Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de Growman Group Cursos y Masters de Centro de Estudios de las VENTAS FORMANET Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de HOME ENGLISH - Enseñanza de Idiomas a Distancia Cursos y Masters de Bas Formación Cursos y Masters de Escuela Europea de Marketing y Empresa Cursos y Masters de UOCx Cursos y Masters de ACN Consulting Cursos y Masters de Institut Numància Formació

Curso de Técnico en Xestión Medioambiental

Precio 750 € - Cursos de especialización, OnLine de 352 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Técnico en Sistemas de Gestión Medioambiental   Curso de Técnico en Xestión Medioambiental   Curs de Tècnic en Gestió Mediambiental Curso de Técnico em Gestão Medioambiental Course of Technician in Environmental Management Cours de Technicien en Gestion Environnementale
 
Justificación/Descripción del curso:

ACEDIS Formación lanza este Curso Superior en Sistemas de Xestión do Medio Ambiente poñendo ao alcance do alumno a Metodoloxía ACEDIS e toda a súa experiencia en formación de auténticos profesionais, logo de participar na formación de máis de 2.000 especialistas e profesionais fundamentalmente dos sectores da Prevención, Xestión de Calidade e Medio Ambiente, que tan bos resultados reflectiu ao longo da nosa historia como Centro de formación on-line.

O alumno especializarase da man de consultores especialistas en Xestión do Medio Ambiente que actualmente están traballando no sector, sendo esta una das áreas profesionais con máis demanda e necesidades de persoal cualificado, xa que o consumidor é cada vez máis esixente co produto final e as empresas van implantando estes sistemas ao darse conta de que son o mellor xeito de optimizar os seus beneficios e garantirse o mellor aprovechamiento dos seus factores produtivos, ademais de garantirse unha boa xestión dos seus sistemas con respecto do Medio Ambiente e evitar sancións, multas e ata utilizar estes certificados como ferramenta de venda ante a crecente preocupación do consumidor ante o medio no que vivimos e a súa propia saúde..

Ao finalizar o curso, o alumno estará capacitado para:Responsabilizarse do deseño, implantación e mantemento do Sistema de Xestión Medio Ambiental na empresa así como para actuar de asesor externo e encamiñar cara ao cumprimento das normas ISO para obter as certificaciones oportunas.
Profundar na xestión do Medio Ambiente na empresa encaminándo a cara á garantía de respecto medioambiental que facilita a contratación en concursos da Administración Pública.
Realizar Auditorías internas de Xestión Medioambiental que avalen o cumprimento das normas ISO Correspondentes.
Asesorar á empresa o cumprimento das esixencias legais en materia de Medio Ambiente


O curso estará tutorizado e monitorizado en todo momento polos nosos consultores especialistas, tendo o alumno diferentes canles de comunicación cos mesmos a través de foros de consulta, e-mail, mensaxes privadas e Canles de Charla en tempo real (Chats)

Ademais o alumno realizará diferentes test de autoevaluación ao longo do curso, podendo realizalos cantas veces estime oportuno e obtendo a corrección inmediatamente na pantalla do seu ordenador, estes exercicios servirán de preparación para o exame final que seguirá o mesmo sistema.

Ao finalizar cada Módulo do temario os consultores do curso organizarán unha charla en tempo real (voluntaria para os alumnos) coma se dunha clase presencial tratásese, na que os alumnos poderán participar libremente e enriquecer os coñecementos adquiridos no Módulo ao integrarse nos diferentes fíos de conversación que se vaian producindo (este complemento facilitará ao alumno que desexe participar a comprensión da materia e enriquecerá a aprendizaxe, ao ver que dúbidas xorden entre outros compañeiros e poder complementarlas coas propias, substituíndo en gran medida a ausencia de clases presenciales)

ACEDIS Formación lanza este Curso Superior en Sistemas de Xestión do Medio Ambiente poñendo ao alcance do alumno a Metodoloxía ACEDIS e toda a súa experiencia en formación de auténticos profesionais, logo de participar na formación de máis de 2.000 especialistas e profesionais fundamentalmente dos sectores da Prevención, Xestión de Calidade e Medio Ambiente, que tan bos resultados reflectiu ao longo da nosa historia como Centro de formación on-line.

O alumno especializarase da man de consultores especialistas en Xestión do Medio Ambiente que actualmente están traballando no sector, sendo esta una das áreas profesionais con máis demanda e necesidades de persoal cualificado, xa que o consumidor é cada vez máis esixente co produto final e as empresas van implantando estes sistemas ao darse conta de que son o mellor xeito de optimizar os seus beneficios e garantirse o mellor aprovechamiento dos seus factores produtivos, ademais de garantirse unha boa xestión dos seus sistemas con respecto do Medio Ambiente e evitar sancións, multas e ata utilizar estes certificados como ferramenta de venda ante a crecente preocupación do consumidor ante o medio no que vivimos e a súa propia saúde..

Ao finalizar o curso, o alumno estará capacitado para:Responsabilizarse do deseño, implantación e mantemento do Sistema de Xestión Medio Ambiental na empresa así como para actuar de asesor externo e encamiñar cara ao cumprimento das normas ISO para obter as certificaciones oportunas.
Profundar na xestión do Medio Ambiente na empresa encaminándo a cara á garantía de respecto medioambiental que facilita a contratación en concursos da Administración Pública.
Realizar Auditorías internas de Xestión Medioambiental que avalen o cumprimento das normas ISO Correspondentes.
Asesorar á empresa o cumprimento das esixencias legais en materia de Medio Ambiente


O curso estará tutorizado e monitorizado en todo momento polos nosos consultores especialistas, tendo o alumno diferentes canles de comunicación cos mesmos a través de foros de consulta, e-mail, mensaxes privadas e Canles de Charla en tempo real (Chats)

Ademais o alumno realizará diferentes test de autoevaluación ao longo do curso, podendo realizalos cantas veces estime oportuno e obtendo a corrección inmediatamente na pantalla do seu ordenador, estes exercicios servirán de preparación para o exame final que seguirá o mesmo sistema.

Ao finalizar cada Módulo do temario os consultores do curso organizarán unha charla en tempo real (voluntaria para os alumnos) coma se dunha clase presencial tratásese, na que os alumnos poderán participar libremente e enriquecer os coñecementos adquiridos no Módulo ao integrarse nos diferentes fíos de conversación que se vaian producindo (este complemento facilitará ao alumno que desexe participar a comprensión da materia e enriquecerá a aprendizaxe, ao ver que dúbidas xorden entre outros compañeiros e poder complementarlas coas propias, substituíndo en gran medida a ausencia de clases presenciales)

Requisitos de acceso al curso:

Non ten

Temario cubierto por el curso:

MÓDULO 1 - Introdución

1.1. Introdución ao Medio Ambiente
1.2. Introdución cara aos Sistemas de Xestión Medioambiental

MÓDULO 2 - Ingeniería e Contaminación Ambiental

2.1. Contaminación atmosférica.
2.2. Contaminación acústica.
2.3. Contaminación do auga.
2.4. Contaminación por residuos.
2.5. Contaminación de chans.
2.6. Contaminación de augas subterráneas.
2.7. Lei 16/2002 IPPC.

MÓDULO 3 - Sistema de Xestión Medioambiental segundo ISO 14001:2004

3.1. Obxecto da norma ISO 14001:2004 e campo de aplicación
3.2. Definicións
2.3. Política Medioambiental
3.4. Planificación
3.5. Implantación e funcionamento
3.6. Comprobación e acción correctora
3.7. Revisión pola Direción
3.7. Auditorías Internas segundo ISO 14001:2004

MÓDULO 4 - Reglamento EMAS

4.1. Reglamento EMAS I (1836/93)
4.2. Creación de novo Reglamento EMAS II
4.3. Requisitos do Reglamento EMAS
4.4. Declaración Medioambiental
4.5. Diferenzas e similitudes entre ISO 14001:2004 E Reglamento EMAS II

MÓDULO 5 - Vantaxes e inconvenientes dos Sistemas de Xestión

5.1. Vantaxes de imaxe
5.2. Vantaxes comerciais
5.3. Vantaxes económicas
5.4. Vantaxes empresariais

MÓDULO 6 - Outros sistemas de Xestión Medioambiental

6.1. A familia de Normas ISO 14000
6.2. A análise do ciclo de vida
6.3. Axenda Local 21
6.4. O ecoetiquetado
6.5. Boas prácticas medioambientales

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Técnico en Xestión Medioambiental está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: