Cursos y Masters de Institut Numància Formació Cursos y Masters de OBS Online Business School Cursos y Masters de ACCADEMIA DEL LUSSO Cursos y Masters de BTC Universidad de Vic Cursos y Masters de Eventos Selección Cursos y Masters de EANE Escuela Abierta de Negocios Cursos y Masters de CODIS Cursos y Masters de INTEFOR Cursos y Masters de UOCx Cursos y Masters de Campus Training

Curs de Manipulador d"Aliments

Precio 40 € - Cursos de especialización, OnLine de 20 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Manipulador de Alimentos Curso de Manipulador de Alimentos   Curs de Manipulador d“Aliments   Curso de Manipulador de Alimentos Course of Manipulador of Foods Cours de Manipulateur de Nourritures
 
Justificación/Descripción del curso:

Aquest curs està dirigit a tota aquella persona que per qüestions laborals manipuli aliments i per consiguente estigui obligada haver superat la formació de manipulador d"aliments.

La creixent exigència de les normatives i l"augment de la demanda d"aliments de major qualitat alimentària per part dels consumidors, fa necessari que els professionals i treballadors que desenvolupen la seva labor com a Manipuladors d"Aliments, tinguin coneixements d"higiene alimentària que els permetin conèixer la forma més correcta de realitzar el seu treball contribuint així a augmentar la seguretat alimentària.

Amb aquesta base han estat regulats els aspectes mínims de formació que han de manejar-se en aquest àmbit de la manipulació d"aliments i s"han establert les mesures mínimes de formació que ha d"adquirir tota persona que manipuli productes destinats a l"alimentació humana per garantir la nostra pròpia seguretat alimentària.

El 19 de febrer de 2010 s"ha publicat en el B.O.I. la derogació Reial decret 109/2010 de 5 de febrer que deroga el Reial decret 202/2000, amb aquesta modificació normativa, s"elimina l"obligació d"autorització administrativa prèvia per als cursos de manipulador d"aliments però es manté l"obligació d"aquesta formació i es trasllada la responsabilitat en matèria de formació des de les administracions competents als operadors d"empreses alimentàries, que hauran d"acreditar, en les visites de control oficial, que els manipuladors de les empreses han estat degudament formats en les labors encomanades, amb el que aquest curs és perfectament vàlid per complir amb el requisit legal de formació.

Requisitos de acceso al curso:

Cap

Temario cubierto por el curso:

MODULO UNICO - Capacitació per a manipulador d"aliments.

1. Riscos per a la Salut Derivats del Consum d"aliments
2. Alteració i Contaminació dels Aliments
3. Emmagatzematge i Transport
4. Mètodes Principals de Conservació d"Aliments
5. Neteja i Desinfecció - Planes L+D. Control de Plagues
6. Maneig de Residus
7. Envasat d"Aliments
8. Guies de Pràctiques Correctes d"Higiene
9. Actituds i Hàbits Higiènics dels Manipuladors d"Aliments
10. Informació Obligatòria i Etiquetatge que Han de Portar els Aliments
11. La Responsabilitat de l"Empresa quant a la Prevenció
12. Qualitat Higiènic-Sanitària. Concepte i Enfocament Actual
13. Manipulador d"Aliments específic per al Lloc de treball Desenvolupat

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs de Manipulador d“Aliments está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso: