Cursos y Masters de CESMA Business School Cursos y Masters de Implika Cursos y Masters de Enseñanza Europea de Formacion Cursos y Masters de CODIS Cursos y Masters de SURGE Centro de Estudios Cursos y Masters de Azpe Informática Cursos y Masters de Formatic Barna Cursos y Masters de Institut Numància Formació Cursos y Masters de Escuela de ciencias tanatoesteticas Cursos y Masters de CENTRO TECNICO EUROPEO

Elaboración e Creación de Informes

Precio 115 € - Cursos de especialización, OnLine de 32 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Elaboración y Creación de Informes   Elaboración e Creación de Informes   Elaboració i Creació d“Informes Elaboração e Criação de Relatórios Elaboración And Creation of Reports Élaboration et Création de Rapports
 
Justificación/Descripción del curso:

Ten un gran proxecto e non sabe como contalo? O seu xefe pediulle un informe e non sabe como facelo? Seríalle máis fácil expoñer as súas ideas e obxectivos de forma oral, pero ninguén ten tempo para escoitarlle? Desexa que o seu informe proporciónelle a posibilidade de promoción interna que tanto desexa?

Ademais dos recursos técnicos e lingüísticos indispensables, o titor desvela as grandes diferenzas entre os distintos tipos de informes, a psicología dos destinatarios en función de si son de ciencias ou letras e os criterios de filtrado dos departamentos de redacción para elaborar as denominadas notas de prensa.

Coñeza as claves necesarias para anticiparse ás necesidades dos seus lectores internos ou externos e conseguirá que o seu informe teña o éxito esperado. Aprenda a elaborar informes claros, directos e concisos.

O curso transmitirá ao alumno a importancia da elaboración un informe correcto onde reflicta que non é un mero documento con cifras e datos, senón un compendio de intelixencia emocional e habilidades sociais relacionadas coa comunicación oral e escrita. Non en balde, a través dun informe, o autor está poñendo o seu capacitación profesional e imaxe en mans das súas destinatarios.

Neste curso non ensinamos a manexar un procesador de textos nin o resto de aplicacións informáticas, pero si axudamos a identificar necesidades, non só propias senón tamén alleas, trátase de saber como e de que xeito estructurar e que aspectos debe incluír un informe.

A través do curso, intentaremos desgranar todos e cada un dos elementos que interveñen na elaboración dun informe. Pero non só iso, senón que ademais comprobarase como por medio da elaboración de informes, a relación con clientes internos e externos dará un xiro de 180 grados, situación esta que permitirá ao alumno situarse na liña de saída para unha futura promoción interna.

Este curso é eminentemente práctico e está baseado en múltiples exemplos aos longo do mesmo, o alumno deberá realizar unha lectura comprensiva do material de estudo para superar os test de autoevaluación de cada unidade didáctica que lle axudarán a fixar os conceptos máis importantes. Ademais deberá realizar un caso práctico que comprende todo o material tratado no curso.

Unha vez finalice o curso de elaboración de informes o alumno saberá xerar informes completo
e adaptados ás temáticas dos mesmos así como ás necesidades dos seus superiores nos que extractar adecuadamente os aspectos que pretende transmitir e que sen unha estrutura adecuada serían incomprensibles ou inservibles, ademais poderá crear os informes en base á psicología do destinatario dos mesmos aplicando diferentes técnicas de redacción segundo o caso.

O obxectivo fundamental deste curso é capacitar ao alumno para afrontar con eficiencia a elaboración de informes, ordenando os seus contidos, redactándoos de forma precisa e presentándoos. Pero ademais o alumno aprenderá a:


  • Coñecer en profundidade a estrutura dun informe

  • Elaborar distintos tipos de informe segundo o tipo de empresa, evento ou produto que se trate..

  • Recoñecer a psicología do lector para personalizar os informes a un colectivo determinado

  • Coñecer os recursos e técnicas actuais para a elaboración de informes

  • Identificar e corrixir os principais erros gramaticales nun informe.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai requisitos específicos para este curso.

Temario cubierto por el curso:

UD 01. DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS
1.1. Identificación de necesidades
1.1.1. Necesidades do xefe
1.1.2. Necesidades do autor do informe
1.1.3. Necesidades comúns

UD 02. O INFORME
2.1. Tipos de informe
2.1.1. Informe técnico
2.1.2. Informe divulgativo
2.1.3. Informe mixto
2.1.4. Listados

UD 03. ESTRUTURA DUN INFORME

UD 04. PSICOLOGÍA DO LECTOR
4.1. Títulos ou titulares?
4.2. Ciencias ou letras?
4.3. Gabinetes de prensa
4.4. O ton positivo
4.5. Formatos e fontes

UD 05. RECURSOS E TÉCNICAS DE REDACCIÓN DO SÉCULO XXI
5.1. Inserción
5.1.1. Gráficos convencionais e atípicos
5.1.2. Referencias
5.1.3. Viñetas ou símbolos?
5.1.4. Diagramas ou debuxos?
5.1.5. Columnas ou cadros de texto?
5.2. Gramática
5.2.1. Sintaxis e párrafos
5.2.2. Cifras e letras
5.2.3. Signos de puntuación
5.2.4. Erros e dúbidas frecuentes
5.2.5. Extranjerismos
5.3. En caso de dúbida ou consulta (recursos gratis on-line)

UD 06. RESUMO FINAL

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Elaboración e Creación de Informes está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso: