Cursos y Masters de SURGE Centro de Estudios Cursos y Masters de DEUSTO Salud Cursos y Masters de Your Sitting Cursos y Masters de INTEFOR Cursos y Masters de EPS Centro de Estudios de la Motocicleta Cursos y Masters de Centro de Estudios CEAC Cursos y Masters de La Salle - Centro de Estudios Universitarios OnLine Cursos y Masters de Aulacat Cursos y Masters de CIPSA Centro de Informática Profesional Cursos y Masters de Centro de Estudios Titulae

Elaboració i Creació d"Informes

Precio 115 € - Cursos de especialización, OnLine de 32 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Elaboración y Creación de Informes Elaboración e Creación de Informes   Elaboració i Creació d“Informes   Elaboração e Criação de Relatórios Elaboración And Creation of Reports Élaboration et Création de Rapports
 
Justificación/Descripción del curso:

Té un gran projecte i no sap com explicar-ho? El seu cap li ha demanat un informe i no sap com fer-ho? Li seria més fàcil exposar les seves idees i objectius de forma oral, però ningú té temps per escoltar-li? Desitja que el seu informe li proporcioni la possibilitat de promoció interna que tant desitja?

A més dels recursos tècnics i lingüístics indispensables, el tutor desvetlla les grans diferències entre els diferents tipus d"informes, la psicologia dels destinataris en funció de si són de ciències o lletres i els criteris de filtrat dels departaments de redacció per elaborar les denominades notes de premsa.

Conegui les claus necessàries per anticipar-se a les necessitats dels seus lectors interns o externs i aconseguirà que el seu informe tingui l"èxit esperat. Aprengui a elaborar informes clars, directes i concisos.

El curs transmetrà a l"alumne la importància de la elaboració un informe correcte on reflecteixi que no és un mer document amb xifres i dades, sinó un compendio d"intel·ligència emocional i habilitats socials relacionades amb la comunicació oral i escrita. No en va, a través d"un informe, l"autor està posant la seva capacitació professional i imatge en mans dels seus destinataris.

En aquest curs no ensenyem a manejar un processador de textos ni la resta d"aplicacions informàtiques, però si ajudem a identificar necessitats, no només pròpies sinó també alienes, es tracta de saber com i que manera estructurar i que aspectes ha d"incloure un informe.

A través del curs, intentarem desgranar tots i cadascun dels elements que intervenen en la elaboració d"un informe. Però no només això, sinó que a més es comprovarà com per mitjà de l"elaboració d"informes, la relació amb clients interns i externs donarà un gir de 180 graus, situació aquesta que permetrà a l"alumne situar-se en la línia de sortida per a una futura promoció interna.

Aquest curs és eminentment pràctic i està basat en múltiples exemples als llarg del mateix, l"alumne haurà de realitzar una lectura comprensiva del material d"estudi per superar els test d"autoavaluació de cada unitat didàctica que li ajudaran a fixar els conceptes més importants. A més haurà de realitzar un cas pràctic que comprèn tot el material tractat en el curs.

Una vegada hagi finalitzat el curs d"elaboració d"informes l"alumne sabrà generar informes complet
i adaptats a les temàtiques dels mateixos així com a les necessitats dels seus superiors en els quals extractar adequadament els aspectes que pretén transmetre i que sense una estructura adequada serien incomprensibles o inservibles, a més podrà crear els informes sobre la base de la psicologia del destinatari dels mateixos aplicant diferents tècniques de redacció segons el cas.

L"objectiu fonamental d"aquest curs és capacitar a l"alumne per afrontar amb eficiència la elaboració d"informes, ordenant els seus continguts, redactant-los de forma precisa i presentant-los. Però a més l"alumne aprendrà a:


  • Conèixer en profunditat l"estructura d"un informe

  • Elaborar diferents tipus d"informe segons el tipus d"empresa, esdeveniment o producte que es tracti..

  • Reconèixer la psicologia del lector per personalitzar els informes a un col·lectiu determinat

  • Conèixer els recursos i tècniques actuals per a l"elaboració d"informes

  • Identificar i corregir els principals errors gramaticals en un informe.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha requisits específics per a aquest curs.

Temario cubierto por el curso:

UD 01. DEFINICIÓ D"OBJECTIUS
1.1. Identificació de necessitats
1.1.1. Necessitats del cap
1.1.2. Necessitats de l"autor de l"informe
1.1.3. Necessitats comunes

UD 02. L"INFORME
2.1. Tipus d"informe
2.1.1. Informe tècnic
2.1.2. Informe divulgatiu
2.1.3. Informe mixt
2.1.4. Llistats

UD 03. ESTRUCTURA D"UN INFORME

UD 04. PSICOLOGIA DEL LECTOR
4.1. Títols o titulars?
4.2. Ciències o lletres?
4.3. Gabinets de premsa
4.4. El to positiu
4.5. Formats i fonts

UD 05. RECURSOS I TÈCNIQUES DE REDACCIÓ DEL SEGLE XXI
5.1. Inserció
5.1.1. Gràfics convencionals i atípics
5.1.2. Referències
5.1.3. Vinyetes o símbols?
5.1.4. Diagrames o dibuixos?
5.1.5. Columnes o quadres de text?
5.2. Gramàtica
5.2.1. Sintaxi i paràgrafs
5.2.2. Xifres i lletres
5.2.3. Signes de puntuació
5.2.4. Errors i dubtes freqüents
5.2.5. Estrangerismes
5.3. En cas de dubte o consulta (recursos gratis on-line)

UD 06. RESUM FINAL

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Elaboració i Creació d“Informes está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso: