Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de HOME ENGLISH - Enseñanza de Idiomas a Distancia Cursos y Masters de INSTITUTO EUROPEO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Cursos y Masters de Centro de Estudios Titulae Cursos y Masters de Campus Training Cursos y Masters de Universidad Rey Juan Carlos - EAE Cursos y Masters de Ostelea Cursos y Masters de Universidad San Jorge Cursos y Masters de DEUSTO Formación Cursos y Masters de Implika

Gestió de Compres i Aprovisionaments en l"Empresa

Precio 300 € - Cursos de especialización, OnLine de 68 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Gestión de Compras y Aprovisionamientos en la Empresa Xestión de Compras e Aprovisionamientos na Empresa   Gestió de Compres i Aprovisionaments en l“Empresa   Gestão de Compras e Abastecimentos na Empresa Management of Shopping and Procurements in the Company Gestion d“Achats et Approvisionnements dans l“Entreprise
 
Justificación/Descripción del curso:

L"objectiu general del curs és capacitar als participants responsables de satisfer les necessitats materials de les empreses, el aprovisionament, de manera que s"assegurin les operacions productives en l"empresa i la seva qualitat, i es minorin els terminis i costos d"aprovisionament.

Un dels reptes als quals s"enfronten les empreses espanyoles és l"augment de la seva eficiència quant a productivitat i competitivitat. Sense aquests factors, segons els analistes i economistes, l"empresa veurà dificultada la seva sortida de la crisi, no ho aconseguirà, i de fer-ho es trobarà en situació de desavantatge enfront dels seus competidors que si hagin apostat per augmentar la seva eficiència.

Les empreses amb un volum significatiu de tràfic de mercaderies comporten de la necessitat d"una
gestió de proveïdors i compres per part del personal qualificat per obtenir uns resultats òptims en la cadena de gestió de les mateixes.

L"elecció d"un proveïdor per a un subministrament determinat és un factor important i clau per a la nostra gestió posterior del producte no només per les facilitats pago o el ràpid lliurament que ens pugui proporcionar, sinó que ofereix al nostre client final una millor i major eficàcia logística amb resultats destacables.

Com a conseqüència de l"aplicació de coneixements adquirits en aquest curs de gestió de compres, indubtablement l"empresa guanyarà en competitivitat, reduint costos, obrint nous mercats i aconseguit oportunitats que d"una altra manera difícilment aconseguirà.

En finalitzar el curs el curs, l"alumne aprendrà a:


  • Identificar i diferenciar les funcions de compres i aprovisionament, dins de la gestió global del negoci

  • Aplicar sistemes objectius en la selecció i homologació de proveïdors

  • Controlar l"impacte que la gestió de compres té sobre la rendibilitat de l"empresa

  • Comprovar les noves estratègies en la gestió de compres.

  • Realitzar una correcta anàlisi i una presa de decisions encertada, contemplant totes les variables i funcions determinants

  • Dirigir projectes de millora d"un sistema logístic o productiu des dels aprovisionaments.

  • Aplicar en l"empresa les tècniques i eines operatives, aconseguint una major eficàcia i eficiència en la gestió dels processos de compra i aprovisionament.

El curs s"estructura en quatre mòduls i cadascun d"aquests en unitats didàctiques ben definides amb l"objectiu d"introduir i familiaritzar a l"alumne amb les tècniques més comunes de la gestió de compra. Totes les unitats tenen una breu presentació amb els objectius d"aprenentatge pretesos per la misam i al final un resum per destacar les idees i conceptes fonamentals de la mateixa, ajudant així a l"alumne a avançar en l"estudi.

Per millorar l"aprenentatge es platean casos pràctics basats en casos reals que l"alumne haurà de resoldre i presentar al tutor abans de finalitzar el curs.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha requisits específics d"accés a aquest curs.

Temario cubierto por el curso:

MODULO 01 - COMPRES I APROVISIONAMENTS

LA FUNCIÓ D"APROVISIONAMENT
1. - INTRODUCCIÓ
2. - L"enfocament logístic
3. - Importància de la funció d"aprovisionament
4. - Definició de la funció d"aprovisionament
5. - Organització del departament de compres
6. - Relacions del departament de compres amb la resta dels departaments
7. - Qualificació del comprador
8. - La informàtica i la funció de compres
L"ADREÇA DE COMPRES
1. - Introducció. La funció directiva
2. - La planificació empresarial
3. - Estratègies i organització del departament de compres
5. - Missions i objectius genèrics del sistema de compres
6. - Proposta d"un model estratègic: el comakership
DESENVOLUPO DE POLÍTIQUES DE COMPRES
1. - Introducció.
2. - Polítiques del departament de compres
3. - Resum d"alternatives per a la política de compres
4. - La política de compres segons el model estratègic del comakership

MODULO 02 - CONTROL DE COMPRES

SATISFACCIÓ DE LA DEMANDA DE COMPRES. LA GESTIÓ D"ESTOCS
1. - Introducció a la Previsió de la Demanda de Compres
2. - Qüestions fonamentals en la planificació de materials
3. - Demanda Independent Tècniques Clàssiques de Gestió d"Estocs
4. - Demanda Depenent: Nous Enfocaments de Gestió d"Estocs
5. - Els subministraments Just in Estafi
6. - La importància del Transport
LA QUALITAT DELS APROVISIONAMENTS
1. - Introducció al concepte de qualitat
2. - Principis de la qualitat
3. - El cost de la qualitat
4. - La qualitat total
5. - Subministraments Just in Estafi i Qualitat Total
6. - La gestió de la qualitat en el model del comakership
L"ANÀLISI DEL VALOR EN LES COMPRES
1. - Introducció
2. - Participació del comprador en l"anàlisi dels valors
3. - Metodologia de l"anàlisi del valor
4. - El valor de les compres i l"anàlisi ABC

MODULO 03 - GESTIÓ DE PROVEÏDORS

SELECCIÓ DE PROVEÏDORS
1. - Introducció. El nombre de proveïdors
2. - Evolució en els sistemes d"avaluació de proveïdors
3. - Sistemes d"avaluació i selecció de proveïdors
4. - Els programes d"avaluació preventiva
FUENTES DE SUBMINISTRAMENT
1. - Introducció. El mercat subministrador
2. - Tipus de mercat subministrador
3. - El coneixement dels possibles proveïdors
4. - El coneixement dels productes i les característiques de la producció
5. - La distribució, l"estat dels estocs i el consum
6. - El màrqueting de compres
AVALUACIÓ D"OFERTES, COSTOS I PREUS
1. - La sol·licitud d"ofertes
2. - L"avaluació i selecció d"ofertes, costos i preus

MODULO 04 - GESTIÓ DE COMPRES

EL PROCÉS DE NEGOCIACIÓ
1. - Introducció a la negociació
2. - Perspectiva general: L"ètica de la negociació
3. - Preparació de la negociació
4. - Una estratègia per negociar
5. - Les clàusules del contracte
6. - La redacció dels contractes
GESTIÓ DE COMANDES
1. - Introducció
2. - Càlcul de la comanda quan la demanda és independent
3. - Càlcul de la comanda quan la demanda és depenent
4. - El tractament de les comandes. La documentació de l"aprovisionament
6. - El tractament dels litigis
ORGANITZACIÓ DE LES COMPRES. CONTROL I AUDITORIA
1. - Organització de les compres. Organització administrativa
2. - Control i auditoria de les compres

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Gestió de Compres i Aprovisionaments en l“Empresa está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso: