Cursos y Masters de Universidad Rey Juan Carlos - EAE Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de TRAZOS Cursos y Masters de CAS Training Cursos y Masters de Cenautica, S.A. Cursos y Masters de EFODIS Cursos y Masters de EANE Escuela Abierta de Negocios Cursos y Masters de Enseñanza Europea de Formacion Cursos y Masters de Aula Studyo Cursos y Masters de CENTRO TECNICO EUROPEO

Gestió Ambiental conformi a EMAS II

Precio 235 € - Cursos de especialización, OnLine de 57 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Gestión Ambiental conforme Reglamento EMAS III Xestión Ambiental conforme a EMAS II   Gestió Ambiental conformi a EMAS II   Gestão Ambiental conforme a EMAS II Environmental management conforme to EMAS II Gestion Environnementale conformément à EMAS II
 
Justificación/Descripción del curso:

El Reglament EMAS (Ressò-Management and Audit Scheme, o Reglament Comunitari d"Ecogestión i Ecoauditoría) és una normativa voluntària de la Unió Europea que reconeix a aquelles organitzacions que han implantat un SGMA (Sistema de Gestió Mediambiental) i han adquirit un compromís de millora contínua, verificat mitjançant auditories independents. Les organitzacions reconegudes amb l"EMAS tenen una política mediambiental definida, fan ús d"un sistema de gestió mediambiental i adonen periòdicament del funcionament de dit sistema a través d"una declaració mediambiental verificada per organismes independents. Aquestes entitats són reconegudes amb el logotip EMAS, que garanteix la fiabilitat de la informació donada per dita empresa

Aprendràs a planificar, implantar i gestionar un sistema de gestió ambiental en l"organització, conformi a la normativa europea EMAS, en la seva versió més actualitzada (EMAS II). De la mateixa manera, aprendràs a desenvolupar solucions pràctiques als diferents problemes que es poden presentar a l"hora d"implantar aquesta eina d"optimització de la gestió ambiental en l"organització.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha requisits específics.

Dirigit a tècnics de medi ambient, responsables de qualitat d"empreses, empresaris que tinguin interès per implantar un sistema de gestió ambiental en la seva empresa conformi al Reglament Europeu EMAS

Temario cubierto por el curso:

MÒDUL ÚNIC - Gestió Ambiental segons EMAS II

1.1. El Reglament EMAS

1.2. Creació del Reglament EMAS II

1.3. Requisits del Reglament EMAS
Revisió Mediambiental
Implantació del Sistema de Gestió Mediambiental
Declaració Mediambiental
Verificació EMAS
Utilització del Logotip

1.4. Declaració Mediambiental
Continguts d"una declaració Mediambiental
Motiu de la declaració Mediambiental
Mètodes de publicitat per a la declaració Mediambiental

1.5. Autoevaluación segons EFQM
Diferències entre ISO 14.001 i Reglament EMAS
Similituds entre ISO 14.001 i Reglament EMAS

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Gestió Ambiental conformi a EMAS II está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: