Cursos y Masters de Fundación General de la Universidad de Salamanca Cursos y Masters de SAE Institute Spain Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de EANE Escuela Abierta de Negocios Cursos y Masters de Escuela de Diseño y Moda ISA Cursos y Masters de INTEFOR Cursos y Masters de Euroinnova Formación Cursos y Masters de ACEDIS Formación Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de ESAH Estudios Superiores Abiertos de Hostelería

Disseny i desenvolupament de sistemes APPCC en la indústria alimentària

Precio 250 € - Cursos de especialización, Presencial de 20 horas - Titulación Emitida por el centro - Bolsa de empleo Propia del centro
 
Justificación/Descripción del curso:

Adquirir coneixement teóric pràctics per al disseny i desenvolupament de sistemes d'anàlisis de perills i punts crítics de control (APPCC) en diferents sectors de la indústria alimentària, atenent a la creixent demanda en el mercat de professionals especialitzats en tecnologia i seguretat alimentària

Requisitos de acceso al curso:

El curs aquesta dissenyat per a estudiantes i titulats universitaris en carreres de ciències relacionats amb l'alimentació: Veterinaris, Biòlegs, Farmacèutics, Tecnólegs d'aliments, Enginyers Agrònoms i Enginyers tècnics agrícoles, Bioquímics, Químics...

Temario cubierto por el curso:

1 sistemes de autocontrol en la indústria alimentària concepte, origen, base legal i disseny d'un sistema APPCC

2 requisits previs per a la implantació de sistemes APPCC disseny higiènic de locals, instal?lacions i equips
Pla de formació de treballadors
Pla de bones pràctiques de manipulació
Pla de manteniment de locals, instal?lacions i equips
Pla de neteja i desinfecció
Pla de control de residus
Pla de control de plagues
Pla de control d'aigües de proveïment
Pla de control de la trazabilidad
Pla de control de proveïdors
3 directrius per a la implantació de sistemes appcc
formació de l'equip APPCC
descripció del producte
elaboració de diagrames de fluix del procés
desenvolupament d'anàlisi de perills del procés
establiment de mesures preventives
determinació dels punts de control crític (*PCC)
establiment dels límits crítics per a cada *PCC
establiment d'un sistema de vigilància per a cada *PCC
establiment de mesures correctores
sistemes de documentació i registre
procediments de verificació del sistema

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Disseny i desenvolupament de sistemes APPCC en la indústria alimentària está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 30/09/2004.

Etiquetas del curso: