Cursos y Masters de CESMA Business School Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de CIPSA Centro de Informática Profesional Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de La Salle Barcelona Cursos y Masters de Escuela de Negocios y Formacion Continua - ENFOC Cursos y Masters de Grupo Rihergonsa EICM Cursos y Masters de TRAZOS Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de DEUSTO Formación

Técnico en Selección de Persoal

Precio 300 € - Cursos de especialización, OnLine de 68 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Técnico en Selección de Personal   Técnico en Selección de Persoal   Tècnic en Selecció de Personal Técnico em Selecção de Pessoal Technician in Selection of Personal Technicien en Sélection de Personnel
 
Justificación/Descripción del curso:

Actualmente, o capital humano nas empresas é a clave do éxito, e constitúe un elemento cada vez máis importante na consecución dos obxectivos da empresa e para conseguir un adecuado aprovechamiento do capital humano faise necesario dispoñer de especialistas na selección de persoal que consiguan por métodos obxectivos atopar e captar á persoa adecuada para cada posto de traballo.

Neste sentido, os profesionais de Recursos Humanos deben estar familiarizados coas áreas craves da xestión empresarial. Deben ter unha boa formación en técnicas de selección, desenvolvemento, xestión de carreiras profesionais, retribución, avaliación do desempeño e formación, e estar ao día en avances tales como a xestión do coñecemento, a xestión por competencias ou as novas formas de traballo, todas estas ferramentas que permitirán acertar coa persoa adecuada para o posto adecuado e con iso multiplicar a productividad e a rentabilidad da empresa.

O alumno aprendera a:


Determinar as competencias necesarias para a correcta cobertura de cada posto de traballo

Visualizar e entender as competencias de cada candidato a fin de determinar o seu idoneidad para o posto

Levar adecuadamente o proceso de selcción e a entrevista aos candidatos co fin de non perder na comunicación detalles das posibilidades reais de cada candidato

Realizar completamente todo o proceso de selección, desde a procura de candidatos ata a determinación do máis adecuado para cada posto

Requisitos de acceso al curso:

Non hai requisitos de acceso


Dirixido a responsables de Recursos Humanos e estudantes de ciencias sociais interesados en enfocar a súa carreira cara á xestión de persoal

Temario cubierto por el curso:

MÓDULO UNICO - Selección de Persoal

UD 01. - Xestión de Recursos Humanos por competencias
1. Introdución ás competencias
2. Sistema de xestión por competencias
3. Aplicación de estratexias de rrhh
4. E-competencias
5. Competencias crave
6. As competencias

UD02. - Selección de persoal tradicional
1. Introdución e conceptos crave
2. A planificación de persoais
3. Selección desde a perspectiva de xénero
4. Análise e descrición do posto de traballo
5. Reclutamiento
6. Desenvolvemento e proceso da selección
7. Análise e decisión
8. Control do proceso de selección
9. Conclusións

UD03. - Selección de persoal por competencias
1. Selección e competencias.
2. Análise do posto de traballo por competencias
3. A entrevista por competencias
4. Un modelo de perfil competencial.
5. Competencias estratéxicas ou de empresa
6. Avaliación potencial do candidato
7. Avaliación do desempeño
8. Fases do proceso de selección por competencias.
9. Conclusións

UD04. - e-recuitment (Reclutamiento na rede)
1. Reclutamiento.
2. Características do e-recruitment.
3. Ferramenta principal do seleccionador.
4. Algunhas páxinas que venden este servizo.
5. Conclusións.

UD05.- A Entrevista persoal
1. Concepto de entrevista
2. Diferentes pasos que conforman a entrevista.
3. Algúns consellos para entrevistadores.
4. Preguntas dos candidatos.
5. Preguntas rifar co bo gusto.

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Técnico en Selección de Persoal está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso: