Cursos y Masters de Escuela de Negocios y Formacion Continua - ENFOC Cursos y Masters de EMA Formación Cursos y Masters de Universidad Francisco de Vitoria-CESAE Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de Enseñanza Europea de Formacion Cursos y Masters de Escuela Europea de Negocios Cursos y Masters de BTC Universidad de Vic Cursos y Masters de ISED Cursos y Masters de ACCADEMIA DEL LUSSO Cursos y Masters de EFODIS

Plans de Urxencias, Incendios e Primeiros Auxilios

Precio 195 € - Cursos de especialización, OnLine de 50 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Planes de Emergencias,  Incendios y Primeros Auxilios   Plans de Urxencias, Incendios e Primeiros Auxilios   Planes d“Emergències, Incendis i Primers Auxilis Planos de Emergências, Incêndios e Primeiros Auxilios Plans of Emergencies, Fires and First Helps Plans d“Émergences, Incendies et Premiers Auxilios
 
Justificación/Descripción del curso:

Esta acción formativa diríxese, en xeral, aos traballadores en activo do sector que queiran especializarse en primeiros auxilios e plans de urxencia. En definitiva, esta acción formativa oriéntase a cualificar aos traballadores co fin de que poidan desenvolver a súa propia carreira profesional e orientar a súa promoción, independientemente da categoría profesional á que pertenza.

O obxectivo principal do alumno é proporcionar un panorama amplo e completo de actuación, adquirindo a capacitación para un manexo clínico inicial e eficaz das Urxencias, cuxos esforzos coordinados poidan asegurar a vida do paciente e previr posibles accidentes.

Os alumnos que finalicen esta acción formativa serán capaces de:


  • Coñecer as normas para a prestación de primeiros auxilios.

  • Identificar os procedementos para prestar primeiros auxilios.

  • Aplicar as técnicas de primeiros auxilios máis adecuadas en función da causa da urxencia.

  • Coñecer os posibles perigos no lugar do accidente

  • Coñecer os elementos necesarios para a implantación dun plan de evacuación e urxencia.

  • Adquirir unha perspectiva global para actuar en caso de urxencia.

  • Coñecer os Factores determinantes do perigo de incendios.

  • Analizar a Química do lume.

  • Medidas de protección fronte a incendios e urxencias
Requisitos de acceso al curso:

Non hai requisitos específicos para este curso.

Temario cubierto por el curso:

Ou.D. 1 - RISCO DE INCENDIO
1. Introdución
2. Lume e incendio
3. O desenvolvemento dun incendio
4. Efectos dos incendios
5. A actuación integral contra os incendios
6. A protección contra incendios
7. A extinción de incendios
8. Equipos de extinción
9. Outros medios
10. Medios exteriores de protección
11. Dotación de instalacións de protección contra incendios
12. Señalización das instalacións manuais de protección contra incendios

Ou.D. 2 - PLANS DE URXENCIA E AUTOPROTECCIÓN
1. Introdución
2. Obxectivos do plan de urxencia
3. Concepto de urxencia
4. Puntos de encontro e alarma ante unha urxencia
6. Manual de instrucións
7. Plan de información e formación
8. Simulacros
9. A norma básica de autoprotección

Ou.D. 3 - PRIMEIROS AUXILIOS
1. Introdución
2. Obxectivos
3. Esquema da unidade
4. Primeiros auxilios
5. Consellos xerais do socorrismo
6. Organización do socorrismo na empresa de acordo coa lexislación vigente
7. Activación do sistema de urxencia
8. Eslabones da cadea de socorro
9. Perfil tipo do socorrista
10. Material e locais de primeiros auxilios
11. Técnicas de primeiros auxilios
12. Afogados
13. Obstrucción da vía aérea por un obxecto
14. Reanimación cardiopulmonar (R.C.P.)
15. Fracturas
16. Accidentes por electricidade
17. Envenenamiento ou intoxicaciones
18. Lesións oftalmológicas
19. Insolaciones
20. Ataques epilépticos
21. Feridas

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Plans de Urxencias, Incendios e Primeiros Auxilios está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 19/09/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: