Cursos y Masters de ACN Consulting Cursos y Masters de EPS Centro de Estudios de la Motocicleta Cursos y Masters de Centro de Estudios de las VENTAS FORMANET Cursos y Masters de IIMN Internacional de Márketing Cursos y Masters de EMA Formación Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de Escuela de Diseño y Moda ISA Cursos y Masters de Your Sitting Cursos y Masters de ACCADEMIA DEL LUSSO Cursos y Masters de Innotec Formación

Curso de Protocolo e Comunicación na Empresa e os Negocios

Precio 420 € - Cursos de especialización, OnLine de 73 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Protocolo y Comunicación en la Empresa y los Negocios   Curso de Protocolo e Comunicación na Empresa e os Negocios   Curs de Protocol i Comunicació en l“Empresa i els Negocis Curso de Protocolo e Comunicação na Empresa e os Negócios Course of Protocol and Communication in the Company and the Businesses Cours de Protocole et Communication en l“Entreprise et les Affaires
 
Justificación/Descripción del curso:

A utilización xeneralizada de modernos sistemas de comunicación e o desenvolvemento de novas tecnoloxías nas relacións humanas, institucionais ou empresariais fan que sexa necesario un enfoque distinto do protocolo tradicional que se veu utilizando ata os nosos días.

Canto mellor coñezamos as técnicas de organización de actos dentro da empresa, uns determinados códigos de conduta empresarial, tanto a nivel ético como profesional e as formas adecuadas á hora de entablar relacións con outros organismos, máis eficaz será a xestión da empresa, simplificará o acceso aos servizos das nosas institucións e en xeral gozaremos dunha contorna laboral máis agradable e produtivo.

Este curso pretende ser unha referencia razoada do actual protocolo na empresa e os negocios, explicando os procedementos correctos e adecuados para a resolución dos problemas e actuacións de índole comunicacional e de imaxe, no ámbito laboral e persoal. A incidencia da imaxe nas persoas, especialmente naquelas con responsabilidades elevadas, empresarios, directivos, profesionais, etc., condiciona moitas veces o resultado de operacións ademais de afectar á relación que teñen cos seus compañeiros e subordinados. Os empresarios ancorados en actitudes do pasado ignoran o deterioro que producen nas súas organizacións e coartan o desenvolvemento nos seus negocios.

Con este curso ao alumno abriránselle novos horizontes e conseguirá novas perspectivas para mellorar as súas pautas de comportamento.

O curso vai dirixido a directivos, executivos, secretarias de alta dirección Xefes de Prensa, Responsables de Relacións Institucionais, Responsables de Gabinetes de Comunicación e de Relacións Externas, Relacións Públicas, e en xeral a todas aquelas persoas cuxa labor dentro do organigrama empresarial requira un trato directo co público e outras empresas.

Con este curso o alumno aprenderá a:Gestionar adecuadamente a súa imaxe persoal e a imaxe empresarial no mábito das relacións con clientes, proveedores e institucións

Gestionar a atención no día a día a todos os contactos laborais

Organización de reunións e actos empresariais e institucionais

Manexar todos os aspectos da comunicación empresarial e as relacións públicas

Gestionar a imaxe corporativa da empresa

Integrar o protocolo dentro do seu trabajao diario e na organización empresarial

Sacar o máximo provecho de imaxe polos agasallos de empresa e as invitacións


O proceso de aprendizaxe baséase na lectura comprensiva das diferentes unidades didácticas que comprenden o curso e realización sistemática dos test de autoevaluación, ademais o curso está enfocado nun sentido eminentemente práctico con inumerables exemplos para cada apartado nos que se suscitan diferentes situacións e a mellor forma de gestionarlas e tratalas, ao longo do curso. Para superar o curso, o alumno deberá realizar varios casos prácticos suscitados polos titores e superar un exame final na plataforma de e-learning.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai

Temario cubierto por el curso:

Temario cuberto
Capítulo I - A Orixe do Protocolo
1.1. A orixe
1.2. A socialización e a jerarquización das relacións humanas
1.2.1. A socialización
1.2.2. A jerarquización
1.3. A importancia dos textos na historia do protocolo
1.4. A controversia, por que non?
1.5. A utilidade do protocolo

Capítulo II - Concepto de Protocolo
2.1. Definición de protocolo
2.2. Desmitifiquemos o protocolo
2.3. Clases de protocolo
2.4. Definicións básicas

Capítulo III - O Protocolo Empresarial: un Novo Concepto
3.1. O protocolo empresarial

Capítulo IV - A Cortesía na Empresa
4.1. Cortesía empresarial e cortesía social
4.2. Normas sociais versus usos sociais
4.3. Como se recibe a unha visita no despacho?
4.4. O saúdo
4.4.1. Á hora de saudar
4.4.2. O bico social na empresa
4.4.3. O besamanos
4.5. As presentacións
4.6. As tarxetas de visita
4.7. Os tratamentos: o emprego do "ti" e do "vostede"
4.8. Todas somos "señoras"
4.9. Os bos xeitos nos negocios
4.9.1. Regras de ouro do comportamento no ámbito laboral

Capítulo V - A Imaxe Persoal no Ámbito Laboral
5.1. A imaxe persoal
5.2. Os cinco primeiros minutos
5.3. As calidades da imaxe persoal
5.4. Compoñentes dunha boa imaxe
5.5. A imaxe no ámbito dos negocios
5.6. A elegancia
5.7. A muller no traballo
5.7.1. Recomendaciones para a muller no ámbito laboral
5.7.2. Factores que teremos en conta á hora de elixir nosa vestimenta
5.7.3. Consellos básicos sobre as cores
5.7.4. Maquillaje
5.7.5. Perfumes
5.7.6. A etiqueta feminina
5.8. O home: as ocasións informales e o lugar de traballo
5.8.1. O traxe masculino
5.8.2. A etiqueta no home

Capítulo VIN - A Arte de Invitar
6.1. A restauración: orixe e historia
6.2. Tipos de comedor e mesas
6.2.1. Tipos de mesa
6.2.2. Deseños estructurales dos comedores
6.3. As precedencias e os sistemas de colocación dos invitados
á mesa
6.3.1. O sistema das agullas do reloxo
6.3.2. O sistema cartesiano
6.4. A colocación das presidencias
6.4.1. O sistema francés
6.4.2. O sistema inglés
6.5. A prioridad da dereita e a situación do invitado de honor
6.6. Cesión das presidencias
6.6.1. Cesión da primeira presidencia, que corresponde ao anfitrión
6.6.2. Cesión da segunda presidencia, que corresponde á anfitriona
6.7. O punto de honor
6.8. O invitado de honor
6.9. Outros tipos de mesas
6.10. Os protagonistas son os invitados
6.10.1. Recomendaciones
6.11. Técnicas para indicar aos comensais o seu colocación á mesa: os meseros, os paneles e as tarxetas de plano individual
6.11.1. Para comidas dunha ou poucas mesas: os meseros
6.11.2. Para as grandes comidas (convenciones, banquetes...)
6.12. O anfitrión e os invitados
6.12.1. Si é vostede o invitado
6.12.2. Si é vostede o anfitrión
6.13. Os intérpretes
6.14. Os brindis
6.15. Os discursos nas comidas
6.16. O restaurante
6.16.1. Elementos crave da atención ao cliente durante a súa estancia nun establecemento
6.16.2. Decálogo da atención ao cliente
6.16.3. Normas de comportamento fronte ao cliente
6.17. Os bos xeitos á mesa
6.18. A orixe e a distribución dos elementos na mesa
6.18.1. A lencería
6.18.2. A vajilla
6.18.3. A cubertería
6.18.4. A cristalería
6.18.5. O prato de pan
6.18.6. Colocación do pétit-menage
6.19. Decoración da mesa
6.20. Normas para comezar a servir
6.20.1. Prioridad no servizo
6.20.2. Celebracións especiais
6.21. Acceso e retirada dun bufé

Capítulo VII - Agasallo nos Negocios
7.1. O week-end
7.1.1. Si é vostede o anfitrión
7.1.2. Si é vostede o invitado
7.2. Os agasallos de empresa

Capítulo VIII - A Atención ao Teléfono
8.1. Introdución
8.2. Recomendaciones
8.3. Os "nons" da atención ao teléfono
8.4. As chamadas entre executivos
8.4.1. Cando un executivo quere falar cunha persoa de menor rango
8.4.2. Cando dous executivos queren falar por teléfono a través das súas dúas secretarias
8.4.3. Cando dous executivos de igual rango queren falar a través da liña
8.5. O contestador automático
8.6. Os teléfonos móbiles

Capítulo IX - A Secretaria Eficaz e a súa Imaxe
9.1. A imaxe global da secretaria
9.1.1. Presenza física
9.1.2. A voz
9.2. A linguaxe corporal
9.2.1. A posición do corpo. A postura
9.2.2. A cara
9.3. A atención ao cliente
9.3.1. A necesidade de dispoñer dunha secretaria informada
9.3.2. A necesidade de dispoñer dunha secretaria motivada
9.4. Atencións que unha secretaria ha de ter cos clientes
9.5. Términos crave na recepción dun cliente
9.6. Temas que se deben evitar no traballo
9.7. Regras de ouro da secretaria perfecta
9.7.1. O que vostede nunca debe facer
9.7.2. O que si debe facer
9.7.3. A axenda
9.7.4. Como recibiremos ao visitante?
9.7.5. As chamadas
9.7.6. Finalización da visita
9.7.7. Que debe facer unha secretaria si o xefe non chega?
9.8. Estilos de dirección
9.8.1. Eficaz e participativo
9.8.2. Autoritario
9.8.3. Paternalista
9.8.4. Liberal
9.8.5. Brando
9.8.6. "Rube-executivo"

Capítulo X - Claves para Dominar as Relacións Interpersonales
10.1. A intelixencia emocional na empresa
10.2. A discreción
10.3. A asertividad

Capítulo XI - A Xestión Eficaz do Tempo
11.1. Xestión eficaz do tempo

Capítulo XII - As Viaxes de Negocios
12.1. Preparación e planificación
12.2. Obxectivos
12.3. Particularidades doutras culturas
12.3.1. Relacións comerciais con estranxeiros

Capítulo XIII - As Reunións de Traballo e as Comidas de Empresa
13.1. As reunións de traballo
13.1.1. Desviacións máis comúns das reunións
13.1.2. Formulacións previas a unha reunión
13.1.3. Motivos que xustifican as reunións
13.1.4. Planificación dunha reunión
13.1.5. Posibles distribucións da sala
13.2. Traballar só ou en equipo
13.3. As comidas de empresa
13.3.1. Almorzo de traballo
13.3.2. Coffe-break
13.3.3. Brunch
13.3.4. Xantar de traballo
13.3.5. Snak ou tentempié
13.3.6. Cea con parella

Capítulo XIV - A Redacción dunha Carta: Normas Xerais
14.1. A correspondencia comercial e empresarial
14.1.1. Como se dirixe a correspondencia?
14.1.2. A revisión estilística

Capítulo XV - Organización e Planificación de Actos
15.1. Elementos fundamentais dos actos públicos
15.1.1. A planificación
15.1.2. Estructuración
15.1.3. Documentación do acto
15.1.4. Recursos humanos
15.1.5. Medios materiais
15.1.6. Recursos económicos
15.1.7. Datos que han de barallarse para poder empezar a desenvolver un proxecto
15.2. Ejecución do proxecto dun evento
15.3. A documentación dun acto
15.4. Con respecto aos medios de comunicación
15.4.1. Tarefas do Departamento de Protocolo con respecto aos medios
15.5. A seguridade
15.5.1. Escoltas nos vehículos
15.5.2. Caravana de seguridade
15.6. Clasificación dos actos
15.6.1. Actos públicos oficiais
15.6.2. Actos públicos non oficiais
15.6.3. Actos privados
15.7. Presidencias e precedencias nun acto público
15.7.1. A presidencia dun acto
15.7.2. As precedencias nun acto
15.8. Colocación de personalidades en vehículos

Capítulo XVI - A Organización de Actos na Empresa
16.1. Planificación do acto público
16.2. Competencias do Departamento de Protocolo en canto á organización de actos na empresa
16.3. Preparación, desenvolvemento e avaliación dos actos promovidos pola empresa
16.3.1. A información sobre a realización dun evento
16.3.2. Lista de invitados e asistentes
16.3.3. Elección do marco para a celebración
16.3.4. Protocolo
16.3.5. Documentación
16.3.6. Medios materiais
16.3.7. Agradecimientos
16.4. Organización de actos
16.4.1. A visita guiada
16.4.2. Exhibicións comerciais ou feiras
16.4.3. Inauguraciones e colocaciones de primeira pedra
16.4.4. As xuntas de accionistas
16.5. Os congresos
16.5.1. Preparación do congreso
16.5.2. Desenvolvemento do congreso
16.5.3. Clausura
16.5.4. Traballos posteriores

Capítulo XVII - Protocolo Oficial Español
17.1. Generalidades
17.2. A Casa Real española
17.2.1. Carácter, sucesión e proclamación
17.2.2. Atribuciones que corresponden ao Rei
17.2.3. O Rei como mando supremo das Forzas Armadas (art. 62 da Constitución)
17.2.4. Distinción entre Familia Real e Familia do Rei
17.2.5. Tratamentos da Familia Real
17.2.6. A Casa do Rei
17.2.7. O saúdo
17.2.8. Precedencias
17.2.9. A indumentaria real
17.2.10. Relacións cos particulares: audiencias, solicitudes ou peticións
17.3. A estrutura do Estado español
17.3.1. Introdución
17.3.2. Antecedentes da Constitución de 1978
17.3.3. Estrutura da Constitución
17.3.4. A estrutura política do Estado español
17.4. Os símbolos do Estado
17.4.1. O escudo nacional
17.4.2. O himno nacional
17.4.3. A bandeira nacional
17.4.4. Colocación das bandeiras: precedencias e ubicación
17.4.5. Disposición das bandeiras
17.5. Protocolo dentro da Comunidade Autónoma
17.5.1. O Estado das Autonomías
17.5.2. Precedencias das Comunidades Autónomas
17.6. As competencias autonómicas
17.6.1. Organización institucional
17.6.2. Tratamentos nas Comunidades Autónomas
17.6.3. Heráldica autonómica
17.6.4. Prelación das autoridades dunha Comunidade Autónoma en actos aos que non asisten autoridades da Administración do Estado
17.7. Tratamentos honoríficos
17.7.1. Rei, Familia Real, Casa do Rei
17.7.2. Xefes de Estado non coroados
17.7.3. Excelentísimo Señor / Excelentísima Señora
17.7.4. Ilustrísimo Señor / Ilustrísima Señora
17.7.5. Señoría
17.7.6. Administración local
17.7.7. Forzas Armadas
17.7.8. Carreira Diplomática
17.7.9. Igrexa Católica 17.8. Anexo: Real Decreto 2099/1983

Capítulo XVIII - A Identidade Corporativa na Empresa
18.1. A Dirección de Comunicación
18.2. Identidade corporativa
18.3. Imaxe corporativa
18.3.1. O nome
18.3.2. O logotipo
18.3.3. Os símbolos
18.3.4. As cores corporativos
18.3.5. Culturemas
18.3.6. A arquitectura corporativa
18.3.7. Datos obxectivos
18.4. A estratexia

Capítulo XIX - Os Códigos de Empresa
19.1. Códigos de empresa
19.2. As formas de expresarse
19.2.1. Linguaxe oral
19.2.2. Linguaxe escrita
19.3. Celebracións
19.4. Usos no vestir
19.4.1. Con respecto aos homes
19.4.2. No caso das mulleres

Capítulo XX - O Protocolo dentro do Organigrama Empresarial
20.1. O organigrama empresarial
20.2. A ubicación das relacións públicas, o protocolo e os gabinetes de prensa dentro do organigrama empresarial
20.3. Campos nos que actuará o protocolo dentro da empresa

Capítulo XXI - A Comunicación Empresarial
21.1. Política de comunicación integral
21.2. Comunicación interna
21.2.1. Comunicación descendente
21.2.2. Comunicación ascendente
21.2.3. Comunicación horizontal ou lateral
21.3. Comunicación externa
21.3.1. Gabinetes de Relacións Públicas e Protocolo
21.3.2. Gabinetes de Prensa
21.3.3. Gabinetes externos de comunicación

Capítulo XXII - A Formación Comunicacional dos Directivos
22.1. Función directiva e necesidades de comunicación da empresa
22.2. O comportamento ante os medios de comunicación
22.3. Recomendaciones para intervir ante unha audiencia
22.4. Como falar en público? A comunicación oral
22.4.1. Esquema dunha intervención en público
22.4.2. A oratoria
22.5. Normas xerais para a comunicación falada e escrita
22.5.1. Evitemos "as tres tentacións"
22.6. Debate e negociación
22.6.1. Características que debe reunir un bo negociador
22.6.2. Fases da negociación
22.6.3. O protocolo na negociación

Capítulo XXIII - A Comunicación non Verbal
23.1. Introdución
23.2. Características da comunicación non verbal
23.3. A Quinesia
23.3.1. A influencia da cultura
23.3.2. Xestos que delatan aos mentirosos
23.3.3. Os xestos das mans
23.3.4. Os xestos dos brazos e pernas
23.3.5. A mirada
23.3.6. Saúdos e galanteos
23.3.7. A mensaxe do corpo
23.4. A Paralingüística
23.4.1. Volume
23.4.2. Ton
23.4.3. Entonación
23.4.4. Velocidade
23.4.5. Fluidez
23.5. A Proxemia
23.6. Os movementos corporais nunha reunión de traballo
Bibliografía

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Protocolo e Comunicación na Empresa e os Negocios está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: