Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de ISED Cursos y Masters de ESAH Estudios Superiores Abiertos de Hostelería Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de Abaco Centro de Estudios Cursos y Masters de INTEFOR Cursos y Masters de Ealde Business Scholl Cursos y Masters de Aula Studyo Cursos y Masters de Universidad Francisco de Vitoria-CESAE

Manual d"Acolliment en l"Empresa

Precio 180 € - Cursos de especialización, OnLine de 44 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Técnicas de Archivo Digital Manual de Acolleita na Empresa   Manual d“Acolliment en l“Empresa   Manual de Acolhida na Empresa Manual of Received in the Company Manuel d“Accueil dans l“Entreprise
 
Justificación/Descripción del curso:

Sense clients no hi ha empreses. D"això no hi ha el menor dubte. Però, a quin client se li dóna més importància: al client que paga les factures o al client intern que treballa en i per a l"empresa (dintre o fora d"ella) i que pot aportar noves idees, noves tendències i nous sistemes de treball en honor d"un benefici individual i col·lectiu?
Què és un manual d"acolliment?, para què serveix?, quina informació ha de contenir?, a qui va dirigit?, quins són els avantatges de la seva implementació?, per què és tan necessari comptar amb un manual d"acolliment en l"empresa?, quins beneficis genera tant a l"empresa com a l"empleat?, en quina mesura pot motivar un manual d"acolliment als clients interns para, al seu torn, augmentar la seva productivitat en benefici d"una major i sòlida cartera de clients?, cal disposar d"innombrables Certificats de Qualitat per poder elaborar un manual d"acolliment?

No importa el nombre d"empleats de la seva empresa, ni si compta amb nombroses o cap sucursal o delegació d"àmbit local, provincial, nacional o internacional. Tampoc importa si explica o manca dels més sofisticats programes de gestió (CRM, EDI o similars).

L"objectiu d"aquest curs és ajudar-li a detectar necessitats en els processos de treball de la seva empresa i buscar les solucions més idònies per gestionar més eficaçment el coneixement del seu capital humà i evitar en el possible les indeseadas baixes laborals del seu personal amb la consegüent pèrdua d"informació.

Al llarg d"aquest curs, l"alumne analitzarà casos reals que li serviran per conèixer de quina manera pot gestionar el coneixement del seu capital humà i convertir-ho en patrimoni intel·lectual de l"empresa, elaborant diversos manuals de procediment i posant-los a la disposició de caps i empleats.

A més l"aprenentatge es reforça amb nombrosos exercicis i supòsits pràctics que prepararan a l"alumne per treure-li el màxim rendiment als coneixements adquirits i li facilitaran l"aplicar-ho a la seva pròpia empresa.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha requisits específics per a aquest curs

Temario cubierto por el curso:

UD 01 - Introducció
UD 02 - El primer dia de treball
UD 03 - Missatge de benvinguda de l"adreça
UD 04 - Organigrames
UD 05 - El segon dia de treball
UD 06 - Manual d"arxiu
UD 07 - El tercer dia de treball
UD 08 - Gestió del coneixement
UD 09 - El quart dia de treball
UD 10 - Formularis de sol·licitud i plantilles
UD 11 - El cinquè dia de treball
UD 12 - Manuals de procediment
UD 13 - Atenció al client
UD 14 - Bones pràctiques en l"oficina
UD 15 - Normativa laboral
UD 16 - Infraccions i sancions
UD 17 - Prestacions socials
UD 18 - Medi ambient
UD 19 - Què comunicar al departament de RRHH
UD 20 - En cas d"emergència
UD 21 - Nostres instal·lacions
UD 22 - Sucursals i delegacions
UD 23 - Responsabilitat Social Corporativa
UD 24 - Consells d"utilitat per rendibilitzar el seu manual d"acolliment
UD 25 - Bibliografia

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Manual d“Acolliment en l“Empresa está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso: