Cursos y Masters de Isefi Cursos y Masters de Nebrija Business School-CESAE Cursos y Masters de Centro de Estudios CEAC Cursos y Masters de ISED Cursos y Masters de CAS Training Cursos y Masters de La Salle - Centro de Estudios Universitarios OnLine Cursos y Masters de Formatic Barna Cursos y Masters de EFODIS Cursos y Masters de Instituto Superior de Arte -  I ART Cursos y Masters de Centro de Estudios de las VENTAS FORMANET

Curso de OpenOffice Writer Avanzado Procesador de Textos

Precio 210 € - Cursos de especialización, OnLine de 50 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Introducción a las Redes Sociales y el Community Management   Curso de OpenOffice Writer Avanzado  Procesador de Textos   Curs d“OpenOffice Writer Avançat  Processador de Textos Curso de OpenOffice Writer Avançado Processador de Textos Course of OpenOffice Writer Advanced  Processor of Texts Cours d“OpenOffice Writer Devancé  Procesador de Textes
 
Justificación/Descripción del curso:

Un procesador de textos é un programa informático que permite a creación, modificación (ou edición) e impresión de documentos, fundamentalmente de texto. Os procesadores de textos actuais permiten crear documentos moi elaborados e complexos coa inclusión nos mesmos de táboas, gráficos, imaxes e outros obxectos diversos. Así mesmo, incorporan ferramentas avanzadas para a corrección ortográfica, creación de cartas personalizadas, cartas modelo, persoais e outras moitas aplicacións que permiten maximizar o rendemento de calquera traballo que requira a creación de documentos de tipo texto

OpenOffice.org Writer é un procesador de texto multiplataforma que forma parte do conxunto de aplicacións da suite ofimática OpenOffice.org. Ademais doutros formatos estándares e ampliamente utilizados de documentos, pode abrir e gravar o formato propietario .doc de Microsoft Word case na súa totalidade

OpenOffice.org Writer ten unha vantaxe indiscutible fronte Microsot Word e é o feito de ser un programa gratuito distribuído baixo licenza GNU dispoñible para diversos sistemas operativos.

Pode protexer documentos con contraseña, gardar versións do mesmo documento, inserir imaxes, obxectos OLE, admite firmas digitales, símbolos, fórmulas, táboas de cálculo, gráficos, hiperenlaces, marcadores, formularios, etc.

Writer é tamén un potente editor HTML tan fácil de usar como un documento de texto. Só con entrar no menú Ver e seleccionar "Deseño para internet" cambia o formato do cadro de texto, asemellándose a unha páxina web, que se pode editar da mesma forma que si fose un procesador de textos. Con el tamén se poden facer etiquetas, así como tarxetas de presentación fácilmente, sen ter que modificar o formato dun documento de texto para iso. Tamén ten unha galería de imaxes, texturas e botóns. E un gran servizo de axuda.

Totalmente configurable, pódese modificar calquera opción de páxina, botóns, barras de ferramentas e outras opcións de linguaxe, autocorrección, ortografía, etc.

Crea documentos, oficios ou inclusive libros enteiros. Writer é unha excelente ferramenta para editar, dar formato e navegar a través dos teus documentos. Writer dáche a facilidade de escribir documentos complexos usando unha interfaz que poderás operar instantáneamente.

O alumno aprenderá a:


Instalar, manexar e configurar con soltura o programa OpenOffice.org Writer

Crear arquivos con todas as características necesarias do mesmo xeito que habitualmente facemos con Microsoft Word

Traballar co programa sacándolle todo o partido ás opcións máis avanzadas do mesmo, como macros automatizadas ou combinar correspondencia

Aproveitar o procesador de textos para realizar os traballos de forma máis rápida e automatizada diminuíndo os esforzos e tempos para a xeración de documentos empresariais ou persoais

Traballar cono estilos que nos permitirán xerar escritos con formatos automatizados reducindo o tempo e aumentando a estandarización

Aproveitar opcións adicionais xa incluídas no programa como a xeración de documentos en formato pdf.

O proceso de aprendizaxe baséase na lectura comprensiva das diferentes unidades didácticas que comprenden o curso, visualización en video dunha explicación detallada do tratado na unidade, realización dunha práctica en tempo real sobre unha simulación online do propio programa no sistema e realización sistemática dos test de autoevaluación, ademais o curso está enfocado nun sentido eminentemente práctico con innumerables exemplos para cada apartado nos que se suscita a forma máis adecuada de explotar as diferentes opcións do programa, ao longo do curso. Para superar o curso, o alumno deberá realizar varios casos prácticos suscitados polos titores e superar un exame final na plataforma de e-learning.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai.
Dirixido a empresas e particulares que queiran implantar tecnoloxías Open Source para as súas tarefas habituais de creación e edición de textos e comunicaciónsTemario cubierto por el curso:

1. CONFIGURACIÓN AVANZADA DE OPENOFFICE WRITER
1.1. Descrición da contorna de traballo de OpenOffice Writer
1.2. Mostrar e ocultar barras de ferramentas
1.3. Personalizar as barras de ferramentas
1.4. Personalizar os menús
1.5. Programar accións con teclado
1.6. Ver ou ocultar os carácteres non imprimibles
1.7. Opcións da aplicación
1.8. Ampliar/diminuír a escala de visualización de OpenOffice Writer

2. COMBINAR CORRESPONDENCIA
2.1. Introdución
2.2. O asistente para combinar correspondencia
2.2.1. Selección do documento inicial para combinar correspondencia
2.2.2. Seleccionar o tipo de documento
2.2.3. Inserción do bloque de direccións
2.2.4. Crear un saúdo
2.2.5. Axustar o deseño
2.2.6. Editar o documento
2.2.7. Personalización do documento
2.2.8. Gardar, imprimir ou enviar correo electrónico
2.3. Campos para a combinación de correspondencia

3. FORMATOS AVANZADOS
3.1. Formatos de carácteres
3.2. Formatos de párrafo
3.2.1. Sangría e espazos
3.2.2. Alineación
3.2.3. Fluxo de texto
3.2.4. Esquema e numeración
3.2.5. Tabuladores
3.2.6. Iniciais
3.2.7. Bordos e fondos de párrafo

4. TABULACIONES
4.1. Introdución ás tabulaciones
4.2. Fixar tabulaciones empregando a regra
4.3. Fixar tabulaciones empregando a pestana tabulaciones do cadro de diálogo párrafo.

5. MANEXO DE MACROS
5.1. Introdución
5.2. Gravar unha macro
5.3. Seleccionar e executar unha macro
5.4. Mostrar unha macro como un botón nunha barra de ferramentas

6. ESTILOS
6.1. Introdución
6.2. Aplicar un estilo
6.3. Crear un novo estilo
6.4. Personalizar un estilo existente

7. ACCIÓNS IMPORTANTES DE WRITER
7.1. Exportar un documento de writer a formato pdf
7.1.1. Introdución ao formato pdf
7.1.2. Exportar un documento de writer a formato pdf
7.2. Configuración do idioma para a aplicación
7.3. Corrección ortográfica dun documento
7.4. Autocorrección
7.5. Separación silábica e sinónimos
7.6. Contar palabras e carácteres

8. ENCABEZADOS, PÉS DE PÁXINA E NOTAS AO PÉ.
8.1. Encabezados e pés de páxina
8.2. Notas ao pé de páxina
8.2.1. Engadir e editar notas ao pé
8.2.2. Eliminar unha nota ao pé
8.2.3. Notas ao final
8.2.4. Configuración das notas ao pé

9. TÁBOAS
9.1. Creación de táboas
9.2. Engadir texto nunha táboa e moverse polas celas dunha táboa
9.3 seleccionar celas, filas, columnas e táboa
9.4. Inserir e eliminar filas, columnas e táboas
9.5. Formateo de celas
9.6. Combinar/ dividir celas
9.7. Tamaño de filas e columnas


Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de OpenOffice Writer Avanzado Procesador de Textos está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: