Cursos y Masters de CODIS Cursos y Masters de CAS Training Cursos y Masters de Universidad Francisco de Vitoria-CESAE Cursos y Masters de ACCADEMIA DEL LUSSO Cursos y Masters de TRAZOS Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de SURGE Centro de Estudios Cursos y Masters de Innotec Formación Cursos y Masters de Centro de Estudios de las VENTAS FORMANET Cursos y Masters de Escuela de ciencias tanatoesteticas

Máster en Qualitat i Medi ambient

Precio 1295 € - Cursos de especialización, OnLine de 670 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Máster Profesional en Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente Máster en Calidade e Medio Ambiente   Máster en Qualitat i Medi ambient   Mestrado em Qualidade e Médio Ambiente Máster In Quality and Means Ambiente Máster En Qualité et Moyen Environnement
 
Justificación/Descripción del curso:

ACEDIS Formació llança aquest Master en Qualitat i Medi ambient posant a l"abast de l"alumne la Metodologia ACEDIS que tan bons resultats ha reflectit al llarg de la nostra experiència com Centre de formació on-line, aquest Master ha estat elaborat per més de 20 Consultors de Qualitat i Medioambiente especialidados en totes les àrees del ram, aconseguint així aunar una metodologia contrastada amb els millors coneixements pràctics i teòrics.

L"alumne que finalitzi el curs amb aprofitament, obtindrà el Diploma que li acredita com Consultor en Qualitat i Medi ambient així com Auditor Intern de Sistemes de Qualitat sota la Norma ISO 9001 i de Sistemes de Gestió Ambiental sota la Norma ISO 14001.

Al finalitzar el curs, l"alumne estarà capacitat per a:

1.- Responsabilitzar-se del disseny, implantació i manteniment del Sistema de Qualitat en l"empresa així com per a actuar d"assessor extern i encaminar cap al compliment de les normes ISO per a obtenir les certificacions oportunes.
2.- Encarregar-se de la Gestió Mediambiental en l"empresa i assessorar externamente sobre la implantació de sistemes de Gestió Ambiental a la recerca de les certificacions de compliment de les normes ISO.
3.- Realitzar Auditories de Qualitat i Medi ambient que avalin el compliment de les normes ISO Corresponents.

Requisitos de acceso al curso:

Aquest Master no requereix Titulació Universitària

Està dirigit a professionals de la gestió empresarial així com a qualsevol persona que desitgi teer un coneixement profund dels Sistemes de Gestió de la Qualitat i el Medi ambient amb el major reconeixement i prestigi internacional i amb una alta demanda de les empreses de professionals formats en aquestes àrees.

Temario cubierto por el curso:

ÀREA DE QUALITAT


MÒDUL 1 - Introducció a la Qualitat

1.1. Des de l"inici de la Qualitat
1.2. Sensibilització cap a la Qualitat

MÒDUL 2 - Sistemes de gestió de Qualitat segons ISO 9001:2000

2.1. Requisits generals
2.2. Requisits de la documentació
2.3. Responsabilitats de l"Adreça
2.4. Gestió de Recursos
2.5. Control de la Producció o la Prestació del Servei
2.6. Disseny
2.7. Calibración
2.8. Seguiment, anàlisi i millora
2.9. Auditories Internes

MÒDUL 3 - Eines de Millora Contínua

3.1. La satisfacció del client
3.2. La millora contínua
3.3. Les 7 eines per a la millora contínua
3.4. Anàlisi modal de fallades i efectes
3.5. Les 7 noves eines per a la millora contínua
3.6. Tècniques estadístiques de control de processos

MÒDUL 4 - Cap a l"Excel·lència Empresarial

4.1. Fonaments
4.2. Cultura del canvi
4.3. La gestió per processos
4.4. La planificació estratègica
4.5. Lideratge
4.6. Treball en equip i Adreça de reunions.
4.7. Les 5S
4.8. Formació
4.9. Benchmarking
4.10. Empowerment
4.11. Les 6 Sigma
4.12. Costos de Qualitat

MÒDUL 5 - La gestió de l"Excel·lència Empresarial

5.1. Introducció al model EFQM
5.2. Els criteris agents
5.3. Els criteris resultats
5.4. REVER
5.5. Autoevaluación segons EFQM
5.6. Caminant cap a EFQM


ÀREA DE MEDI AMBIENT


MÒDUL 1 - Introducció

1.1. Introducció al Medi ambient
1.2. Introducció cap als Sistemes de Gestió Mediambiental

MÒDUL 2 - Enginyeria i Contaminació Ambiental

2.1. Contaminació atmosférica i marc legal
2.2. Contaminació aquàtica i marc legal
2.3. Contaminació per residus i marc legal
2.4. Emmagatzematge i transport de productes químics
2.5. Contaminació per sorolls i marc legal
2.6. Llei 16/2002 de Control i Prevenció Integrats de la Contaminació

MÒDUL 3 - Sistema de Gestió Mediambiental segons ISO 14001:2004

3.1. Objecte de la norma ISO 14001:2004 i camp d"aplicació
3.2. Definicions
2.3. Política Mediambiental
3.4. Planificació
3.5. Implantació i funcionament
3.6. Comprovació i acció correctora
3.7. Revisió per la Direción
3.7. Auditories Internes segons ISO 14001:2004

MÒDUL 4 - Reglament EMAS

4.1. Reglament EMAS I (1836/93)
4.2. Creació de nou Reglament EMAS II
4.3. Requisits del Reglament EMAS
4.4. Declaració Mediambiental
4.5. Diferències i similituds entre ISO 14001:2004 I Reglament EMAS II

MÒDUL 5 - Avantatges i inconvenients dels Sistemes de Gestió

5.1. Avantatges d"imatge
5.2. Avantatges comercials
5.3. Avantatges econòmics
5.4. Avantatges empresarials

MÒDUL 6 - Altres sistemes de Gestió Mediambiental

6.1. La família de Normes ISO 14000
6.2. L"anàlisi del cicle de vida
6.3. Agenda Local 21
6.4. L"ecoetiquetado
6.5. Bones pràctiques mediambientals


SISTEMES DE GESTIÓ INTEGRATS


MODULO ÚNIC - Correspondències entre ISO 9001 i ISO 14001

1.1. Punts similars
1.2. Integració documental
1.3. Punts no integrables
1.4. Metodologia d"implantació de sistema integrat
1.5. Altres sistemes integrats de gestió

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Máster en Qualitat i Medi ambient está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: