Cursos y Masters de ACEDIS Formación Cursos y Masters de EMA Formación Cursos y Masters de CODIS Cursos y Masters de Edisur Cursos y Masters de Your Sitting Cursos y Masters de ESEL Escuela Superior de Estudios Laborales Cursos y Masters de ITAE, Escuela de Negocios Cursos y Masters de Escuela Europea de Negocios Cursos y Masters de Aulacat Cursos y Masters de Ostelea

Valenciano Mitjà

Precio 175 € - Cursos de especialización, Presencial de 40 horas - Titulación Emitida por el centro - Bolsa de empleo Propia del centro
 
Justificación/Descripción del curso:

Sedes de realización del curso: Valencia

¿Vols presentar-te a les proves de nivell mitjà de valencià que convoca la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV). Doncs ara ho tens fàcil per presentar-t’hi gaudint de gran preparació i superar-les amb èxit, perquè ha afegit dins la seva oferta formativa el curso de Valencià Mitjà del Centre d’Estudis Lluis Vives, amb el qual podràs reforçar totes les competències que requereixes per aprovar l’examen de la mà de professionals.

Requisitos de acceso al curso:

Sin requisitos de acceso.

Temario cubierto por el curso:

Àrea de compresió Tipus de prova: Llegir un text i respondre diverses qüestions de dos o més opcions (mínim 10 preguntes): textuals, de contingut, de derivació, de síntesi o de sinonímia.
Àrea d´expressió escrita Tipus de prova: Redactar un text formal d´un mínim de 200 paraules.
Fer un dictat de 100 paraules, aproximadament.
Àrea d´estructures lingüístiques Tipus de prova: Contestar un qüestionari de 60 ítems tipus test, amb tres alternatives, de les quals només una és correcta.
a) Lèxic i semàntica (15 qüestions).
b) Morfologia i sintaxi (30 qüestions).
c) Normativa ortogràfica (15 qüestions).
Àrea d´expressió i interacció oral Tipus de prova: Llegir en veu alta un text. Realitzar una exposició oral sobre un tema determinat i interactuar amb una altra persona.

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Valenciano Mitjà está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 20/03/2014.

Etiquetas del curso: