Cursos y Masters de Centro de Estudios CEAC Cursos y Masters de Abaco Centro de Estudios Cursos y Masters de Centro de Estudios Titulae Cursos y Masters de CENTRO TECNICO EUROPEO Cursos y Masters de EAE Distancia Semipresencial Cursos y Masters de Universidad San Jorge Cursos y Masters de Instituto Superior de Arte -  I ART Cursos y Masters de ISED Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de Brain Emotion Formación

Manual de Acolleita na Empresa

Precio 180 € - Cursos de especialización, OnLine de 44 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Técnicas de Archivo Digital   Manual de Acolleita na Empresa   Manual d“Acolliment en l“Empresa Manual de Acolhida na Empresa Manual of Received in the Company Manuel d“Accueil dans l“Entreprise
 
Justificación/Descripción del curso:

Sen clientes non hai empresas. Disto non hai a menor dúbida. Pero, a que cliente dáselle máis importancia: ao cliente que paga as facturas ou ao cliente interno que traballa en e para a empresa (dentro ou fóra dela) e que pode aportar novas ideas, novas tendencias e novos sistemas de traballo en aras dun beneficio individual e colectivo?
Que é un manual de acolleita?, para que serve?, que información debe conter?, a quen vai dirixido?, cales son as vantaxes da súa implementación?, por que é tan necesario contar cun manual de acolleita na empresa?, que beneficios xera tanto á empresa como ao empregado?, en que medida pode motivar un manual de acolleita aos clientes internos para, á súa vez, aumentar o seu productividad en beneficio dunha maior e sólida carteira de clientes?, é preciso dispoñer de innumerables Certificados de Calidade para poder elaborar un manual de acolleita?

Non importa o número de empregados da súa empresa, nin si conta con numerosas ou ningunha sucursal ou delegación de ámbito local, provincial, nacional ou internacional. Tampouco importa si conta ou carece dos máis sofisticados programas de xestión (CRM, EDI ou similares).

O obxectivo deste curso é axudarlle a detectar necesidades nos procesos de traballo da súa empresa e buscar as solucións máis idóneas para gestionar máis eficazmente o coñecemento do seu capital humano e evitar no posible as indeseadas baixas laborais do seu persoal coa consiguiente perda de información.

Ao longo deste curso, o alumno analizará casos reais que lle servirán para coñecer de que xeito pode gestionar o coñecemento do seu capital humano e convertelo en patrimonio intelectual da empresa, elaborando diversos manuais de procedemento e poñéndoos a disposición de xefes e empregados.

Ademais a aprendizaxe refórzase con numerosos exercicios e supostos prácticos que prepararán ao alumno para sacarlle o máximo rendemento aos coñecementos adquiridos e facilitaranlle o aplicalo á súa propia empresa.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai requisitos específicos para este curso

Temario cubierto por el curso:

UD 01 - Introdución
UD 02 - O primeiro día de traballo
UD 03 - Mensaxe de bienvenida da dirección
UD 04 - Organigramas
UD 05 - O segundo día de traballo
UD 06 - Manual de arquivo
UD 07 - O terceiro día de traballo
UD 08 - Xestión do coñecemento
UD 09 - O cuarto día de traballo
UD 10 - Formularios de solicitude e persoais
UD 11 - O quinto día de traballo
UD 12 - Manuais de procedemento
UD 13 - Atención ao cliente
UD 14 - Boas prácticas na oficina
UD 15 - Normativa laboral
UD 16 - Infracciones e sancións
UD 17 - Prestaciones sociais
UD 18 - Medio Ambiente
UD 19 - Que comunicar ao departamento de RRHH
UD 20 - En caso de urxencia
UD 21 - Nosas instalacións
UD 22 - Sucursais e delegacións
UD 23 - Responsabilidade Social Corporativa
UD 24 - Consellos de utilidade para rendibilizar o seu manual de acolleita
UD 25 - Bibliografía

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Manual de Acolleita na Empresa está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso: