma máis adecuada de explotar as diferentes opcións do programa, ao longo do curso. Para superar o curso, o alumno deberá realizar varios casos prácticos suscitados polos titores e superar un exame final na plataforma de e-learning.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai.
Dirixido a empresas e particulares que queiran implantar tecnoloxías Open Source para as súas tarefas habituais de xestión de bases de datos de clientes, proveedores, produtos, etc...

Temario cubierto por el curso:

1. INTRODUCIÓN Ás BASES DE DATOS
1.1. Conceptos básicos
1.2. Obxectos dunha base de datos relacional
1.3. Análise e deseño dunha base de datos
1.3.1 análise e deseño das táboas
1.3.2 relacións entre táboas

2. RELACIÓNS ENTRE TÁBOAS

3. TÁBOAS
3.1. Crear táboas
3.2. Relacionar as táboas

4. FORMULARIOS
4.1. Creación dun formulario
4.2. Creación dun formulario desde a vista de deseño
4.2.1. Seleccionar a táboa/consulta para a que é o formulario
4.2.2. Inserir campos no formulario
4.2.3. Inserir campos no formulario: campos de etiqueta
4.2.4. Mover, eliminar e cambiar o tamaño dun obxecto
4.2.5. Cambiar o formato dun obxecto
4.2.6. Seleccionar máis dun obxecto
4.2.7. Alinear obxectos
4.2.8. Inserir campos no formulario: cadro combinado
4.2.9. Orde de tabulación

5. FORMULARIOS II
5.1. Creación dun formulario usando o asistente
5.1.1. Vista de datos dun formulario
5.1.2. Dar altas de registros desde un formulario
5.1.3. Varra ferramentas navegación de formularios
5.1.4. Filtrar registros
5.2. Creación dun formulario con subformulario usando o asistente

6. CONSULTAS
6.1 crear unha consulta desde a vista de deseño
6.1.1. Seleccionar os campos para a consulta
6.1.2. Alias para os campos
6.1.3. Establecer a orde de saída
6.1.4. Facer visible ou non un campo na consulta
6.1.5. Funcións na consulta
6.1.6. Establecer os criterios da consulta
6.1.7. Consulta de valores distintos
6.1.8. Gardar a consulta
6.1.9. Consultar datos de máis dunha táboa
6.1.10. Consultar unha consulta

7. INFORMES
7.1. Creación dun informe
7.1.1. Pantalla de vista preliminar dun informe
7.2. Modificar o deseño dun informe
7.2.1. Opción formato carácter
7.2.2. Opción formato párrafo
7.2.3. Opción formato páxina
7.2.4. Modificar o ancho dos campos
7.2.5. Eliminar obxectos do informe
7.2.6. Modificar o título do informe
7.2.7. Autoformato de táboas
7.2.8. Inserir o número de páxina, a data, etc
7.2.9. Modificar un obxecto

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Ofimática OpenOffice Basee - Base de Datos - Nivel Avanzado está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: