Cursos y Masters de ACEDIS Formación Cursos y Masters de SEAS Estudios Superiores Abiertos Cursos y Masters de EMA Formación Cursos y Masters de Implika Cursos y Masters de ITAE, Escuela de Negocios Cursos y Masters de I.E.B. Instituto de Estudios Bursátiles Cursos y Masters de Abaco Centro de Estudios Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de Aula Studyo Cursos y Masters de IEB Instituto de Estudios Bursátiles

Técnico niso 14.001:2004

Precio 395 € - Cursos de especialización, OnLine de 100 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Implantación y Auditoría en Sistemas de Gestión ISO 14001:2015   Técnico niso 14.001:2004   Tècnic en ISO 14.001:2004 Técnico em ISO 14.001:2004 Technician in ISO 14.001:2004 Technicien en ISO 14.001:2004
 
Justificación/Descripción del curso:

O Medio Ambiente converteuse nunha das maiores preocupacións a todos os niveis sociais e empresariais. Debido a esa inquietude xeneralizada as organizacións optaron por implantar sistemas de xestión ambiental que ademais lles axuden a obter un recoñecemento por parte dun organismo externo.

O sistema de Xestión Ambiental máis estendido é a ISO 14001:2004 e polo cal optaron a gran maioría das organizacións.

En vista da demanda en empresas e consultoras de diversa índole de profesionais formados nas diferentes certificaciones segundo as normas ISO, desde ACEDIS Formación optamos por estructurar este curso no que se aprenderás paso a paso o proceso de implantación da Norma ISO 14.001:2008, unha das máis coñecidas de todas e por iso a máis demandada no mundo empresarial.

Con este curso o alumno curso o alumno adquirirá uns coñecementos sólidos do que significa e como pode axudar á empresa a implantación desta norma. Ademais, estará preparado para:A comprensión profunda a Norma ISO 14.001.

Participar no proceso de implantación da Norma

Realizar as auditorías internas que a mesma require para o seu mantemento.

Explicar ao posible cliente cada unha das vantaxes empresariais, competitivas e de imaxe que lle xerará a implantación da norma e o rendemento que pode esperar dela.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai requisitos específicos

Dirixido a Estudantes e profesionais do ámbito medioambiental que desexen adquirir uns coñecementos avanzados en Sistemas de Xestión Ambiental, con especial interese na ISO 14001:2004

Temario cubierto por el curso:

MÓDULO 01 - Sistemas de Xestión Ambiental segundo ISO 14.001

UD 01. - Obxecto da Norma ISO 14.001:2.004 e campo de aplicación
1.1 Obxectivo da Norma ISO 14.001:2.004 e campo de Aplicación

UD 02. - Definicións
2.1 Términos e Definicións

UD 03. - Política Medioambiental
3.1 Política Ambiental na Empresa

UD 04. - Planificación
4.1 Aspectos Ambiemtales
4.2 Requisitos Legais e Outros Requisitos
4.3 Obxectivos, Metas e Programas

UD 05. - Implantación e funcionamento
5.1 Estrutura e Responsabilidades
5.2 Competencia Formación e Toma de Contacto
5.3 Comunicación
5.4 Control de Documentación
5.5 Control Operacional
5.6 Tipos de Control Operacional
5.7 Preparación e Resposta ante Urxencias

UD 06. - Comprobación e acción correctora
6.1 Seguimiento e Medición
6.2 Control Cumprimento Legal
6.3 Non Conformidades AACC e AAPP
6.4 Control dos Registros

UD 07. - Revisión pola Direción
7.1 Revisión pola Dirección

UD 08. - Auditorías Internas segundo ISO 14.001:2.004
8.1 Planificación e Programación da Auditoría
8.2 O proceso de Auditoría
8.3 O Auditor
8.4 Informe da Auditoría
8.5 Tipos de Auditorias e Obxectivos

MÓDULO 02 - Vantaxes dos Sistemas de Xestión

UD 01. - Vantaxes de imaxe
1.1 Vantaxes de Imaxe

UD 02. - Vantaxes comerciais
2.1 Vantaxes Comerciais

UD 03. - Vantaxes económicas
3.1 Vantaxes Económicas

UD 04. - Vantaxes empresariais
4.1 Vantaxes Empresariais

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Técnico niso 14.001:2004 está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: