Cursos y Masters de Enseñanza Europea de Formacion Cursos y Masters de Azpe Informática Cursos y Masters de ESEL Escuela Superior de Estudios Laborales Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de IEB Instituto de Estudios Bursátiles Cursos y Masters de UCAM-CESAE Cursos y Masters de Aulacat Cursos y Masters de ACCADEMIA DEL LUSSO Cursos y Masters de CESMA Business School Cursos y Masters de Escuela de Negocios y Dirección

Técnico en Coaching Empresarial

Precio 270 € - Cursos de especialización, OnLine de 60 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Técnico en Coaching Empresarial   Técnico en Coaching Empresarial   Tècnic en Coaching Empresarial Técnico em Coaching Empresarial Technician in Coaching Business Technicien en Coaching Des entreprises
 
Justificación/Descripción del curso:

O Coaching é unha actividade que mellora o desempeño en forma permanente para lograr o cambio positivo con base no capital humano.

Trátase dun sistema de adestramento persoal para unha mellor explotación das potencialidades na xestión do cambio.

Algunhas definicións de Coaching son:


"O coaching é axudar ás persoas a descubrir as súas potencialidades e lograr o que se propoñan." Bonnie S. Turner

"O propósito do coaching é mellorar e desenvolver habilidades -na vida, nos negocios, nas relacións- de maneira que as persoas sexan máis felices, máis produtivas e máis capaces de alcanzar as súas metas dunha forma equilibrada." Dave Pughe-Parry

"O coaching é axudar ás persoas a maximizar as súas fortalezas e a manexar as súas debilidades." Rosa Say.

"O coaching é axudar ás persoas a conectar consigo mesmas, de maneira que están mellor preparadas para tomar mellores decisións con respecto ao que desexan lograr na súa vida e como desexan logralo." Stewart Berman.


Nas dúas últimas décadas, e en especial nos últimos anos, o coaching ha ter unha explosión como sistema de adestramento aplicado ás organizaciónes debido en gran medida á importancia que adquiriu a especialización do persoal en uan sociedade cada día máis cambiante.

Como medio de adestramento e adaptación ao cambio, o Coaching converteuse nunha ferramenta indispensable na optimización dos Recursos Humanos, cando se programa e executa adecuadamente, este sistema consegue aflorar o mellor de cada traballador no seu posto e no contexto da organización.

Os responsables de persoal e xestores de equipos, lle han ir dando cada vez unha maior importancia, ata o punto de que hoxe é impensable que quen gestione o capital humano da empresa non teña polo menos uns conceptos básicos de coahing que lle axuden a sentar as bases para obter o mellor dos seus traballadores e colaboradores.

Con este curso o alumno:

Comprenderá e entenderá por completo o concepto de coaching e as súas posibilidades de aplicación empresarial

Aplicar as técnicas de coaching máis efectivas para mellorar o rendemento laboral do capital humano da empresa

Gestionar todos os procesos de comunicación e aprendizaxe no coaching

Programar, estructurar, realizar e valorar un proceso de coaching completo na empresa

Neste curso de engaden específicamente técnicas de coaching aplicables aos centros de chamadas e equipos de vendas, pois estas ramas da empresa son das que maior provecho obterán do autoconvencimiento e implicación que supón unha acción de coaching correctamente executada.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai
Dirixido a mandos intermedios, a quen se responsabilicen da xestión do capital humano na empresa, así como a recien titulados do área das ciencias sociais

Temario cubierto por el curso:

UD 1 - Coaching. Principios e conceptos básicos

Que é o Coaching?
Historia do Coaching
Tipos de Coaching
Modelos de Coaching
Que non é o Coaching?

UD 2 - O Coaching Empresarial

Empresa. Conceptos Básicos
O Coaching Aplicado ás Empresas
Planificación Estratéxica e Coaching Empresarial
O Coach Empresarial

UD 3 - Técnicas e Ferramentas de Coaching Empresarial

Establecemento de Metas e Desenvolvemento dun Plan de Acción
O Coaching para Técnicas de Liderado
O Coaching para Técnicas de Negociación
Feedback 360º

UD 4 - A Comunicación nos Procesos de Coaching Empresarial

A Comunicación nas Organizacións
Importancia da Comunicación no Coaching Empresarial
A Comunicación Verbal e o Coaching
A Comunicación non Verbal
Saber Escoitar

UD 5 - Aprendizaxe e Coaching

Introdución
Teorías da Aprendizaxe
Os Principios da Aprendizaxe Adulta
Os Modelos de Aprendizaxe
Estilos de Aprendizaxe

UD 6 - Coaching Profesional

Beneficios do Coaching Profesional
O Coaching para as Distintas Etapas dunha Carreira Profesional
O Coaching Executivo Profesional
O Coaching para Bloqueos Profesionais
O Coaching Profesioanl na Organizacións

UD 7 - Coaching nos Centros de Chamada

Introdución
Beneficios do Coaching nos Centros de Chamada
Barreiras do Coaching nos Centros de Chamada
Funcións do Coach
Técnicas Específicas de Coaching nos Centros de Chamada
Calidades dun Bo Coach nos Centros de Chamada

UD 8 - Coaching nas Vendas

Introdución
Beneficios do Coaching nas Vendas
Técnicas de Coaching nas Vendas
A Venda como unha Técnica Mental
As Necesidades do Cliente
A Comunicación no Coaching de Vendas

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Técnico en Coaching Empresarial está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: