Cursos y Masters de EANE Escuela Abierta de Negocios Cursos y Masters de ESAH Estudios Superiores Abiertos de Hostelería Cursos y Masters de La Salle Barcelona Cursos y Masters de Océano Idiomas Cursos y Masters de IEB Instituto de Estudios Bursátiles Cursos y Masters de INSTITUTO EUROPEO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Cursos y Masters de Centro de Estudios CEAC Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de DEUSTO Formación Cursos y Masters de Growman Group

Tècnic en Selecció de Personal

Precio 300 € - Cursos de especialización, OnLine de 68 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Técnico en Selección de Personal Técnico en Selección de Persoal   Tècnic en Selecció de Personal   Técnico em Selecção de Pessoal Technician in Selection of Personal Technicien en Sélection de Personnel
 
Justificación/Descripción del curso:

Actualment, el capital humà en les empreses és la clau de l"èxit, i constitueix un element cada cop més important en la consecució dels objectius de l"empresa i per aconseguir un adient aprofitament del capital humà es fa necessari disposar d"especialistes en la selecció de personal que consiguan per mètodes objectius trobar i captar a la persona adient per a cada lloc de treball.

En aquest sentit, els professionals de Recursos Humans han d"estar familiarizados amb les àrees claus de la gestió empresarial. Han de tenir una bona formació en tècniques de selecció, desenvolupament, gestió de carreres professionals, retribució, avaluació de l"exerceixo i formació, i estar al dia en avanços tals com la gestió del coneixement, la gestió per competències o les noves formes de treball, totes aquestes eines que permetran encertar amb la persona adient per al lloc adient i amb això multiplicar la productivitat i la rendibilitat de l"empresa.

L"alumne aprendera a:


Determinar les competències necessàries per a la correcta cobertura de cada lloc de treball

Visualitzar i entendre les competències de cada candidat a fi de determinar la seva idoneïtat per al lloc

Portar adequadament el procés de selcción i l"entrevista als candidats amb la finalitat de no perdre en la comunicació detallis de les possibilitats reals de cada candidat

Realitzar completament tot el procés de selecció, des de la recerca de candidats fins a la determinació del més adient per a cada lloc

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha requisits d"accés


Dirigit a responsables de Recursos Humans i estudiants de ciències socials interessats a enfocar la seva carrera cap a la gestió de personal

Temario cubierto por el curso:

MÒDUL UNICO - Selecció de Personal

UD 01. - Gestió de Recursos Humans per competències
1. Introducció a les competències
2. Sistema de gestió per competències
3. Aplicació d"estratègies de rrhh
4. I-competències
5. Competències clau
6. Les competències

UD02. - Selecció de personal tradicional
1. Introducció i conceptes clau
2. La planificació de plantilles
3. Selecció des de la perspectiva de gènere
4. Anàlisi i descripció del lloc de treball
5. Reclutament
6. Desenvolupament i procés de la selecció
7. Anàlisi i decisió
8. Control del procés de selecció
9. Conclusions

UD03. - Selecció de personal per competències
1. Selecció i competències.
2. Anàlisi del lloc de treball per competències
3. L"entrevista per competències
4. Un model de perfil competencial.
5. Competències estratègiques o d"empresa
6. Avaluació potencial del candidat
7. Avaluació de l"exerceixo
8. Fases del procés de selecció per competències.
9. Conclusions

UD04. - i-recuitment (Reclutament a la xarxa)
1. Reclutament.
2. Característiques de l"i-recruitment.
3. Eina principal del seleccionador.
4. Algunes pàgines que venen aquest servei.
5. Conclusions.

UD05.- L"Entrevista personal
1. Concepte d"entrevista
2. Diferents passos que conformen l"entrevista.
3. Alguns consells per entrevistadores.
4. Preguntes dels candidats.
5. Preguntes renyides amb el bon gust.

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Tècnic en Selecció de Personal está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso: