Cursos y Masters de Campus Training Cursos y Masters de DEUSTO Salud Cursos y Masters de OBS Online Business School Cursos y Masters de IEB Instituto de Estudios Bursátiles Cursos y Masters de Abaco Centro de Estudios Cursos y Masters de Universidad Francisco de Vitoria-CESAE Cursos y Masters de Centro de Estudios CEAC Cursos y Masters de Fundación General de la Universidad de Salamanca Cursos y Masters de Aranda formación Cursos y Masters de Ostelea

Modelo de Xestión segundo EFQM

Precio 245 € - Cursos de especialización, OnLine de 57 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Implantación del Modelo de Gestión según EFQM   Modelo de Xestión segundo EFQM   Model de Gestió segons EFQM Modelo de Gestão segundo EFQM Model of Management according to EFQM Modèle de Gestion selon EFQM
 
Justificación/Descripción del curso:

Lograr a máxima Calidade no produto e servizo prestado así como a máxima rentabilidad e optimización dos procesos converteuse nun reto empresarial de gran importancia. Para lograr estas metas as organizacións máis modernas sumíronse na implantación de sistemas de excelencia empresarial
como o promulgado pola European Foundation for Quality Management (EFQM).

Neste sentido o Modelo de Excelencia EFQM é un modelo non normativo , cuxo concepto fundamental é a autoevaluación baseada nunha análise detallada do funcionamento do sistema de xestión da organización usando como guía os criterios do modelo.

Isto non supón unha contraposición a outros enfoques (aplicación de determinadas técnicas de xestión, normativa ISO, normas industriais específicas, etc.), senón máis ben a integración dos mesmos nun esquema máis amplo e completo de xestión .

A utilización sistemática e periódica do Modelo por parte do equipo directivo permite a este o establecemento de plans de mellora baseados en feitos obxectivos e a consecución dunha visión común sobre as metas a alcanzar e as ferramentas a utilizar. É dicir, a súa aplicación baséase en:A comprensión profunda do modelo por parte de todos os niveis de dirección da empresa.

A avaliación da situación da mesma en cada unha das áreas.

Requisitos de acceso al curso:

Non existen requisitos de acceso específicos, aínda que é conveniente ter coñecemento de sistemas de Xestión de Xestión de Calidade.

Especialmente útil para aqueles profesionais de empresa que utilizan técnicas de mellora empresarial onde o EFQM convértese nun sistema de recoñecemento empresarial a todos os niveis

Temario cubierto por el curso:

MÓDULO ÚNICO - A xestión da Excelencia Empresarial

1.1. Introdución ao modelo EFQM
Conceptos fundamentais
EFQM e a excelencia

1.2. Os criterios axentes
Misión e estrutura de axentes
Liderado
Política e estratexia
Persoas
Alianzas e recursos
Procesos

1.3. Os criterios resultados
Misión e estrutura de resultados
Resultados dos clientes
Resultados das persoas
Resultados da sociedade
Resultados clave

1.4. REDER
Conceptos
Matrices REDER
O proceso de puntuación e consenso

1.5. Autoevaluación segundo EFQM
Avaliación EFQM
O proceso xeral de autoevaluación
Cinco enfoques para a autoevaluación
Selección do enfoque de autoevaluación

1.6. Camiñando cara a EFQM

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Modelo de Xestión segundo EFQM está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso: