Cursos y Masters de IEB Instituto de Estudios Bursátiles Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de Eventos Selección Cursos y Masters de European Quality Formación Cursos y Masters de Escuela de Administración de Empresa Cursos y Masters de ACCADEMIA DEL LUSSO Cursos y Masters de Mainfor Cursos y Masters de Your Sitting Cursos y Masters de INTEFOR Cursos y Masters de Grupo Atrium

Dirección de reuniones

Precio 212 € - Formación para empresas, Presencial de 16 horas
 
Justificación/Descripción del curso:

§ Aprendre a dirigir reunions de manera operativa i eficient.
§ Entrenar habilitats que facilitin la optimització de les reunions, com ara la comunicació, la presa de decisions, la planificació, la gestió del temps, ...
§ Conèixer aquell documents i aquells processos que legalment hem de tenir en compte a l'hora de realitzar reunions dins la cooperativa.

Requisitos de acceso al curso:

Persones que vulguin conèixer eines bàsiques de conducció de reunions i obtenir-ne la màxima rendibilitat.

Temario cubierto por el curso:

§ Com planificar, organitzar i dirigir una reunió: res d'improvisar!!!
§ Diferents tipus de reunions. Reunions eficaces versus reunions ineficaces. Causes de la falta d'eficàcia de les reunions.
§ La preparació de les reunions: Fases i Tempo. "L'abans", el "durant" i el "després"
§ Rol i funcions dels participants en una reunió: el facilitador o moderador i els assistents.
§ Tipologies personals i pautes comportametals en les reunions. Perfils facilitadors i distorsionadors de les reunions.
§ Tècniques i estratègies de dinamització i control de reunions.
§ Gestió de situacions problemàtiques en una reunió.
§ Reunions i presa de decisions.
§ Decàleg de les reunions amb èxit.
§ Les reunions de Consell Rector.
§ Les Assemblees.

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Dirección de reuniones está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 04/01/2005.

Etiquetas del curso: