Cursos y Masters de Centro de Estudios de las VENTAS FORMANET Cursos y Masters de Campus Training Cursos y Masters de Edisur Cursos y Masters de ISED Cursos y Masters de Isefi Cursos y Masters de IIMN Internacional de Márketing Cursos y Masters de Nett Formación Cursos y Masters de TRAZOS Cursos y Masters de UOCx Cursos y Masters de Abaco Centro de Estudios

Curso de Manipulador de Alimentos

Precio 40 € - Cursos de especialización, OnLine de 20 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Manipulador de Alimentos   Curso de Manipulador de Alimentos   Curs de Manipulador d“Aliments Curso de Manipulador de Alimentos Course of Manipulador of Foods Cours de Manipulateur de Nourritures
 
Justificación/Descripción del curso:

Este curso está dirixido a toda aquela persoa que por cuestións laborais manipule alimentos e por consiguente estea obrigada superar a formación de manipulador de alimentos.

A crecente esixencia das normativas e o aumento da demanda de alimentos de maior calidade alimentaria por parte dos consumidores, fai necesario que os profesionais e traballadores que desenvolven o seu labor como Manipuladores de Alimentos, teñan coñecementos de higiene alimentaria que lles permitan coñecer a forma máis correcta de realizar o seu traballo contribuíndo así a aumentar a seguridade alimentaria.

Con esta base foron regulados os aspectos mínimos de formación que deben manexarse neste ámbito da manipulación de alimentos e establecéronse as medidas mínimas de formación que debe adquirir toda persoa que manipule produtos destinados á alimentación humana para garantir nosa propia seguridade alimentaria.

O 19 de febreiro de 2010 publicouse no B.Ou.E. a derrogación Real Decreto 109/2010 de 5 de febreiro que derroga o Real Decreto 202/2000, con esta modificación normativa, elimínase a obrigación de autorización administrativa previa para os cursos de manipulador de alimentos pero mantense a obrigación de devandita formación e trasládase a responsabilidade en materia de formación desde as administracións competentes aos operadores de empresas alimentarias, que haberán de acreditar, nas visitas de control oficial, que os manipuladores das empresas foron debidamente formados nos labores encomendados, co que este curso é perfectamente válido para cumprir co requisito legal de formación.

Requisitos de acceso al curso:

Ningún

Temario cubierto por el curso:

MODULO UNICO - Capacitación para manipulador de alimentos.

1. Riscos para a Saúde Derivados do Consumo de alimentos
2. Alteración e Contaminación dos Alimentos
3. Almacenamiento e Transporte
4. Métodos Principais de Conservación de Alimentos
5. Limpeza e Desinfección - Plans L+D. Control de Pragas
6. Manexo de Residuos
7. Envasado de Alimentos
8. Guías de Prácticas Correctas de Higiene
9. Actitudes e Hábitos Higiénicos dos Manipuladores de Alimentos
10. Información Obligatoria e Etiquetado que Deben Levar os Alimentos
11. A Responsabilidade da Empresa en canto á Prevención
12. Calidade Higiénico-Sanitaria. Concepto e Enfoque Actual
13. Manipulador de Alimentos específico para o Posto de Traballo Desenvolvido

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Manipulador de Alimentos está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso: