Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de DEUSTO Salud Cursos y Masters de Formatic Barna Cursos y Masters de Aranda formación Cursos y Masters de Escuela de ciencias tanatoesteticas Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de LEVEL CENTER Cursos y Masters de CIPSA Centro de Informática Profesional Cursos y Masters de ESEL Escuela Superior de Estudios Laborales

CURSO EN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA(OPERADOR INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA) -CERTIFICADO OFICIAL SALUD PÚBLICA

Precio 350 € - Formación para empresas, Presencial de 25 horas - Titulación Acreditación Profesional - Promoción: Subvención
 
Justificación/Descripción del curso:

Sedes de realización del curso: A Coruña - Lugo - Orense - Pontevedra

CON DICHO CURSO SE EXPIDE EL CERTIFICADO OFICIAL HOMOLOGADO POR LA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA, EL CUAL CAPACITA PARA TRABAJAR EN EL ÁMBITO DE DICHAS INSTALACIONES DE RIESGO Y LLEVAR A CABO SU MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO

Requisitos de acceso al curso:

PARA TODAS AQUELAS PERSOAS QUE POLO SEU ÁMBITO DE TRABALLO EN INSTALACIÓNS DE RISCO TEÑAN A OBRIGACIÓN DE DISPOÑER DO CORRESPONDENTE CERTIFICADO OFICIAL: PERSOAL DE MANTEMENTO(HOTEIS, JACUZZIS, SPAS, XIMNASIOS, TORRES DE REFRIXERACIÓN, CONDENSADORES EVAPORATIVOS, CLIMATIZACIÓN...), PERSOAL DE RECOLLIDA DE AUGAS CON LEXIONELLA E ADICADO A TAREFAS DE ANÁLISE DE DITAS AUGAS, PERSOAL APLICADOR DE EMPRESAS PRAGUICIDAS E DE DESINFECCIÓN, EMPRESAS DE MANTEMENTO EN XERAL, FONTANEIROS, ASÍCOMO COMO ESTUDANTES QUE DESEXEN ESPECIALIZARSE OU INTERESADOS EN XERAL.

DITO CURSO PODERÁ SER REALIZADO EN INSTALACIONS CERCANAS Ó CENTRO DE TRABALLO OU EN INSTALACIONES DA EMPRESA DEMANDANTE SE FORA DO SEU INTERÉS.

DITO CURSO É GRATUÍTO PARA TRABALLADORES EN ACTIVO NA SEGURIDADE SOCIAL E CUIA EMPRESA NA QUE SE ENCONTREN ASALARIADOS ESTÉ Ó CORRENTE DE PAGO CON DITO ORGANISMO.

Temario cubierto por el curso:

COMO ENTIDADE AUTORIZADA POLA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA CO NÚMERO DE EXPEDIENTE SA701A2006/2-1, O PROGRAMA É O ESTABLECIDO POLA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA, O CAL CONSTA DOS SEGUINTES TEMAS:

1. IMPORTANCIA SANITARIA DA LEXIONELOSE (TRES HORAS).

1.1.- BIOLOXÍA E ECOLOXÍA DO AXENTE CAUSAL.
1.2.- CADEA EPIDEMIOLÓXICA DA ENFERMIDADE.
1.3.-SISTEMAS DE VIXILANCIA EPIDEMIOLÓXICA.
1.4.- INSTALACIÓNS DE RISCO.

2. ÁMBITO LEXISLATIVO (TRES HORAS).

2.1.-INTRODUCIÓN ÁS BASES XURÍDICAS DA RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS NA PRESTACIÓN DE SERVIZOS PARA A PREVENCIÓN DA LEXIONELOSE, INCLUÍNDO A FORMACIÓN ACTUALIZADA DOS SEUS TRABALLADORES.
2.2.- NORMATIVA RELACIONADA COA PREVENCIÓN E CONTROL DA LEXIONELOSE, AS SUBSTANCIAS E OS PREPARADOS PERIGOSOS.
2.3.- AUGA DE CONSUMO HUMANO, PRAGUICIDAS E BIOCIDAS INSTALACIÓNS TÉRMICAS DE EDIFICIOS E VERTEDORAS INDUSTRIAIS.

3. CRITERIOS XERAIS DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN (TRES HORAS).

3.1.- COÑECEMENTOS XERAIS DA QUÍMICA DA AUGA.
3.2.- BOAS PRÁCTICAS DE LIMPEZA E DESINFECCIÓN.
3.3.- TIPOS DE PRODUTOS: DESINFECTANTES, ANTIINCRUSTANTES,ANTIOXIDANTES, NEUTRALIZANTES, ETC.
3.4.- REXISTRO DE PRODUTOS. DESINFECTANTES AUTORIZADOS.
3.5.- OUTROS TIPOS DE DESINFECCIÓN: FÍSICOS E FISICOQUÍMICOS.

4. SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE LABORAL (DÚAS HORAS).

4.1.- MARCO NORMATIVO.
4.2.- RISCOS DERIVADOS DO USO DE PRODUTOS QUÍMICOS.
4.3.- DANOS PARA A SAÚDE DERIVADOS DO USO DE PRODUTOS QUÍMICOS. MEDIDAS PREVENTIVAS.

5. INSTALACIÓNS DE RISCO INCLUÍDAS NO ÁMBITO DE APLICACIÓN DO REAL DECRETO 856/2003 (CATRO HORAS).

5.1.- DESEÑO, FUNCIONAMENTO E MODELOS.
5.2.- PROGRAMA DE MANTEMENTO E TRATAMENTO.

5.3.- TOMA DE MOSTRAS.
5.4.- CONTROIS ANALÍTICOS.

6. IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS. ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE CONTROL (DÚAS HORAS).

7. PRÁCTICAS (SETE HORAS).

7.1.- VISITAS ÁS INSTALACIÓNS.
7.2.- TOMAS DE MOSTRAS E MEDICIÓNS IN SITU.
7.3.- INTERPRETACIÓN DA ETIQUETA DE PRODUTOS QUÍMICOS.
7.4.- PREPARACIÓN DE DISOLUCIÓNS DE PRODUTOS A DISTINTAS CONCENTRACIÓNS.
7.5.- FORMALIZACIÓN DE FOLLAS DE REXISTRO DE MANTEMENTO.

8. AVALIACIÓN (UNHA HORA).

8.1.- PROBA ESCRITA SOBRE OS CONTIDOS DO CURSO.

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso CURSO EN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA(OPERADOR INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA) -CERTIFICADO OFICIAL SALUD PÚBLICA está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 10/02/2007.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: