Cursos y Masters de DEUSTO Formación Cursos y Masters de INTEFOR Cursos y Masters de Institut Numància Formació Cursos y Masters de Master-D Cursos y Masters de Centro de Estudios Titulae Cursos y Masters de Nebrija Business School-CESAE Cursos y Masters de EFODIS Cursos y Masters de Nett Formación Cursos y Masters de OBS Online Business School Cursos y Masters de SEAS Estudios Superiores Abiertos

Curs de Protocol i Comunicació en l"Empresa i els Negocis

Precio 420 € - Cursos de especialización, OnLine de 73 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Protocolo y Comunicación en la Empresa y los Negocios Curso de Protocolo e Comunicación na Empresa e os Negocios   Curs de Protocol i Comunicació en l“Empresa i els Negocis   Curso de Protocolo e Comunicação na Empresa e os Negócios Course of Protocol and Communication in the Company and the Businesses Cours de Protocole et Communication en l“Entreprise et les Affaires
 
Justificación/Descripción del curso:

La utilització generalitzada de moderns sistemes de comunicació i el desenvolupament de noves tecnologies en les relacions humanes, institucionals o empresarials fan que sigui necessari un enfocament diferent del protocol tradicional que s"ha vingut utilitzant fins als nostres dies.

Quant millor coneguem les tècniques d"organització d"actes dins de l"empresa, uns determinats codis de conducta empresarial, tant a nivell ètic com a professional i les formes adequades a l"hora d"entaular relacions amb altres organismes, més eficaç serà la gestió de l"empresa, simplificarà l"accés als serveis de les nostres institucions i en general gaudirem d"un entorn laboral més agradable i productiu.

Aquest curs pretén ser una referència raonada de l"actual protocol en l"empresa i els negocis, explicant els procediments correctes i adequats per a la resolució dels problemes i actuacions d"índole comunicacional i d"imatge, en l"àmbit laboral i personal. La incidència de la imatge en les persones, especialment en aquelles amb responsabilitats elevades, empresaris, directius, professionals, etc., condiciona moltes vegades el resultat d"operacions a més d"afectar a la relació que tenen amb els seus companys i subordinats. Els empresaris ancorats en actituds del passat ignoren la deterioració que produeixen en les seves organitzacions i coarten el desenvolupament en els seus negocis.

Amb aquest curs a l"alumne se li obriran nous horitzons i aconseguirà noves perspectives per millorar les seves pautes de comportament.

El curs va dirigit a directius, executius, secretàries d"alta adreça Caps de Premsa, Responsables de Relacions Institucionals, Responsables de Gabinets de Comunicació i de Relacions Externes, Relacions Públiques, i en general a totes aquelles persones la labor de les quals dins de l"organigrama empresarial requereixi un tracte directe amb el públic i altres empreses.

Amb aquest curs l"alumne aprendrà a:Gestionar adequadament la seva imatge personal i la imatge empresarial en el mábito de les relacions amb clients, proveïdors i institucions

Gestionar l"atenció en el dia a dia a tots els contactes laborals

Organització de reunions i actes empresarials i institucionals

Manejar tots els aspectes de la comunicació empresarial i les relacions públiques

Gestionar la imatge corporativa de l"empresa

Integrar el protocol dins del seu trabajao diari i en l"organització empresarial

Treure el màxim profit d"imatge pels regals d"empresa i les invitacions


El procés d"aprenentatge es basa en la lectura comprensiva de les diferents unitats didàctiques que comprenen el curs i realització sistemàtica dels test d"autoavaluació, a més el curs està enfocat en un sentit eminentment pràctic amb inumerables exemples per a cada apartat en els quals es plantegen diferents situacions i la millor forma de gestionar-les i tractar-les, al llarg del curs. Per superar el curs, l"alumne haurà de realitzar diversos casos pràctics plantejats pels tutors i superar un examen final en la plataforma d"e-learning.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha

Temario cubierto por el curso:

Temari cobert
Capítol I - L"Origen del Protocol
1.1. L"origen
1.2. La socialització i la jerarquització de les relacions humanes
1.2.1. La socialització
1.2.2. La jerarquització
1.3. La importància dels textos en la història del protocol
1.4. La controvèrsia, per què no?
1.5. La utilitat del protocol

Capítol II - Concepte de Protocol
2.1. Definició de protocol
2.2. Desmitifiquem el protocol
2.3. Classes de protocol
2.4. Definicions bàsiques

Capítol III - El Protocol Empresarial: un Nou Concepte
3.1. El protocol empresarial

Capítol IV - La Cortesia en l"Empresa
4.1. Cortesia empresarial i cortesia social
4.2. Normes socials versus usos socials
4.3. Com es rep a una visita en el despatx?
4.4. La salutació
4.4.1. A l"hora de saludar
4.4.2. El petó social en l"empresa
4.4.3. El besamanos
4.5. Les presentacions
4.6. Les targetes de visita
4.7. Els tractaments: l"ocupació del "tu" i del "vostè"
4.8. Totes som "senyores"
4.9. Les bones maneres en els negocis
4.9.1. Regles d"or del comportament en l"àmbit laboral

Capítol V - La Imatge Personal en l"Àmbit Laboral
5.1. La imatge personal
5.2. Els cinc primers minuts
5.3. Les qualitats de la imatge personal
5.4. Components d"una bona imatge
5.5. La imatge en l"àmbit dels negocis
5.6. L"elegància
5.7. La dona en el treball
5.7.1. Recomanacions per a la dona en l"àmbit laboral
5.7.2. Factors que tindrem en compte a l"hora de triar la nostra vestimenta
5.7.3. Consells bàsics sobre els colors
5.7.4. Maquillatge
5.7.5. Perfums
5.7.6. L"etiqueta femenina
5.8. L"home: les ocasions informals i el lloc de treball
5.8.1. El vestit masculí
5.8.2. L"etiqueta en l"home

Capítol VAIG VEURE - L"Art de Convidar
6.1. La restauració: origen i història
6.2. Tipus de menjador i taules
6.2.1. Tipus de taula
6.2.2. Dissenys estructurals dels menjadors
6.3. Les precedències i els sistemes de col·locació dels convidats
a la taula
6.3.1. El sistema de les agulles del rellotge
6.3.2. El sistema cartesià
6.4. La col·locació de les presidències
6.4.1. El sistema francès
6.4.2. El sistema anglès
6.5. La prioritat de la dreta i la situació del convidat d"honor
6.6. Cessió de les presidències
6.6.1. Cessió de la primera presidència, que correspon a l"amfitrió
6.6.2. Cessió de la segona presidència, que correspon a l"amfitriona
6.7. El punt d"honor
6.8. El convidat d"honor
6.9. Altres tipus de taules
6.10. Els protagonistes són els convidats
6.10.1. Recomanacions
6.11. Tècniques per indicar als comensals la seva col·locació a la taula: els meseros, els panells i les targetes de plànol individual
6.11.1. Per a menjars d"una o poques taules: els meseros
6.11.2. Per als grans menjars (convencions, banquets...)
6.12. L"amfitrió i els convidats
6.12.1. Si és vostè el convidat
6.12.2. Si és vostè l"amfitrió
6.13. Els intèrprets
6.14. Els brindis
6.15. Els discursos en els menjars
6.16. El restaurant
6.16.1. Elements clau de l"atenció al client durant la seva estada en un establiment
6.16.2. Decàleg de l"atenció al client
6.16.3. Normes de comportament enfront del client
6.17. Les bones maneres a la taula
6.18. L"origen i la distribució dels elements en la taula
6.18.1. La llenceria
6.18.2. La vaixella
6.18.3. La cubertería
6.18.4. La cristalleria
6.18.5. El plat de pa
6.18.6. Col·locació del pétit-menage
6.19. Decoració de la taula
6.20. Normes per començar a servir
6.20.1. Prioritat en el servei
6.20.2. Celebracions especials
6.21. Accés i retirada d"un bufé

Capítol VII - Complimento en els Negocis
7.1. El week-end
7.1.1. Si és vostè l"amfitrió
7.1.2. Si és vostè el convidat
7.2. Els regals d"empresa

Capítol VIII - L"Atenció al Telèfon
8.1. Introducció
8.2. Recomanacions
8.3. Els "noes" de l"atenció al telèfon
8.4. Les trucades entre executius
8.4.1. Quan un executiu vol parlar amb una persona de menor rang
8.4.2. Quan dos executius volen parlar per telèfon a través de les seves dues secretàries
8.4.3. Quan dos executius d"igual rang volen parlar a través de la línia
8.5. El contestador automàtic
8.6. Els telèfons mòbils

Capítol IX - La Secretària Eficaç i la seva Imatge
9.1. La imatge global de la secretària
9.1.1. Presència física
9.1.2. La veu
9.2. El llenguatge corporal
9.2.1. La posició del cos. La postura
9.2.2. La cara
9.3. L"atenció al client
9.3.1. La necessitat de disposar d"una secretària informada
9.3.2. La necessitat de disposar d"una secretària motivada
9.4. Atencions que una secretària ha de tenir amb els clients
9.5. Termes clau en la recepció d"un client
9.6. Temes que s"han d"evitar en el treball
9.7. Regles d"or de la secretària perfecta
9.7.1. El que vostè mai ha de fer
9.7.2. El que sí ha de fer
9.7.3. L"agenda
9.7.4. Com rebrem al visitant?
9.7.5. Les trucades
9.7.6. Finalització de la visita
9.7.7. Què ha de fer una secretària si el cap no arriba?
9.8. Estils d"adreça
9.8.1. Eficaç i participatiu
9.8.2. Autoritari
9.8.3. Paternalista
9.8.4. Liberal
9.8.5. Tou
9.8.6. "Grimpa-executiu"

Capítol X - Claus per Dominar les Relacions Interpersonals
10.1. La intel·ligència emocional en l"empresa
10.2. La discreció
10.3. L"asertividad

Capítol XI - La Gestió Eficaç del Temps
11.1. Gestió eficaç del temps

Capítol XII - Els Viatges de Negocis
12.1. Preparació i planificació
12.2. Objectius
12.3. Particularitats d"altres cultures
12.3.1. Relacions comercials amb estrangers

Capítol XIII - Les Reunions de Treball i els Menjars d"empresa
13.1. Les reunions de treball
13.1.1. Desviacions més comunes de les reunions
13.1.2. Plantejaments previs a una reunió
13.1.3. Motius que justifiquen les reunions
13.1.4. Planificació d"una reunió
13.1.5. Possibles distribucions de la sala
13.2. Treballar sol o en equip
13.3. Els menjars d"empresa
13.3.1. Desdejuni de treball
13.3.2. Coffe-break
13.3.3. Brunch
13.3.4. Esmorzar de treball
13.3.5. Snak o tentempié
13.3.6. Sopar amb parella

Capítol XIV - La Redacció d"una Carta: Normes Generals
14.1. La correspondència comercial i empresarial
14.1.1. Com es dirigeix la correspondència?
14.1.2. La revisió estilística

Capítol XV - Organització i Planificació d"Actes
15.1. Elements fonamentals dels actes públics
15.1.1. La planificació
15.1.2. Estructuració
15.1.3. Documentació de l"acte
15.1.4. Recursos humans
15.1.5. Mitjans materials
15.1.6. Recursos econòmics
15.1.7. Dades que han de barrejar-se per poder començar a desenvolupar un projecte
15.2. Execució del projecte d"un esdeveniment
15.3. La documentació d"un acte
15.4. Pel que fa als mitjans de comunicació
15.4.1. Tasques del Departament de Protocol pel que fa als mitjans
15.5. La seguretat
15.5.1. Escortes en els vehicles
15.5.2. Caravana de seguretat
15.6. Classificació dels actes
15.6.1. Actes públics oficials
15.6.2. Actes públics no oficials
15.6.3. Actes privats
15.7. Presidències i precedències en un acte públic
15.7.1. La presidència d"un acte
15.7.2. Les precedències en un acte
15.8. Col·locació de personalitats en vehicles

Capítol XVI - L"Organització d"Actes en l"Empresa
16.1. Planificació de l"acte públic
16.2. Competències del Departament de Protocol quant a l"organització d"actes en l"empresa
16.3. Preparació, desenvolupament i avaluació dels actes promoguts per l"empresa
16.3.1. La informació sobre la realització d"un esdeveniment
16.3.2. Llista de convidats i assistents
16.3.3. Elecció del marc per a la celebració
16.3.4. Protocol
16.3.5. Documentació
16.3.6. Mitjans materials
16.3.7. Agraïments
16.4. Organització d"actes
16.4.1. La visita guiada
16.4.2. Exhibicions comercials o fires
16.4.3. Inauguracions i col·locacions de primera pedra
16.4.4. Les juntes d"accionistes
16.5. Els congressos
16.5.1. Preparació del congrés
16.5.2. Desenvolupament del congrés
16.5.3. Clausura
16.5.4. Treballs posteriors

Capítol XVII - Protocol Oficial Español
17.1. Generalitats
17.2. La Casa Real espanyola
17.2.1. Caràcter, successió i proclamació
17.2.2. Atribucions que corresponen al Rei
17.2.3. El Rei com a comandament suprem de les Forces Armades (art. 62 de la Constitució)
17.2.4. Distinció entre Família Real i Família del Rei
17.2.5. Tractaments de la Família Real
17.2.6. La Casa del Rei
17.2.7. La salutació
17.2.8. Precedències
17.2.9. La indumentària real
17.2.10. Relacions amb els particulars: audiències, sol·licituds o peticions
17.3. L"estructura de l"Estat espanyol
17.3.1. Introducció
17.3.2. Antecedents de la Constitució de 1978
17.3.3. Estructura de la Constitució
17.3.4. L"estructura política de l"Estat espanyol
17.4. Els símbols de l"Estat
17.4.1. L"escut nacional
17.4.2. L"himne nacional
17.4.3. La bandera nacional
17.4.4. Col·locació de les banderes: precedències i ubicació
17.4.5. Disposició de les banderes
17.5. Protocol dins de la Comunitat Autònoma
17.5.1. L"Estat de les Autonomies
17.5.2. Precedències de les Comunitats Autònomes
17.6. Les competències autonòmiques
17.6.1. Organització institucional
17.6.2. Tractaments en les Comunitats Autònomes
17.6.3. Heràldica autonòmica
17.6.4. Prelació de les autoritats d"una Comunitat Autònoma en actes als quals no assisteixen autoritats de l"Administració de l"Estat
17.7. Tractaments honorífics
17.7.1. Rei, Família Real, Casa del Rei
17.7.2. Caps d"Estat no coronats
17.7.3. Excelentísimo Senyor / Excelentísima Senyora
17.7.4. Il·lustríssim Senyor / Il·lustríssima Senyora
17.7.5. Senyoria
17.7.6. Administració local
17.7.7. Forces Armades
17.7.8. Carrera Diplomàtica
17.7.9. Església Catòlica 17.8. Annex: Reial decret 2099/1983

Capítol XVIII - La Identitat Corporativa en l"Empresa
18.1. L"Adreça de Comunicació
18.2. Identitat corporativa
18.3. Imatge corporativa
18.3.1. El nom
18.3.2. El logotip
18.3.3. Els símbols
18.3.4. Els colors corporatius
18.3.5. Culturemas
18.3.6. L"arquitectura corporativa
18.3.7. Dades objectives
18.4. L"estratègia

Capítol XIX - Els Codis d"empresa
19.1. Codis d"empresa
19.2. Les formes d"expressar-se
19.2.1. Llenguatge oral
19.2.2. Llenguatge escrit
19.3. Celebracions
19.4. Usos en el vestir
19.4.1. Pel que fa als homes
19.4.2. En el cas de les dones

Capítol XX - El Protocol dins de l"Organigrama Empresarial
20.1. L"organigrama empresarial
20.2. La ubicació de les relacions públiques, el protocol i els gabinets de premsa dins de l"organigrama empresarial
20.3. Campos en els quals actuarà el protocol dins de l"empresa

Capítol XXI - La Comunicació Empresarial
21.1. Política de comunicació integral
21.2. Comunicació interna
21.2.1. Comunicació descendent
21.2.2. Comunicació ascendent
21.2.3. Comunicació horitzontal o lateral
21.3. Comunicació externa
21.3.1. Gabinets de Relacions Públiques i Protocol
21.3.2. Gabinets de Premsa
21.3.3. Gabinets externs de comunicació

Capítol XXII - La Formació Comunicacional dels Directius
22.1. Funció directiva i necessitats de comunicació de l"empresa
22.2. El comportament davant els mitjans de comunicació
22.3. Recomanacions per intervenir davant una audiència
22.4. Com parlar en públic? La comunicació oral
22.4.1. Esquema d"una intervenció en públic
22.4.2. L"oratòria
22.5. Normes generals per a la comunicació parlada i escrita
22.5.1. Evitem "les tres temptacions"
22.6. Debat i negociació
22.6.1. Característiques que ha de reunir un bon negociador
22.6.2. Fases de la negociació
22.6.3. El protocol en la negociació

Capítol XXIII - La Comunicació no Verbal
23.1. Introducció
23.2. Característiques de la comunicació no verbal
23.3. La Quinesia
23.3.1. La influència de la cultura
23.3.2. Gestos que delaten als mentiders
23.3.3. Els gestos de les mans
23.3.4. Els gestos dels braços i cames
23.3.5. La mirada
23.3.6. Salutacions i galantejos
23.3.7. El missatge del cos
23.4. La Paralingüística
23.4.1. Volum
23.4.2. To
23.4.3. Entonació
23.4.4. Velocitat
23.4.5. Fluïdesa
23.5. La Proxemia
23.6. Els moviments corporals en una reunió de treball
Bibliografia

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs de Protocol i Comunicació en l“Empresa i els Negocis está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: