Cursos y Masters de ACEDIS Formación Cursos y Masters de Fundación General de la Universidad de Salamanca Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de IMF Formacion Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de Universidad Francisco de Vitoria-CESAE Cursos y Masters de Aulacat Cursos y Masters de Cenautica, S.A. Cursos y Masters de Bas Formación Cursos y Masters de OBS Online Business School

C.F.G.M Tècnic en cures auxiliars d’infermeria ON-LINE

Precio 3300 € - Formación Reglada, A distancia de 1400 horas
 
Justificación/Descripción del curso:

C.F.G.M Tècnic en cures auxiliars d’infermeria (1400 hores)
Àmbit professional i de treball
Tècnic auxiliar d’infermeria, tècnic auxiliar d’atenció primària, tècnic d’atenció domiciliària o tècnic auxiliar d’unitats especials i salut mental.
Principals ocupacions i llocs de treball
En hospitals, consultes mèdiques, clíniques dentals, centres geriàtrics, centres de salut mental, centres de balneoteràpia, centres o hospitals de dia, unitats d’atenció sociosanitària d’entitats públiques o privades i centres d’atenció primària.

Requisitos de acceso al curso:

Per poder accedir a un cicle formatiu de grau mitjà cal tenir un d’aquests requisits:

• Tenir el certificat de superació de la prova d’accés al cicle formatiu de grau mitjà.
• Haver superat el curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà.
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 o 45 anys.

O bé tenir algun dels següents títols:

• Títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria.
• Títol de tècnic o tècnica d’un cicle formatiu de grau mitjà.
• Títol de batxillerat unificat polivalent (BUP).

Són equivalents al títol de graduat o graduada en educació secundària:

• Títol de tècnic o tècnica auxiliar (FP1 d´abans) de qualsevol especialitat
• Títol de batxillerat superior, tècnic o laboral del pla d’estudis del 1953 o del 1957
• Primer i segon curs de BUP (sempre que no es tinguin més de dues matèries pendents entre els dos cursos)
• Títol d’oficial industrial (obtingut abans del 1975)

Temario cubierto por el curso:

C1-Operacions administratives i documentació sanitària 60 hores
C2-L’ésser humà davant la malaltia 60 hores
C3- Benestar del pacient /client:higiene i moviment 60 hores
C4-Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats del ésser humà 240 hores
C5-Primers auxilis 30 hores
C6-Higiene del medi hospitalari i neteja de material 90 hores
C7-Recolzament psicològic al pacient/client 60 hores
C8-Educació per a la salut 30 hores
C9-Tècniques d’ajuda odontològica estomatològiques 90 hores
C10-Relacions en l’equip de treball 60 hores
C11-Formació i orientació laboral 60 hores
C12-Formació en centres de treball 410 hores
C13-Síntesi 60 hores
C14 -Anglès 30 hores

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso C.F.G.M Tècnic en cures auxiliars d’infermeria ON-LINE está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 22/10/2014.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: