Cursos y Masters de EUDE-Escuela Europea de Dirección y Empresa Cursos y Masters de CESMA Business School Cursos y Masters de Nebrija Business School-CESAE Cursos y Masters de Escuela Europea de Negocios Cursos y Masters de CENTRO TECNICO EUROPEO Cursos y Masters de Escuela de Negocios y Formacion Continua - ENFOC Cursos y Masters de ACCADEMIA DEL LUSSO Cursos y Masters de Ealde Business Scholl Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de SEAS Estudios Superiores Abiertos

Xestión de Compras e Aprovisionamientos na Empresa

Precio 300 € - Cursos de especialización, OnLine de 68 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Gestión de Compras y Aprovisionamientos en la Empresa   Xestión de Compras e Aprovisionamientos na Empresa   Gestió de Compres i Aprovisionaments en l“Empresa Gestão de Compras e Abastecimentos na Empresa Management of Shopping and Procurements in the Company Gestion d“Achats et Approvisionnements dans l“Entreprise
 
Justificación/Descripción del curso:

O obxectivo xeral do curso é capacitar aos participantes responsables de satisfacer as necesidades materiais das empresas, o aprovisionamiento, de modo que se aseguren as operacións produtivas na empresa e a súa calidade, e minórense os prazos e custos de aprovisionamiento.

Uno dos retos aos que se enfrontan as empresas españolas é o aumento da súa eficiencia en canto a productividad e competitividad. Sen estes factores, segundo os analistas e economistas, a empresa verá dificultada a súa saída da crise, non o conseguirá, e de facelo atoparase en situación de desventaja fronte ás súas competidores que si aposten por aumentar a súa eficiencia.

As empresas cun volume significativo de tráfico de mercancías conllevan da necesidade dunha
xestión de proveedores e compras por parte do persoal cualificado para obter uns resultados óptimos na cadea de xestión das mesmas.

A elección dun proveedor para un fornezo determinado é un factor importante e clave para a nosa xestión posterior do produto non só polas facilidades pago ou a rápida entrega que nos poida proporcionar, senón que ofrece ao noso cliente final unha mellor e maior eficacia logística con resultados destacables.

Como consecuencia da aplicación de coñecementos adquiridos neste curso de xestión de compras, indudablemente a empresa gañará en competitividad, reducindo custos, abrindo novos mercados e alcanzado oportunidades que doutro xeito difícilmente logrará.

Ao finalizar o curso o curso, o alumno aprenderá a:


  • Identificar e diferenciar as funcións de compras e aprovisionamiento, dentro da xestión global do negocio

  • Aplicar sistemas obxectivos na selección e homologación de proveedores

  • Controlar o impacto que a xestión de compras ten sobre a rentabilidad da empresa

  • Comprobar as novas estratexias na xestión de compras.

  • Realizar unha correcta análise e unha toma de decisións acertada, contemplando todas as variables e funciones determinantes

  • Dirixir proxectos de mellora dun sistema logístico ou produtivo desde os aprovisionamientos.

  • Aplicar na empresa as técnicas e ferramentas operativas, logrando unha maior eficacia e eficiencia na xestión dos procesos de compra e aprovisionamiento.

O curso se estrutura en catro módulos e cada un destes en unidades didácticas ben definidas co obxectivo de introducir e familiarizar ao alumno coas técnicas máis comúns da xestión de compra. Todas as unidades teñen unha breve presentación cos obxectivos de aprendizaxe pretendidos pola misam e ao final un resumo para destacar as ideas e conceptos fundamentais da mesma, axudando así ao alumno a avanzar no estudo.

Para mellorar a aprendizaxe se platean casos prácticos baseados en casos reais que o alumno deberá resolver e presentar ao titor antes de finalizar o curso.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai requisitos específicos de acceso a este curso.

Temario cubierto por el curso:

MODULO 01 - COMPRAS E APROVISIONAMIENTOS

A FUNCIÓN DE APROVISIONAMIENTO
1. - INTRODUCIÓN
2. - O enfoque logístico
3. - Importancia da función de aprovisionamiento
4. - Definición da función de aprovisionamiento
5. - Organización do departamento de compras
6. - Relacións do departamento de compras co resto dos departamentos
7. - Cualificación do comprador
8. - A informática e a función de compras
A DIRECCIÓN DE COMPRAS
1. - Introdución. A función directiva
2. - A planificación empresarial
3. - Estratexias e organización do departamento de compras
5. - Misións e obxectivos genéricos do sistema de compras
6. - Proposta dun modelo estratéxico: o comakership
DESENVOLVEMENTO DE POLÍTICAS DE COMPRAS
1. - Introdución.
2. - Políticas do departamento de compras
3. - Resumo de alternativas para a política de compras
4. - A política de compras segundo o modelo estratéxico do comakership

MODULO 02 - CONTROL DE COMPRAS

SATISFACCIÓN DA DEMANDA DE COMPRAS. A XESTIÓN DE STOCKS
1. - Introdución á Previsión da Demanda de Compras
2. - Cuestións fundamentais na planificación de materiais
3. - Demanda Independente Técnicas Clásicas de Xestión de Stocks
4. - Demanda Dependente: Novos Enfoques de Xestión de Stocks
5. - Os suministros Just in Estafe
6. - A importancia do Transporte
A CALIDADE DOS APROVISIONAMIENTOS
1. - Introdución ao concepto de calidade
2. - Principios da calidade
3. - O custo da calidade
4. - A calidade total
5. - Suministros Just in Estafe e Calidade Total
6. - A xestión da calidade no modelo do comakership
A ANÁLISE DO VALOR NAS COMPRAS
1. - Introdución
2. - Participación do comprador na análise dos valores
3. - Metodoloxía da análise do valor
4. - O valor das compras e a análise ABC

MODULO 03 - XESTIÓN DE PROVEEDORES

SELECCIÓN DE PROVEEDORES
1. - Introdución. O número de proveedores
2. - Evolución nos sistemas de avaliación de proveedores
3. - Sistemas de avaliación e selección de proveedores
4. - Os programas de avaliación preventiva
FONTES DE FORNEZO
1. - Introdución. O mercado suministrador
2. - Tipos de mercado suministrador
3. - O coñecemento dos posibles proveedores
4. - O coñecemento dos produtos e as características da produción
5. - A distribución, o estado dos stocks e o consumo
6. - O marketing de compras
AVALIACIÓN DE OFERTAS, CUSTOS E PREZOS
1. - A solicitude de ofertas
2. - A avaliación e selección de ofertas, custos e prezos

MODULO 04 - XESTIÓN DE COMPRAS

O PROCESO DE NEGOCIACIÓN
1. - Introdución á negociación
2. - Perspectiva xeral: A ética da negociación
3. - Preparación da negociación
4. - Unha estratexia para negociar
5. - As cláusulas do contrato
6. - A redacción dos contratos
XESTIÓN DE PEDIDOS
1. - Introdución
2. - Cálculo do pedido cando a demanda é independente
3. - Cálculo do pedido cando a demanda é dependente
4. - O tratamento dos pedidos. A documentación do aprovisionamiento
6. - O tratamento dos litixios
ORGANIZACIÓN DAS COMPRAS. CONTROL E AUDITORÍA
1. - Organización das compras. Organización administrativa
2. - Control e auditoría das compras

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Xestión de Compras e Aprovisionamientos na Empresa está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso: