Cursos y Masters de ESAH Estudios Superiores Abiertos de Hostelería Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de Escuela Europea de Marketing y Empresa Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de Fundación General de la Universidad de Salamanca Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de Growman Group Cursos y Masters de Escuela de Negocios y Dirección Cursos y Masters de Edisur Cursos y Masters de IEBSchool

Planes d"Emergències, Incendis i Primers Auxilis

Precio 150 € - Cursos de especialización, OnLine de 50 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Planes de Emergencias,  Incendios y Primeros Auxilios Plans de Urxencias, Incendios e Primeiros Auxilios   Planes d“Emergències, Incendis i Primers Auxilis   Planos de Emergências, Incêndios e Primeiros Auxilios Plans of Emergencies, Fires and First Helps Plans d“Émergences, Incendies et Premiers Auxilios
 
Justificación/Descripción del curso:

Aquesta acció formativa es dirigeix, en general, als treballadors en actiu del sector que vulguin especialitzar-se en primers auxilis i plans d"emergència. En definitiva, aquesta acció formativa s"orienta a qualificar als treballadors amb la finalitat de que puguin desenvolupar la seva pròpia carrera professional i orientar la seva promoció, independentment de la categoria professional a la qual pertanyi.

L"objectiu principal de l"alumne és proporcionar un panorama ampli i complet d"actuació, adquirint la capacitació per a un maneig clínic inicial i eficaç de les Urgències, els esforços coordinats de les quals puguin assegurar la vida del pacient i prevenir possibles accidents.

Els alumnes que finalitzin aquesta acció formativa seran capaces de:


  • Conèixer les normes per a la prestació de primers auxilis.

  • Identificar els procediments per prestar primers auxilis.

  • Aplicar les tècniques de primers auxilis més adequades en funció de la causa de la emergència.

  • Conèixer els possibles perills en el lloc de l"accident

  • Conèixer els elements necessaris per a la implantació d"un pla d"evacuació i emergència.

  • Adquirir una perspectiva global per actuar en cas d"emergència.

  • Conèixer els Factors determinants de el perill d"incendis.

  • Analitzar la Química del foc.

  • Mesurades de protecció enfront d"incendis i emergències
Requisitos de acceso al curso:

No hi ha requisits específics per a aquest curs.

Temario cubierto por el curso:

O.D. 1 - RISC D"INCENDI
1. Introducció
2. Foc i incendi
3. El desenvolupament d"un incendi
4. Efectes dels incendis
5. L"actuació integral contra els incendis
6. La protecció contra incendis
7. L"extinció d"incendis
8. Equips d"extinció
9. Altres mitjans
10. Mitjans exteriors de protecció
11. Dotació d"instal·lacions de protecció contra incendis
12. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis

O.D. 2 - PLANES D"EMERGÈNCIA I AUTOPROTECCIÓ
1. Introducció
2. Objectius del pla d"emergència
3. Concepte d"emergència
4. Punts de trobada i alarma davant una emergència
6. Manual d"instruccions
7. Pla d"informació i formació
8. Simulacres
9. La norma bàsica d"autoprotecció

O.D. 3 - PRIMERS AUXILIS
1. Introducció
2. Objectius
3. Esquema de la unitat
4. Primers auxilis
5. Consells generals del socorrisme
6. Organització del socorrisme en l"empresa d"acord amb la legislació vigent
7. Activació del sistema d"emergència
8. Baules de la cadena de socors
9. Perfil tipus del socorrista
10. Material i locals de primers auxilis
11. Tècniques de primers auxilis
12. Ofegats
13. Obstrucció de la via aèria per un objecte
14. Reanimació cardiopulmonar (R.C.P.)
15. Fractures
16. Accidents per electricitat
17. Enverinament o intoxicacions
18. Lesions oftalmológicas
19. Insolaciones
20. Atacs epilèptics
21. Ferides

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Planes d“Emergències, Incendis i Primers Auxilis está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 19/09/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: