Cursos y Masters de SURGE Centro de Estudios Cursos y Masters de ESAH Estudios Superiores Abiertos de Hostelería Cursos y Masters de Fundación General de la Universidad de Salamanca Cursos y Masters de Centro de Estudios CEAC Cursos y Masters de INSA Cursos y Masters de Escuela de Negocios y Dirección Cursos y Masters de Ostelea Cursos y Masters de Universidad Rey Juan Carlos - EAE Cursos y Masters de ISED Cursos y Masters de Grupo Rihergonsa EICM

Curso de Técnico en Xestión de Calidade

Precio 695 € - Cursos de especialización, OnLine de 292 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Técnico en Sistemas de Gestión de Calidad   Curso de Técnico en Xestión de Calidade   Curs de Tècnic en Gestió de Qualitat Curso de Técnico em Gestão de Qualidade Course of Technician in Management of Quality Cours de Technicien en Gestion de Qualité
 
Justificación/Descripción del curso:

Está dirixido a profesionais da xestión empresarial así como a calquera persoa que desexe ter un coñecemento profundo dos Sistemas de Xestión da Calidade co maior recoñecemento e prestixio internacional e cunha alta demanda das empresas de profesionais formados nestas áreas.

ACEDIS Formación lanza este Curso Superior en Sistemas de Xestión da Calidade poñendo ao alcance do alumno a Metodoloxía ACEDIS e toda a súa experiencia en formación de auténticos profesionais, logo de participar na formación de máis de 2.000 especialistas e profesionais fundamentalmente dos sectores da Prevención, Xestión de Calidade e Medio Ambiente, que tan bos resultados reflectiu ao longo da nosa historia como Centro de formación on-line.

Ao finalizar o curso, o alumno estará capacitado para:Responsabilizarse do deseño, implantación e mantemento do Sistema de Calidade na empresa así como para actuar de asesor externo e encamiñar cara ao cumprimento das normas ISO para obter as certificaciones oportunas.
Profundar na xestión da calidade na empresas encamiñándoa cara á excelencia a través do Modelo EFQM de Excelencia Empresarial.
Realizar Auditorías internas de Calidade que avalen o cumprimento das normas ISO Correspondentes


O curso estará tutorizado e monitorizado en todo momento polos nosos consultores especialistas, tendo o alumno diferentes canles de comunicación cos mesmos a través de foros de consulta, e-mail, mensaxes privadas e Canles de Charla en tempo real (Chats)

Ademais o alumno realizará diferentes test de autoevaluación ao longo do curso, podendo realizalos cantas veces estime oportuno e obtendo a corrección inmediatamente na pantalla do seu ordenador, estes exercicios servirán de preparación para o exame final que seguirá o mesmo sistema.

Ao finalizar cada Módulo do temario os consultores do curso organizarán unha charla en tempo real (voluntaria para os alumnos) coma se dunha clase presencial tratásese, na que os alumnos poderán participar libremente e enriquecer os coñecementos adquiridos no Módulo ao integrarse nos diferentes fíos de conversación que se vaian producindo (este complemento facilitará ao alumno que desexe participar a comprensión da materia e enriquecerá a aprendizaxe, ao ver que dúbidas xorden entre outros compañeiros e poder complementarlas coas propias, substituíndo en gran medida a ausencia de clases presenciales)

Requisitos de acceso al curso:

Non ten requisitos

Temario cubierto por el curso:

MÓDULO 1 - Introdución á Calidade

1.1. Desde o inicio da Calidade
1.2. Sensibilización cara á Calidade

MÓDULO 2 - Sistemas de xestión de Calidade segundo ISO 9001:2008

2.1. Requisitos xerais
2.2. Requisitos da documentación
2.3. Responsabilidades da Dirección
2.4. Xestión de Recursos
2.5. Control da Produción ou a Prestación do Servizo
2.6. Deseño
2.7. Calibración
2.8. Seguimiento, análise e mellora
2.9. Auditorías Internas

MÓDULO 3 - Ferramentas de Mellora Contínua

3.1. A satisfacción do cliente
3.2. Mellóraa contínua
3.3. As 7 ferramentas para mellóraa contínua
3.4. Análise modal de fallos e efectos
3.5. As 7 novas ferramentas para mellóraa contínua
3.6. Técnicas estatísticas de control de procesos

MÓDULO 4 - Cara á Excelencia Empresarial

4.1. Fundamentos
4.2. Cultura do cambio
4.3. A xestión por procesos
4.4. A planificación estratéxica
4.5. Liderado
4.6. Traballo en equipo e Dirección de reunións.
4.7. As 5S
4.8. Formación
4.9. Benchmarking
4.10. Empowerment
4.11. As 6 Sigma
4.12. Custos de Calidade

MÓDULO 5 - A xestión da Excelencia Empresarial

5.1. Introdución ao modelo EFQM
5.2. Os criterios axentes
5.3. Os criterios resultados
5.4. REVER
5.5. Autoevaluación segundo EFQM
5.6. Camiñando cara a EFQM


Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Técnico en Xestión de Calidade está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: