Cursos y Masters de Eventos Selección Cursos y Masters de Formatic Barna Cursos y Masters de European Quality Formación Cursos y Masters de SEAS Estudios Superiores Abiertos Cursos y Masters de Ealde Business Scholl Cursos y Masters de Campus Training Cursos y Masters de UCAM-CESAE Cursos y Masters de EMA Formación Cursos y Masters de I.E.B. Instituto de Estudios Bursátiles Cursos y Masters de ISED

Tècnic en Coaching Empresarial

Precio 270 € - Cursos de especialización, OnLine de 60 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Técnico en Coaching Empresarial Técnico en Coaching Empresarial   Tècnic en Coaching Empresarial   Técnico em Coaching Empresarial Technician in Coaching Business Technicien en Coaching Des entreprises
 
Justificación/Descripción del curso:

El Coaching és una activitat que millora l"exerceixo en forma permanent per aconseguir el canvi positiu amb base al capital humà.

Es tracta d"un sistema d"entrenament personal per a una millor explotació de les potencialitats en la gestió del canvi.

Algunes definicions de Coaching són:


"El coaching és ajudar a les persones a descobrir les seves potencialitats i aconseguir el que es proposin." Bonnie S. Turner

"El propòsit del coaching és millorar i desenvolupar habilitats -en la vida, en els negocis, en les relacions- de manera que les persones siguin més felices, més productives i més capaces d"aconseguir les seves metes d"una forma equilibrada." Dave Pughe-Parry

"El coaching és ajudar a les persones a maximitzar les seves fortaleses i a manejar les seves debilitats." Rosa Say.

"El coaching és ajudar a les persones a connectar amb si mateixes, de manera que estan millor preparades per prendre millors decisions pel que fa al que desitgen aconseguir en la seva vida i com desitgen aconseguir-ho." Stewart Berman.


En les dues últimes dècades, i especialment en els últims anys, el coaching ha tingut una explosió com a sistema d"entrenament aplicat a les organizaciónes hagut d"en gran mesura a la importància que ha adquirit l"especialització del personal en uan societat cada dia més canviant.

Com a mitjà d"entrenament i adaptació al canvi, el Coaching s"ha convertit en una eina indispensable en l"optimització dels Recursos Humans, quan es programa i executa adequadament, aquest sistema aconsegueix aflorar el millor de cada treballador en el seu lloc i en el context de l"organització.

Els responsables de personal i gestors d"equips, li han anat donant cada cop una major importància, fins al punt que avui és impensable que qui gestioni el capital humà de l"empresa no tingui almenys uns conceptes bàsics de coahing que li ajudin a asseure les bases per obtenir el millor dels seus treballadors i col·laboradors.

Amb aquest curs l"alumne:

Comprendrà i entendrà per complet el concepte de coaching i les seves possibilitats d"aplicació empresarial

Aplicar les tècniques de coaching més efectives per millorar el rendiment laboral del capital humà de l"empresa

Gestionar tots els processos de comunicació i aprenentatge en el coaching

Programar, estructurar, realitzar i valorar un procés de coaching complet en l"empresa

En aquest curs d"afegeixen específicament tècniques de coaching aplicables als centres de trucades i equips de vendes, doncs aquestes branques de l"empresa són de les quals major profit obtindran de l"autoconvencimiento i implicació que suposa una acció de coaching correctament executada.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha
Dirigit a comandaments intermedis, a els qui es responsabilitzin de la gestió del capital humà en l"empresa, així com a recien titulats de l"àrea de les ciències socials

Temario cubierto por el curso:

UD 1 - Coaching. Principis i conceptes bàsics

Què és el Coaching?
Història del Coaching
Tipus de Coaching
Models de Coaching
Què no és el Coaching?

UD 2 - El Coaching Empresarial

Empresa. Conceptes Bàsics
El Coaching Aplicat a les Empreses
Planificació Estratègica i Coaching Empresarial
El Coach Empresarial

UD 3 - Tècniques i Eines de Coaching Empresarial

Establiment de Metes i Desenvolupament d"un Pla d"Acció
El Coaching per a Tècniques de Lideratge
El Coaching per a Tècniques de Negociació
Feedback 360º

UD 4 - La Comunicació en els Processos de Coaching Empresarial

La Comunicació en les Organitzacions
Importància de la Comunicació en el Coaching Empresarial
La Comunicació Verbal i el Coaching
La Comunicació no Verbal
Saber Escoltar

UD 5 - Aprenentatge i Coaching

Introducció
Teories de l"Aprenentatge
Els Principis de l"Aprenentatge Adult
Els Models d"Aprenentatge
Estils d"Aprenentatge

UD 6 - Coaching Professional

Beneficis del Coaching Professional
El Coaching per a les Diferents Etapes d"una Carrera Professional
El Coaching Executiu Professional
El Coaching per a Bloquejos Professionals
El Coaching Profesioanl en l"Organitzacions

UD 7 - Coaching en els Centres de Trucada

Introducció
Beneficis del Coaching en els Centres de Trucada
Barreres del Coaching en els Centres de Trucada
Funcions del Coach
Tècniques Específiques de Coaching en els Centres de Trucada
Qualitats d"un Bon Coach en els Centres de Trucada

UD 8 - Coaching en les Vendes

Introducció
Beneficis del Coaching en les Vendes
Tècniques de Coaching en les Vendes
La Venda com una Tècnica Mental
Les Necessitats del Client
La Comunicació en el Coaching de Vendes

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Tècnic en Coaching Empresarial está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: